.
  Forum Liderów
 
Instytut Rozwoju Społecznego
jest współautorem projektu
Wielickie Forum Liderów Młodzieżowych
więcej o projekcie: www.wielicki.bloog.pl


IV. Wielickie Forum Liderów Młodzieżowych

Wieliczka to my ...

(program)

Cel:

integracja młodzieży, zamieszkałej na terenie gminy Wieliczka, która wykazuje ponadprzeciętną inicjatywę w kreowaniu, otaczającej nas rzeczywistości,
a równocześnie może stanowić pozytywny przykład dla swoich rówieśników;

wsparcie młodych ludzi w kształtowaniu własnej tożsamości, w oparciu
o dziedzictwo małej ojczyzny;

edukacja liderów w zakresie komunikacji interepersonalnej oraz podstaw mediacji;

wymiana spostrzeżeń, uwag, planów między liderami młodzieżowymi,
a przedstawicielami lokalnych władz samorządowych.


Adresaci:

Uczniowie gimnazjów oraz szkół ponad gimnazjalnych wyłonieni przez pedagogów szkolnych, z uwzględnieniem kryterium ponadprzeciętnej aktywności oraz grupa liderów-organizatorów.

Pierwszeństwo mają uczestnicy III. WFLM.


Czas trwania:
12. 2008r. – 12. 12. 2008r.

 


dzień I. (11. 12. 2008r.)

NASZA TOZSAMOSC

miejsce:

Sala Magistrat, ul. Powstania Warszawskiego 1, Wieliczka


godz. 9.00 – 10.00
Recepcja uczestników – lista obecności, rozdanie identyfikatorów, okolicznościowych koszulek.
Oficjalne otwarcie IV. Wielickiego Forum Liderów Młodzieżowych – burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.
Gry i zabawy integracyjne dla uczestników Forum (przygotowane przez liderów-organizatorów).


wystąpienia:

godz. 10.00 – 13.30
pan Jerzy Śliwa -
prezes Polskiej Korporacji Trenerów Mediacji, dyrektor Krajowego Centrum Mediacji, twórca Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów,
"Mediacje jako sposób dochodzenia do porozumienia"

pan Janusz Magielski – prezes Stowarzyszenia Solny gwarek, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, mediator sądowy, kurator społeczny,
"Mediacje na terenie gminy Wieliczka"

pani Grażyna Oćwieja – kurtor zawodowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Wydział III Rodzinny i Nieletnich.
"Specyfika pracy kuratora sądowego"

pan Adam Marek Panuś, w-ce Przewodniczący Rady Miejskiej
"Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka"


godz. 13.30
Przerwa na posiłek.

od godz. 14.00

przygotowanie do biegu terenowego
bieg terenowy
gry i zabawy integracyjne (przygotowane przez liderów-organizatorów)dzień II., (12. 12. 2008r.)

NASZE KOMPETENCJE

miejsce:

Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia, ul. Pocztowa 1, Wieliczka


godz. 9.00 – 13.00
Wprowadzenie do drugiego dnia Forum Liderów Młodzieżowych.


warszysztaty:
podstawy komunikacji interpersonalnej
zaznajomienie z procedurami mediacji:

- ćwiczenie elementów faz wstępnych mediacji
zebranie oczekiwań – wyłonienie grupy liderów pragnący poszerzyć wiedzę na temat procedur mediacyjnych: zapisy na szkolenia specjalistyczne

godz. 13.30 – 14.30
przerwa na posiłek

godz. 14.00 – 19.00
Przygotowania do happeningu (prowadzone przez liderów-organizatorów oraz pracowników ZdsPOZiON UMiG Wieliczka).
Happening.
Podsumowanie IV. Wielickiego Forum Liderów Młodzieżowych.

 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 167955 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=