.
  stara baza cd 2
 


Ojcowie brońcie rodziny
- więcej czytaj TUTAJ
Doktor Michael Jones wystąpi w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Toruniu oraz Krakowie
 
- czytaj więcej
TUTAJ 
 
Czym różni się mózg kobiety od mózgu mężczyzny?
;-)
Zachęcamy do obejrzenia inspirującego wystąpienia
dojście na skróty TUTAJ

 
 
warto mieć własne zdanie

Emocjonalny terroryzm? Zdziczenie? Histeria?
- jak nazwać to, co zademonostrowali zwolennicy "tolerancji"?

oglądaj TUTAJ


I zupełnie nie na marginesie pytanie:
Co doprowadza ludzi do takich zachowań?


 
 
warto mieć własne zdanie

Na stronie Instytutu zamieściliśmy ostatnio kilka b. ciekawych materiałów dotyczących sporu wokół gender.
Zachęcamy do ich czytania, słuchania, oglądania, aby wyrobić sobie własne zdanie.
- Agnieszka Graff: Robienie z gender studies malowanego diabła to aberracja - czytaj
TUTAJ
- o słowach prof. M. Ryś na temat początków gender - czytaj
TUTAJ

- M. Środa pisze list do papieża w sprawie: gender, a Kościół w Polsce - czytaj TUTAJ
- Film, który zniszczył gender studies w Norwegii - czytaj i oglądaj TUTAJ
- Kongres Kobiet pisze list do papieża w sprawie ataków polskich hierarchów na gender - czytaj TUTAJ
- Stop dla gender - tak dla planu Boga! - inicjatywa diecezji Warszawsko-Praskiej - czytaj TUTAJ


Trudny dom, konflikt między rodzicami mogą przełożyć się na problemy szkolne i w efekcie przerodzić się w agresję u dzieci i młodzieży - uważa psycholog dr Jim Larson
czytaj więcej TUTAJ

Warto mieć własne zdanieSzanowni Państwo,
   zwracam uwagę na kolejne poważne zagrożenie dla Polski, dla jej demokracji i całego społeczeństwa. Gender- i homo-lobby usiłuje właśnie przymusić Sejm do uchwalenia tak zwanej homo-ustawy kneblującej. Po jej wprowadzeniu do więzienia będzie można pójść choćby za jedno zdanie krytyki gender- albo homo-ideologii, także za podawanie danych naukowych sprzecznych z nimi. Podobnie będzie można otrzymać olbrzymie kary finansowe prowadzące aż do bankructwa firmy. Tutaj już bardzo wyraźnie odsłania się totalitarny charakter tych ideologii oraz ich wyznawców. Obywatelskim obowiązkiem jest niedopuszczenie do dyktatury takich fanatycznych mniejszości.
    Konieczne są protesty składane do Sejmu, jak na załączonym poniżej formularzu. Dzięki takiej obywatelskiej mobilizacji udało się już zablokować wprowadzenie tego rodzaju szaleńczych ustaw między innymi w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Austrii.
 Dołączam wywiad na ten temat, który przeprowadził ze mną KAI.
 Z serdecznymi pozdrowieniami
 Ks. Dariusz Oko
 PS
 Przykład, jak może wyglądać zastosowanie tej ustawy:
 
        Wyobraźcie sobie Państwo, ze szukacie niani dla dziecka. Na Państwa ogłoszenie odpowiada jegomość (na oko mężczyzna), ale w pełnym makijażu i mini spódniczce, jedna noga wydepilowana, druga nie, bo nie mógł się zdecydować, kim dzisiaj jest. Po chwili konsternacji dziękujecie mu za zainteresowanie ogłoszeniem i informujecie, ze nie przewidujecie nawiązania współpracy. Z ulgą zamykacie drzwi. Jakież jest wasze zdumienie, gdy za kilka miesięcy odbieracie wezwanie do sadu jako oskarżeni o wielokrotną dyskryminację.
 


Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne błędnie określiło pedofilię, jako orientację seksualną, a nie zaburzenie preferencji seksualnych.

Oj panowie i panie nie ładnie się bawicie ...

czytaj więcej
TUTAJ

Jaka jest Twoja opinia na temat posunięć Am. Tow. Psych. w sprawie klasyfikacji pedofilii? Oddaj swój głos w Ankiecie - dojście na skróy TUTAJ


 (…)
zgodnie z horyzontalną polityką społeczną Unii Europejskiej i zaleceniami Pekińskiej Platformy Działania ONZ –
wszystkie resorty powinny wdrażać politykę gender mainstreaming ...
P
ojęcie „gender mainstreraming” pojawiło się po raz pierwszy w dokumencie międzynarodowym w 1995 r., od 1996 r.
obowiązuje jako część prawa Unii Europejskiej
(…)
Kluczem do właściwego planowania procesu wdrażania polityki równości płci jest należyte rozumienie pojęcia gender, które tłumaczy się jako płeć społeczno – kulturowa w odróżnieniu od pojęcia sex, czyli płci biologicznej.
Płeć społeczno-kulturowa kształtowana jest w procesie, na który składają się liczne czynniki wpływające na powstawanie konstruktu społecznego. Oznacza to, że jest ona zmienna w czasie i przestrzeni, a to co stanowi o jej aktualnym zbiorze cech, ról, postaw czy atrybutów jest społecznie uzgadniane w toku socjalizacji, któremu zawsze towarzyszy kontekst kulturowy. W ten sposób tworzą się oczekiwania społeczne wobec pozycji kobiet i mężczyzn.
W procesie społecznych uzgodnień określa się statusy ważności elementów, które mają pojawić się we wspólnej płaszczyźnie kulturowej.
Odmienność ról społecznych przypisywanych kobietom i mężczyznom odnosi się do społecznych relacji władzy oraz do relacji różnicy między płcią biologiczną a społeczno-kulturową. Uwidocznia się to w stereotypowym podziale prac na roduktywne, przypisywane mężczyznom i reprodukcyjne zarezerwowane dla kobiet. Kulturowo tworzone reprezentacje kobiecości i męskości są zawsze upolitycznione. Oznacza to, że relacje między tymi reprezentacjami nie wynikają z przyczyn naturalnych lecz są negocjowane.
(…)
na państwach stronach ciąży obowiązek walki ze stereotypami związanymi z rolą kobiety w społeczeństwie (odwołanie się w tym miejscu do koncepcji płci kulturowej – gender)
(…)
Analizy podręczników w Polsce wykazały, iż w większości
autorzy podręczników nie przestrzegają zasady gender mainstreaming – czyli procesu, podczas którego ocenia się w jaki sposób każde zaplanowane działanie (włączając legislację, polityki i programy we wszystkich obszarach na wszystkich poziomach) wpływa na sytuację kobiet i mężczyzn.
Wszystkie podręczniki szkolne w mniejszym lub większym stopniu powielają stereotypy dotyczące ról płciowych czy obowiązków kobiet i mężczyzn i dotyczy to każdego etapu nauczania.
Na poziomie przedszkola i grup „zerówkowych” stereotypy płciowe pogłębiane są za pomocą przekazu ilustrowanego, w podręcznikach dla starszych uczniów i uczennic przekaz ten zawarty jest również w warstwie słownej.
(…)

cały Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016 czytaj
TUTAJ 


Młode wolontariuszki z grupy Ponton na szkoleniu w Holandii
- czytaj TUTAJ

"Miałyśmy wielką przyjemność spotkać się z osobą odpowiedzialną za tworzenie podręczników i programów dla najmłodszych (od 4 r.ż.). Holenderska edukacja seksualna dla maluchów nie ma nic wspólnego z tym, czego obawiają się przeciwnicy edukacji seksualnej w Polsce. Żaden nauczyciel ani nauczycielka nie każe się dzieciom rozbierać, dotykać i nie namawia do masturbacji. Nikt nie zachęca dzieci do korekty płci ani nie każe chłopcom malować paznokci. Zamiast tego rozmawia się z dziećmi o tym jak wygląda ciało, jak nazywają się jego poszczególne części, wyjaśnia się różnice w wyglądzie." - pisze wolontariuszka. A ja dam sobie obciąć kciuka, że jest przekonana, iż edukacja seksualna 4-ro latków jest czymś dobrym. Że nie widzi nic niestosownego we wspólnym przeglądaniu fotek (mam nadzieję, że fotek) z gołymi paniami lub panami przez dorosłego i zupełnie małe dziecko...

Najwyższa Izba Kontroli o profilaktyce narkomanii w polskich szkołach:

"(...)
W Polsce podjęte zostały działania w celu stworzenia systemu profilaktyki narkomanii skierowanej do dzieci i młodzieży szkolnej, jednak wprowadzone rozwiązania nie zapewniają skutecznego oddziaływania profilaktycznego. Obejmują one głównie przygotowanie programów  przeciwdziałania zjawisku narkomanii na poszczególnych szczeblach administracji, w tym również w szkołach, i przypisanie w nich zadań właściwym organom, instytucjom i podmiotom. W konsekwencji zaprogramowano profilaktykę narkomanii na wszystkich etapach edukacji szkolnej. W ocenie NIK, jakość podejmowanych w ramach tych programów działań jest jednak niewystarczająca w stosunku do wagi i skali tego zjawiska.
(...)"
całość Informacji NIK czytaj
TUTAJ


warto mieć własne zdanie

Preambuła do projektowanej ustawy o uzgodnieniu płci:

"Uznając nadrzędną wartość godności i wolności każdej jednostki ludzkiej, jej prawo do samostanowienia o własnej tożsamości oraz obowiązek władzy publicznej zapewnienia każdemu równego korzystania z konstytucyjnych praw i wolności,
pragnąc zagwarantować każdemu skuteczną ochronę prawa do integralności cielesnej i psychicznej, poszanowania życia prywatnego i bezpieczeństwa osobistego,
uwzględniając współczesny stan wiedzy na temat tożsamości płciowej oraz ewolucję międzynarodowych standardów w zakresie uznania tożsamości płciowej jako podstawy urzędowego określenia płci,
stanowi się, co następuje:"

o możliwościach prawnych dotyczących zmiany płci w Polsce czytaj TUTAJ
tekst projektu ustawy o uzgodnieniu płci - link pod artykułem prof. Henryka Ciochawarto mieć własne zdanie

Definicja płci zawarta w Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej:

 
Płeć” oznacza społecznie skonstruowane role, zachowania, działania i cechy, które dane społeczeństwo uznaje za właściwe dla kobiet i mężczyzn;

(czytaj cały tekst Konwencji TUTAJ)

Czytaj również:
Stanowcze NIE dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie przemocy wobec kobiet - dojście na skróty TUTAJ

Przypominamy, że najobficiej zasilany dział strony Instytutu to gender - obserwacje. Dojście na skróty
TUTAJwarto mieć własne zdanieinspirujące wydarzenie


Odniesienie wiary do codziennej rzeczywistości zarządzania firmą będzie tematem przewodnim szóstej konferencji UPJPII oraz Duszpasterstwa „Talent”. Gościem specjalnym będzie kanadyjski przedsiębiorca dr. J.-Robert Ouimet, który przez ponad 35 lat kierowania dużą firmą rodzinną stworzył swój własny, oparty na wierze model zarządzania. Strona Roberta Ouimeta.
więcej czytaj
TUTAJ