.
  SChDW
 Organizacje zrzeszone w SChDW (m.in.):Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania
(SChDW), powstało w 1993 roku, z inicjatywy Jezuitów Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Grupuje polskie ośrodki kształceniowe, a także osoby prywatne, których działalność dotyczy dzieł wychowawczych Kościoła katolickiego. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

W swojej działalności inspiruje się społecznym nauczaniem Kościoła katolickiego oraz duchem ekumenizmu.

Misją Stowarzyszenia jest:
- prowadzenie działalności wychowawczej wśród młodzieży i wśród jej wychowawców na płaszczyźnie społecznej, religijnej, kulturalnej i fizycznej;
- koordynowanie, wspieranie i inicjowanie dzieł chrześcijańskich działających na tej płaszczyźnie;
promocja i organizacja wolontariatu;
- prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej i naukowej;
- działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- prowadzenie działalności wspomagającej organizacje pozarządowe oraz podmioty podzielające cele statutowe Stowarzyszenia.

 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 472956 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja