.
  ewaluacja Sapera
 

 

 

Zbiorcze opracowanie wyników ankiet ewaluacyjnych po realizacji pierwszej edycji programu profilaktycznego „Saper…” opracowała Pani Beata Kraus –

 

 

zastępca kierownika projektu


 

 

1. Wiadomości i umiejętności wyniesione z zajęć uważam za :


 

 

Legenda :

 

 

 

1. bardzo przydatne
2. przydatne

3. niezbyt przydatne
4. zupełnie nieprzydatne

 


 

2. Czy prowadzone zajęcia były:

 


Legenda :
1. ciekawe
2.niezbyt ciekawe
3. nudne

 


3. Czy jesteś teraz świadomy/a, jakie są skutki zachowań agresywnych?

 


 

Legenda:
1.tak
2.
nie


 

Wymień skutki zachowań agresywnych /najczęstsze odpowiedzi/:

 - agresja budzi agresję/pobicie, wulgaryzmy, kopanie, przezywanie, popychanie/ – 56 osób;

 - strach, lęk – 34 osoby;

 - cierpienie, upokorzenie, ból /fizyczny i psychiczny/ - 32 osoby

- różne nieszczęścia/ kalectwo, wypadek, śmierć, złamania/ - 28 osób;

- problemy z prawem/w domu, w szkole/ - 16 osób;

 - samotność, brak przyjaciół, izolacja – 14 osób;

 - depresja – 12 osób;

 - brak poczucia bezpieczeństwa – 10 osób;


4. Jak wiadomości zdobyte podczas zajęć mogą pomóc Ci w radzeniu sobie z własną złością ?

 

Ankietowani najczęściej odpowiadali :

 

Kiedy będę zły/a, to :

 

- policzę do 10 lub 20 – 41 osób – 32%

 

- pójdę na siłownię – 15 osób – 11,7%

 

- posłucham głośnej muzyki – 15 osób – 11,7%

 

- będę głęboko oddychać – 4 osoby – 3,1%

 

- pójdę do bliskiej osoby i wyżalę się jej – 10 osób – 7,8%


 

Ponadto 26 uczniów /20,3%/ stwierdziło, że dzięki tym zajęciom potrafią panować nad emocjami, a 5 osób /3,9%/ wyciszyło się po zajęciach Sapera.


5. Czy uważasz, że potrzebne jest prowadzenie tego typu zajęć ?


 

Legenda :

1.tak
2. nie
3. nie mam zdania

 

6. Czy po uczestnictwie w programie „Saper” lepiej czujecie się wśród rówieśników ?

 

 

Legenda :

a) tak
b) nie


7. Co Ci się najbardziej podobało na zajęciach ?

 

Najczęstsze odpowiedzi :

 

- gry i zabawy – 69 osób – 53,9%;

 

- praca w grupach – 42 osoby – 32,9%;

 

- rozwiązywanie krzyżówek – 18 osób – 14,1%;

 

- gorące krzesło – 15 osób – 11,72%;

 

- luźna , miła atmosfera – 15 osób – 11,72%;

 

- odgrywanie scenek – 13 osób – 10,2%;

 

- rysowanie plakatów – 12 osób – 9,4%;

- konkursy – 11 osób – 8,5%


 

8. Czego Cię nauczyły zajęcia, w których uczestniczyłeś/łaś ?

 

Ankietowani najczęściej odpowiadali :

 

- radzenia sobie z emocjami /złością, nienawiścią/ - 39 osób – 30,5%

 

- że nie można być agresywnym – 26 osób – 20,3%

 

- pracy w grupie – 20 osób – 15,6%

 

- radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych – 11 osób – 8,6%

 

- jak reagować na przemoc – 10 osób – 7,8%

 

- stawania w obronie słabszych – 8 osób – 6,3%

 

- szacunku do innych ludzi – 7 osób – 5,5%


źródło:
http://www.gmina.gorlice.pl/index.html?id=68259&location=f&msg=1

O programie Saper, czytaj TUTAJ


 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 403364 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja