.
  AD MAIORA NATUS SUM
 

 

W odpowiedzi na zachętę Konferencji Episkopatu Polski, oo. Jezuici, Sodalicje Mariańskie, Towarzystwo Gimastyczne „Sokół” , Kapelani Lubelskiego Okręgu ZHR

 

zapraszają na  III Tydzień Wychowania

 

AD MAIORA NATUS SUM

 

Kościół oo. Jezuitów ul. Królewska 9 LUBLIN

 

(vis-a-vis Archikatedry Lubelskiej)

 

Program:

 

15. IX. 2013 - niedziela

godz. 12.30 - Uroczysta Msza Święta z okazji Jubileuszu o. Mariana Masłowskiego SJ –  weterana walk o wolność Kościoła w Polsce i świecie, wybitnego pszczelarza, duszpasterza ubogich

 

Uroczyste otwarcie Tygodnia Wychowania - Przewielebny O. Prowincjał Tomasz Kot SJ

 

TRIDUUM O DUCHOWOŚCI ŚW. STANISŁAWA KOSTKI  AD MAIORA NATUS SUM

 

16 – 17 - 18. IX. 2013 –poniedziałek- wtorek –środa

godz. 18.00 – Msza św., - Homilie głosi o. Paweł Brożyniak SJ – Dyrektor Gimnazjum Jezuitów w Krakowie. Temat: Charakterystyczne cechy duchowości św. Stanisława Kostki w zastosowaniu do wychowania dzieci i młodzieży

Po mszy świętej referaty na temat wychowania:

16.IX. - Hermeneutyka ciągłości - Towarzystwo Gimnastyczne Sokół  oddział Lubelski –Tomasz Stańko, Prezes

17.IX. - Wychowanie młodych do męstwa poprzez aktywy udział w obronie życia razem z trzema papieżami – Krzysztof Kasprzak, Fundacja Pro

18.IX. - Uśpiony olbrzym: niewykorzystany potencjał absolwentów szkół katolickich. Zakonny charyzmat wychowania realizowany razem ze świeckimi kroczącymi drogą rad ewangelicznych jako melodia przyszłości – s. Mariana CSS z Przedszkola Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego w Lublinie

19. IX. - Msza św. za Ojczyznę – o. Mariusz Bigiel SJ

Przemarsz do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego

Po Mszy Św.  dwugłos na temat: Wychowanie patriotyczne  a skauting europejski –

 hm. Michał Bobrzyński, Collegium Gostinum i hm. Kazimierz Wiatr (lub hm. Paweł Zarzycki) ZHR

Miejsce debaty: Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6
20-950 Lublin

 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 466568 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja