.
  NO PROMIL _ NO PROBLEM
 

Ciszy nas, że możemy zaprosić na stronę kampanii społecznej 
NO PROMIL - NO PROBLEM,
której VII edycję zainicjował Instytut Rozwoju Społecznego.

Projekt realizowany jest przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Partnerami IRS w projekcie są:
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Solny Gwarek"
Stowarzyszenie Moje Krzyszkowice
Gmina Wieliczka.


Strona kampanii: www.bezpromilowo.pl
Trzeźwa Małopolska
NO PROMIL - NO PROBLEM

Projekt realizowany z funduszy Wojewódzywa Małopolskiego
więcej informacji o projekcie na stronie: www.bezpromilowo.pl


tutaj można odsłuchać piosenkę towarzyszącą kampanii. Muzyka i wykonanie: Sławek


Kilka słów o kampanii:
 

 

ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Klub Abstynenta Solny Gwarek, ul. Pocztowa 1, 32-020 Wieliczka

 

PARTNERZY KAMPANII:
Instytut Rozwoju Społecznego

Plenerowy Ośrodek Profilaktyki Problemowej "Archezja".

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Kampania Społeczna Trzeźwa Małopolska: No Promil - No Problem 2009
MIEJSCE i ZASIĘG: Województwo Małopolskie
CZAS TRWANIA: od 1 sierpnia do 31 listopada 2009

Kontakt do organizatorów kampanii:

e-mail: bezpromilowo@op.pl

KILKA SŁÓW O PIERWSZEJ EDYCJI:

Działania podejmowane w trakcie kampanii, w roku 2008:
Happeningi - w 15 gminach Małopolski
Konferencje lokalne - Kraków, Nowy Sącz, Tarnów
Strona internetowa projektu (www.bezpromilowo.pl)
Konkurs dla uczniów szkół Małopolski (tytuł: No promil – No problem). Udział wzięło około 5 tysięcy uczniów
Szkolenia dla uczestników Szkół Nauki Jazdy
Szkolenia dla nauczycieli – około 60 osób
Szkolenia dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych .
Kontrole trzeźwości dokonywane przez policję przy uczestnictwie dzieci

 

 

W Marszu na Rzecz Trzeźwości na małopolskich drogach wzięło udział ponad 2 tys młodzieży w wielu miastach i miasteczkach było to wyjątkowe wydarzenie.

 

 

W trakcie kampanii rozdaliśmy:]
ulotki edukacyjne – min. 10 000 szt.,
plakaty – 500 szt.,
koszulki z nadrukiem promującym cele kampanii – 700 szt.,
naklejki – 10 000 szt.,
zawieszki zapachowe do samochodów – 2 000 szt.,
teczki z materiałami kampanijnymi . 1 000 szt.

 

 

 

CELE KAMPANII TRZEŹWA MAŁOPOLSKA. NO PROMIL – NO PROBLEM 2009
Głównym celem jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości,


Przygotowania do kampanii trwają od 1 sierpnia 2009,

Oficjalna inauguracja nastąpi w dniu 15 września podczas konferencji w Krakowie, ul. Basztowa 22, godz. 10.30

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA
PODEJMOWANE W TRAKCIE TRWANIA KAMPANII 2009:

Trzeźwa Małopolska NO PROMIL-NO PROBLEM 2009 będzie kontynuacją najskuteczniejszych elementów kampanii realizowanej w roku 2008 przez konsorcjum organizacji pozarządowych, przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Edukacja w zakresie kształtowania właściwych postawy i trenowania nawyków w stosunku do osób, które próbują „siadać za kółkiem” po spożyciu substancji psychoaktywnych – dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Edukacja w zakresie przeliczania ilości wypijanego alkoholu na czas potrzebny do wytrzeźwienia - dla rodziców.
Dwie konferencje szkoleniowe.
Strona internetowa projektu (www.bezpromilowo.pl).
Marsz poparcia dla trzeźwości na drogach małopolskich.

ADRESACI:
-
uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych Małopolski,
-pośrednio ich rodzice, nauczyciele,
-wszyscy kierowcy i pasażerowie,
- osoby, które mogą mieć wpływ na powstrzymanie kierowcy przed jazdą w stanie po
spożyciu alkoholu.

 

 


CO CHCEMY PRZEKAZAĆ TYM OSOBOM?

Miejmy świadomość, że następną ofiarą pijanego kierowcy może być bliska nam osoba lub my sami. Każdy może stać się ofiarą pijanego kierowcy.
Zachęcamy aby zamanifestować, nasz sprzeciw wobec nieodpowiedzialności tych kierowców, dla których chwilowa, promilowa przyjemność, jest ważniejsza niż życie naszych bliskich.
Naszym celem nie jest wprowadzanie alkoholowej prohibicji.
Chcemy aby wsiadający za kółko był trzeźwy.

Chcemy aby pasażerowie mieli odwagę odmówić jazdy z pijanym kierowcą, a nawet go powstrzymać.
Miejcie odwagę wymagać trzeźwości od waszych mężów, ojców, braci, kolegów siadających za kierownicę.

 

EKLARACJA PRZYSTĄPIENIA GMINY DO KAMPANII 
TRZEŹWA MAŁOPOLSKA. NO PROMIL NO PROBLEM 2009

 


Deklaruję udział gminy ..........................................................


w II edycji kampanii społecznej

"Trzeźwa Małopolska No Promil – No Problem 2009

 

Gmina wyraża gotowość uczestniczenia w następujących działaniach związanych z realizacją kampanii :


Edukacja i promowanie trzeźwości na drogach poprzez dystrybucję materiałów kampanijnych (broszur, ulotek, filmu ): w ośrodkach pomocy społecznej, w punktach konsultacyjnych, w urzędach administracji publicznej, inne …………………………………………………………………………………..

Emisja spotu telewizyjnego w lokalnej telewizji
Organizacja sesji szkoleniowej Rady
Koordynacja działań w szkołach na terenie gminy
Organizacja wydarzenia profilaktycznego dla uczestników marszu na rzecz poparcia trzeźwości na drogach
Publikacja informacji o kampanii i jej przekazie na stronach internetowych gminy oraz w lokalnych mediach:
Udział w konferencji w Krakowie, ul. Basztowa 22 Małopolski Urząd Wojewódzki, dnia 15 września 2009 w godz. 10.30 – 13.30
Patronat honorowy burmistrza/wójta gminy
Inne, zaproponowane przez gminę np. .........................................................................................................................


Osobą odpowiedzialną w gminie za realizację działań kampanijnych i kontakt jest:

Pani/Pan .......................................
tel: .................................................
fax:..................................................
e-mail:..............................................


...........................................................................................

Czytelny podpis osoby zgłaszającej deklaracjeZamawiający:


Gmina:
Ulica:
Miejscowość:
Kod pocztowy:

 

NIP:


 

Numer telefonu:


 

Adres e-mail:
 

Produkty:


L.p. Produkt Ilość/szt. Cena jednostkowa Gmina zamawia Cena końcowa
1 Figurka Policjant 1 500 zł

2 Baner 1 300 zł

3 Naklejki 100 20 zł

4 Koszulki 10 150 zł

5 Ulotki edukacyjne 200 80 zł

6

Zawieszki zapachowe*

50 100 zł


 

Razem ..........................


* Gmina może zamówić wydrukowanie zawieszki zapachowej, promującej bezpromilową jazdę samochodem z logo (ew. herbem) Gminy - min. 500 szt. koszt: 600 zł.

Istnieje możliwość wykupienia szkolenia dla kursantów Szkół Nauki Jazdy, realizowanego na podstawie autorskiego programu realizowanego m.in. w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krakowie. Koszt szkolenia: 250 zł. + koszty przejazdu.?


Uwaga
Wszystkie materiały można zobaczyć na stronie www.bezpromilowo.pl


……………........................................................

 

podpis i pieczątka ZamawiającegoInstytut Rozwoju Społecznego
był
współautorem kampanii społecznej
Trzeźwa Małopolska NO PROMIL - NO PROBLEM

Projekt realizowany z funduszy Wojewódzywa Małopolskiego został zakończony w listopadzie 2008r


więcej informacji o projekcie na stronie: www.bezpromilowo.pl


tutaj można odsłuchać piosenkę towarzyszącą kampanii. Muzyka i wykonanie: Sławek

honorowy patronat:
Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan Marek Nawara
Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, mł. insp. Andrzej Rokita

patronat medialny:
Radio Krakow
Telewizja Polska S. A. Oddzial w Krakowie

 


 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 167955 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=