.
  PUBLIKCJE
 
 


Ten dział strony Instytutu został zmodyfikowany.
Zawiera teksty współpracowników Instytutu Rozwoju Społecznego oraz teksty autorów nie współpracujących z IRS, które uznaliśmy za warte polecenia.  Z różnych powodów. Również takie, z tezami których się nie zgadzamy. Łączy je jedno: pobudzają do refleksji.

 
 


- Podstawy komunikacji interpersnalnej 

KILKA ZASAD aktywnego słuchania Mniej mów - Kto mówi nie słucha. Pomóż rozmówcy - Stwórz sprzyjający klimat. (całość: podstawy komunikacji)

 - ABC mediacji

CZYM  JEST  MEDIACJA. To dobrowolna rozmowa stron znajdujących się w konflikcie w obecności bezstronnej i neutralnej trzeciej osoby – mediatora. Celem mediacji nie jest wskazanie i ukaranie winnego (całość: ABC)


- Jestem mediatorem. Vademecum

 

Ufamy, że:
- potrafisz odróżnić strusia od byka, a strusia i byka od sowy,
- KOJDO wyznacza Twoją postawę w pracy …,
- zasada STUDNI, jest ci bliska,
- uczysz się od trzech małpek

(całość: Vademecum)

- Myślę bo jestem

 

Pierwsze zajęcia z tego cyklu dotykają najważniejszego problemu etycznego jakim jest dobro i zło. Dzieci często same umieją odkryć, co jest dobre,a co złe, a zajęcia te mają im pomóc w udoskonaleniu tej umiejętności. Drugie spotkanie pomoże uczestnikom zrozumieć, ze antynomia dobro i zło nie pokrywa się w sensie estetycznym w żaden sposób z antynomia piękno- brzydota. Trzecie zajęcia dotykają kolejnego ważnego zagadnienia etycznego, czyli antynomii prawda- kłamstwo tym razem pozwalając dzieciom na uchwycenie jej związku z dobrem i złem. Czwarte, ostatnie z tej części spotkanie zwraca uwagę na ontologiczny problem bytu realnego i intencjonalnego i epistemologiczny problem wiedzy i mniemania. Dzieci uświadamiają sobie, że nie wszystko, co widza istnieje naprawdę i nie zawsze jest takim, jak je widzą.


- Podstawowe informacje o wypaleniu zawodowym
Wypalenie zawodowe to rodzaj kryzysu powodujący dotkliwe, obciążone poważnymi następstwami szkody. Wypaleniu często ulegają ci, którzy najlepiej rokują w swoim zawodzie. Wypalenie zagraża osobom, które pracują w zawodach gdzie istotą pracy jest bliski kontakt z innymi ludźmi.

- Prawo o jeździe pod wpływem alkoholu
Jeśli ktoś powie Ci, że jeden kieliszek „za dużo” może zmienić całe twoje życie, to będzie miał rację.


 
Współpracownicy Instytutu są autorami publikacji, m.in. z zakresu:
 

- przeciwdziałania agresji
                                             - profilaktyki uzależnień
      
 
 

- komunikacji interpersonalnej i mediacji
 
wydawca: IRS oraz S SG

Publikcje w przygotowaniu:
 
    Moduszki - motywujące duszki.

   Saper, czyli jak rozminowac agresję.
   Program profilaktyczno-wychowawczy dla
   klas I - III szkoły podstawowej.

   Agresja. Jak sobie radzić z nią w szkole.

   Imperator, czyli władca emocji.
   Program edukacji emocjonalnej
   dla uczniów szkół podstawowych.stan na 22 stycznia 2015 roku
 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 466568 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja