.
  gra
 
plansza do gry
"jak myślisz?"Pytania do gry:

 1. Alkohol pomaga nawiązywać bliskie znajomości.

 1. To prawda.

 2. Tak, ale trzeba wypić dwa piwa.

 3. Po alkoholu bliskość jest pozorna.

 4. Nie.

 

 1. W sytuacjach trudnych zawsze należy zrelaksować się i obniżyć napięcie.

 1. To prawda.

 2. Stres może być pomocny, np. przy motywowaniu się do pracy (nauki).

 3. Nie prawda.

 4. Alkohol to najlepszy sposób na szybkie obniżenie napięcia.

 

 1. Które zdanie jest prawdziwe?

 1. Jeśli alkohol pije się dla przyjemności, nie ma znaczenia wiek, w którym rozpoczyna się jego picie.

 2. Niebezpieczne jest gdy alkohol piją dzieci i młodzież do 18 roku życia – później nie można się już uzależnić.

 3. Ci, którzy rozpoczynają picie alkoholu przed 15 rokiem życia, są cztery razy bardziej zagrożeni uzależnieniem, niż osoby, które rozpoczęły picie w wieku 21 lat.

 4. Ktoś, kto ma „mocną głowę” jest mniej zagrożony uzależnieniem.

 

 1. Alkohol jest dobrym lekarstwem na nerki.

 1. To prawda, bo alkohol rozpuszcza kamienie nerkowe.

 2. To prawda, bo tak mówią lekarze.

 3. Alkohol to trucizna – i koniec.

 4. Pijąc alkohol zawsze należy pamiętać o jego negatywnym działaniu na różne układy i narządy.

 

 1. Alkohol rozgrzewa.

 1. Tak, dlatego w górach, w czasie zimy, dobrze jest wypić trochę alkoholu.

 2. Alkohol rozszerza naczynia krwionośne, a więc efekt ciepła jest krótkotrwały, a później może być nawet niebezpieczny.

 3. Bzdura, alkohol nie rozgrzewa, tylko dodaje energii.

 4. Tak, bo tak mówią górale.

 

 1. Alkohol ułatwia zabawę.

 1. Tak – bo można się rozluźnić.

 2. Tak – bo łatwiej się rozmawia.

 3. Nie – bo język się pląta.

 4. Trzeba pamiętać, że alkohol oszukuje. Jeśli ktoś się po nim lepiej bawi i pije aby się odprężyć – może łatwo uzależnić się od alkoholu.

 

 1. Prawdziwa odwaga, to … .

 1. Stanąć do walki z silniejszym od siebie.

 2. Z nikim się nie liczyć.

 3. Być wiernym swoim zasadom, nawet za cenę kpin ze strony innych.

 4. Pójść nieprzygotowanym na klasówkę.

 

 1. Osoby należące do wspólnot religijnych rzadziej się uzależniają.

 1. Bzdura.

 2. To prawda.

 3. Tylko do wspólnot religijnych zakazujących picie alkoholu.

 4. To zleży odmiejscowości, w której się mieszka.

 

 1. Uzależnienie jest dziedziczne.

 1. Tak, dlatego dzieci alkoholików są skazane na bycie alkoholikami.

 2. Nie, dzieci alkoholika, są zabezpieczone przed uzależnieniem, bo doświadczyły cierpień spowodowanych przez alkohol.

 3. Tak – widać to w rodzinach, gdzie ojciec i syn są uzależnieni.

 4. Trudno powiedzieć, na pewno na uzależnienie ma wpływ również funkcjonowanie społeczne, psychologiczne, duchowe.

 

 1. Miłość, to … .

 1. Silne, bardzo przyjemne uczucie, które długo trwa, a czasami nigdy się nie kończy

 2. Pragnienie bycia z drugą osobą, nawet gdy inni się nam dziwią.

 3. Postawa, w której pragniemy dla drugiej osoby jak najlepiej.

 4. Słowo z bajki. Jest jak Yeti: wszyscy o nim słyszeli, ale nikt nie widział.

 

 1. Alkohol obniża odporność na cierpienie.

 1. Nie. Po alkoholu nie czuje się bólu.

 2. Nie, wręcz przeciwnie: wzmacnia odporność. Człowiek po alkoholu mniej cierpi.

 3. Tak, bo chemicznie uśmierza przykre uczucia, ale powoduje, że człowiek bez tego znieczulacza bardziej cierpi.

 4. Trudno powiedzieć. Może tak, a może nie – to zależy od człowieka.

 

 
 1. Picie towarzyskie nie jest niebezpieczne.

 1. Tak – bo alkohol jest dla ludzi.

 2. Nigdy nie należy pić w towarzystwie – bo człowiek pijący nie kontroluje swoich zachowań.

 3. Trzeba pamiętać, że od „picia towarzyskiego” może rozpocząć się proces uzależnienia.

 4. Mam już dość tej gry.

 

 

 1. Alkohol to dobry środek nasenny.

 1. Tak, ale tylko w niewielkich ilościach i tylko alkohole dobrego gatunku.

 2. Nie, bo zbyt drogi – lepiej wypić ziółka.

 3. Taki sen nie jest naturalny (wynik zatrucia alkoholowego), więc i odpoczynek nie jest właściwy.

 4. Tak, ale tylko z przepisu lekarza.

 

 

 1. Palenie marihuany ma wpływ na iloraz inteligencji.

 1. Tak, przy częstym paleniu IQ podnosi się.

 2. Tak, przy częstym paleniu IQ obniża się.

 3. Nie, nie zanotowano żadnego wpływu.

 4. Nie ma takich badań.

 

 1. Tabletki ekstazy uszkadzają mózg.

 1. Nie – wystarczy posłuchać tych, którzy łykają ekstazy.

 2. Tak – powodują dziurę w mózgu.

 3. Nie ma takich badań.

 4. Tak – podnosi się ryzyko choroby Parkinsona w późniejszym wieku.

 

 1. Alkohol jest na 3. miejscu, wśród przyczyn przedwczesnej śmierci, na świecie.

 1. Tak – według Raportu Światowej Organizacji Zdrowia.

 2. Nie na 3 lecz na 12 miejscu.

 3. Nie robiono takich badań.

 4. Ta informacja jest wymyślona, aby straszyć.

 

 1. Nadużywanie alkoholu przez młodzież zwiększa ryzyko zaburzeń psychicznych.

 1. W takim samym stopniu jak picie Coli i jedzenie chipsów.

 2. Nadużywanie alkoholu we wczesnym okresie dojrzewania, prowadzi do zdiagnozowanej depresji, w wieku powyżej 20 lat u 66% młodych pijących.

 3. Tak, ale tylko u tych, którzy piją alkohol, palą papierosy i chodzą na wagary.

 4. To zależy od rodzaju pitego alkoholu.

 

 1. W ciągu roku z powodu picia alkoholu umiera na świecie:

 1. 10 000 osób.

 2. 120 000 osób.

 3. 1 000 000 osób.

 4. 1 800 000 osób.

 

 1. Na świecie osób uzależnionych od alkoholu w wieku 15 – 29 lat jest:

 1. 10 000 000.

 2. 100 000 000.

 3. 140 000 000.

 4. 210 000 000.

 

 1. Uczniowie, którzy palą …

 1. Są bardziej lubiani przez kolegów.

 2. Lepiej się uczą.

 3. Mają częściej słabe wyniki w nauce.

 4. Mają dziury od niedopałków w kieszeniach.

 

 1. Picie alkoholu przez kobiety w ciąży …

 1. Jest niebezpieczne dla dziecka, gdy kobieta pije systematycznie.

 2. Nie ma wpływu na dziecko.

 3. Może doprowadzić do syndromu poalkoholowego uszkodzenia płodu.

 4. Jest wskazane w niewielkich ilościach – bo kobieta czuje się odprężona i dziecko lepiej się rozwija.

 

 1. Marihuana …

 1. Jest miękkim narkotykiem podobnie jak papierosy.

 2. Zwiększa ryzyko psychozy (choroby psychicznej).

 3. Jest niegroźna, gdy pali się ją z umiarem.

 4. Zabija zaraz po wypaleniu.

 

 1. Problemy z pamięcią, arytmia serca, spadek ciśnienia, kryzysy nerwowe, uczucia strachu lub paniki – to efekty:

 1. Niesystematycznego uczenia się.

 2. Oglądania horrorów.

 3. Przemęczenia.

 4. Palenia marihuany.

 

 1. Czasami nie warto przyznawać się do swoich zasad i wartości.

 1. To prawda – bo można narazić się na śmieszność i odrzucenie przez innych.

 2. Nie prawda – bo inni zawsze powinni nas akceptować, takimi jakimi jesteśmy.

 3. I tak i nie – wszystko zależy od sytuacji.

 4. Posiadanie zasad i wartości jest niezbędne, aby człowiek mógł się czuć szczęśliwy.

 

 1. „Interioryzacja”, to … .

 1. Wewnętrzny stan głębokiej zgody na cierpienie.

 2. Nawa drinka.

 3. Cechy przywódcze członka grupy.

 4. Traktowanie określonych wartości, jako ważne dla mnie osobiście.

 

 1. „Dysonans poznawczy”, to …

 1. Psychologiczne określenie ostrego konfliktu między żoną i mężem.

 2. Rozbieżność między ty co wiem na dany temat, a tym co widzę.

 3. Dążenie do posiadania obszernej wiedzy na temat funkcjonowania człowieka.

 4. Niemożność poznania drugiej osoby (inaczej dystans interpersonalny).

 

 1. Być tolerancyjnym to znaczy… .

 1. Nigdy nie krytykować poglądów innych osób.

 2. Nie posiadać własnych zasad.

 3. Akceptować, że inni ludzie mogą mieć odmienne poglądy, ale nie koniecznie zgadzanie się z nimi.

 4. Dążyć do tego aby inni nie czuli się źle w moim towarzystwie.

 

 1. Bólu i cierpienia należy unikać za wszelką cenę.

 1. To prawda, bo ból i cierpienie odzierają człowieka z jego godności.

 2. Nie prawda – w bólu i cierpieniu człowiek może także odkryć w pełni wartość życia.

 3. To prawda, bo nie ma w nich żadnego sensu.

 4. Nie prawda – czasami szkoda pieniędzy.

 

 1. Alkoholizm to choroba.

 1. Tak, bo pijany człowiek nie może ustać na nogach.

 2. Nie – alkoholizm to wyraz słabej woli uzależnionego.

 3. Tak, bo może doprowadzić do śmierci, ale można się z niego leczyć.

 4. Nie – tak mówią tylko uzależnieni, aby się tłumaczyć z nałogu.

 

 1. Rodzicom należy się szacunek, bez względu na to jacy są.

 1. Tak.

 2. Nie.

 3. Tak, ale pod warunkiem, że nie są uzależnieni.

 4. Trudno powiedzieć.

 

 1. Dopuszczalna zawartość procentowa alkoholu we krwi, w polskich przepisach o ruchu drogowym, wynosi:

 1. 0 promila

 2. 0,19 promila

 3. 0,5 promila

 4. 1 promil

 

 1. Piwo to … .

 1. Prawie oranżada – zwykły napój chłodzący.

 2. Napój alkoholowy – zawierający taki sam alkohol jak w winie, czy w wódce.

 3. Niebezpieczny napój, który uzależnia już po dwukrotnym spożyciu.

 4. Alkohol dla starszej młodzieży.

 

 1. Przymus picia, trudność w kontrolowaniu ilości wypijanego alkoholu, , występowanie przykrych objawów po zaprzestaniu picia, potrzeba wypicia większej niż wcześniej ilości alkoholu, aby poczuć ten sam efekt, zaniedbywanie obowiązków, picie pomimo szkodliwych następstw – to objawy:

 1. Niebezpiecznego picia alkoholu.

 2. Uzależnienia od alkoholu.

 3. Normalne dla każdego, kto pije alkohol.

 4. Zatrucia alkoholowego.

 

 1. W Polsce uzależnionych jest około:

 1. 50 000 osób.

 2. 500 000 osób.

 3. 700 000 osób.

 4. 1 000 000 osób.

 

 1. Alkoholik, to …

 1. Osoba uzależniona od alkoholu, która nie jest w stanie kontrolować ilości wypijanego alkoholu.

 2. Człowiek, który wypija tanie wina.

 3. Niebezpieczna osoba, która zawsze się awanturuje i bije rodzinę.

 4. To człowiek, który lubi alkohol i nie może bez niego żyć.

 

  1. Pierwszym królem Polski był:

 1. Piast Kołodziej.

 2. Mieszko I.

 3. Bolesław Chrobry.

 4. Król Maciuś I.

 

  1. Żoną rozbójnika Rumcajsa jest:

 1. Anka.

 2. Danka.

 3. Hanka.

 4. Zygfryda.

 

  1. Śliwowica, to:

 1. Kompot ze śliwek.

 2. Wódka, wytwarzana na bazie śliwek.

 3. Konfitura ze śliwek.

 4. Staropolskie określenie żony sadownika.

 

  1. Po rozbiorach, Polska odzyskała niepodległość, w roku:

 1. 1905.

 2. 1918.

 3. 1945.

 4. 1989.

 

  1. Stefan Wyszyński był:

 1. Generałem sanacyjnej armii.

 2. Znanym dziennikarzem.

 3. Premierem Polski.

 4. Prymasem Polski.

 

  1. W czasach kiedy Polska sięgała „od morza do morza”, jej granice stanowiły:

 1. Morze Bałtyckie i Morze Kaspijskie.

 2. Morze Bałtyckie i Morze Śródziemne.

 3. Morze Bałtyckie i Morze Czarne.

 4. Morze Północne i Morze Martwe.

 

  1. Góry Sowie znajdują się, w:

 1. Górach Świętokrzyskich.

 2. Bieszczadach.

 3. Sudetach.

 4. Tatrach.

 

  1. „Porcja standardowa” alkoholu to:

 1. 10g czystego alkoholu etylowego.

 2. 15g czystego alkoholu etylowego.

 3. 20g czystego alkoholu etylowego.

 4. 25g czystego alkoholu etylowego.

 1. 500ml piwa zawiera:

  1. 5 porcji standardowych alkoholu.

  2. 25g czystego alkoholu etylowego.

  3. 5g czystego alkoholu etylowego.

  4. 50 porcji standardowych alkoholu.

 

 
 1. 25 ml wódki zawiera:

  1. 25 porcji standardowych alkoholu.

  2. 1 porcję standardową alkoholu.

  3. 25g czystego alkoholu etylowego.

  4. 1g czystego alkoholu etylowego.

 

 1. 200 ml wina zawiera:

  1. 20 porcji standardowych alkoholu.

  2. 20g czystego alkoholu etylowego.

  3. 200g czystego alkoholu etylowego.

  4. 1 porcję standardową alkoholu.

 

 1. W latach 1999 – 2002 w 15 krajach Unii Europejskiej z powodu przedawkowania narkotyków zmarło:

  1. 1 000 ludzi w wieku 20 – 40 lat.

  2. 10 000 ludzi w wieku 20 – 40 lat.

  3. 100 000 ludzi w wieku 20 – 40 lat.

  4. 100 000 000 ludzi w wieku 20 – 40 lat.

 

 1. Palenie papierosów nasila w mózgu zniszczenia wywołane nadużywaniem alkoholu.

  1. to zdanie nie jest prawdziwe

  2. to prawda – wykazały to badania naukowców z Veterans Administration Medical Center w San Francisco

  3. to prawda – ale tylko wśród nałogowych palaczy i uzależnionych od alkoholu.

  4. nikt nie robił takich badań.

 

 1. Nastolatki w USA piją mniej alkoholu niż ich rodzice, gdy byli w ich wieku.

  1. to zdanie nie jest prawdziwe

  2. to prawda – badania na ten temat zawiera raport Foundation for Child

  3. to prawda – ale tylko wśród nastolatków, których rodzice są uzależnieni.

  4. nikt nie robił takich badań.

 

 1. Palenie papierosów może skracać życie:

  1. to nie prawda. Takie zdania wypowiadają ci, którzy chcą straszyć palaczy.

  2. naukowcy brytyjscy ostrzegają, że 30-letni palący mężczyzna skraca swoje życie z 82 do 76,5, a kobieta z 86 do 79 lat.

  3. naukowcy .z USA ostrzegają, że każdy wypalony papieros to życie krótsze o tydzień.

  4. nikt nie robił takich badań.

 

 

 1. Kto i do kogo wypowiedział słowa: Wymagajcie od siebie, choćby inni nawet od was nie wymagali:

  1. minister edukacji do nauczycieli

  2. dowódca AK do harcerzy z Szarych Szeregów – przed akcją pod Arsenałem, podczas II wojny światowej

  3. Jan Paweł II do młodzieży, w Gorzowie Wielkopolskim, 2 czerwca 1997r.

  4. Jurek Owsiak, w trakcie Przystanku Woodstock, w Żarach, w 2001r.

 

 

 1. Z jakiego wiersza i przez kogo napisanego, pochodzi cytat: Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy

  1. z wiersza Adama Mickiewicza, Do przyjaciół

  2. z wiersza C. K. Norwida, Fortepian Chopina.

  3. z wiersza Wisławy Szymborskiej, Nic dwa razy.

  4. z wiersza Tadeusza Różewicza, Kto jest poetą.

 

 1. Z jakiego wiersza i przez kogo napisanego, pochodzi cytat: Heroizm będzie trwał - dopóki praca

  1. z wiersza Adama Mickiewicza, Oda do Młodości

  2. z wiersza C. K. Norwida, Bohater.

  3. z wiersza Wisławy Szymborskiej, Fotografia tłumu.

  4. z wiersza Tadeusza Różewicza, Pragnienie.

 

 
 1. Z jakiego wiersza i przez kogo napisanego, pochodzi cytat: Czyż mogłem nie uciekać od niej w urojenie?

   
  1. z wiersza K. K. Baczyńskiego, Banita

  2. z wiersza Czesława Miłosza, Alkoholik wstępuje w bramę niebios.

  3. z wiersza Adama Asnyka, Bolesławowi Prusowi.

  4. z wiersza Józefa Czechowicza, Knajpa

 

 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 167955 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=