.
  dziennik (6)
 

Zajęcia VI

 

Szóste zajęcia mają za zadanie wyjaśnienie dzieciom, dlaczego to rodzina jest najważniejsza i czym ona się różni od przyjaciół. To często trudny temat. Nie znamy bowiem historii rodziny uczestników zajęć. Nie wiemy też jakie obserwują wzorce, czyli tego jakie doświadczenia budują ich osąd więzów rodzinnych. Dlatego naszym celem jest nie tylko wskazanie na ważność rodziny, ale też na szczególne cechy jakie łączą tylko jej członków. Trzeba pamiętać, że dzieci w tym wieku często nie lubią wielu członków swojej rodziny. Czasem jest to przemądrzały kuzyn, a czasem niemiły wujek, albo surowy dziadek. Dzieci muszą się dowiedzieć, że to nieistotne bo one dorosną, zmienia się i, że z czasem tych ludzi zabraknie i mogą to boleśnie odczuć. Wskażmy zatem na trzy ważniejsze cechy łączące tylko członków rodziny. Pierwszy to przodkowie, z którymi się wiąże cała historia rodziny, jej szczególne cechy i wydarzenia, z których można być dumnym, lub nie, ale które są jedyne i niepowtarzalne, dotyczące tylko tej garstki ludzi zebranych w jednej rodzinie. Przodkowie to nasze korzenie, nasza kotwica i punkt odniesienia, gdy pragniemy odnaleźć naszą tożsamość. Drugą wspólną cechą jest miejsce pochodzenia. Dzieci wiedzą bowiem, że jeżdżą do swojej rodziny w różne miejsca, nie wiedzą jednak dlaczego. Zaznaczmy, że wśród tych miejsc są takie, z których wywodzi się jego rodzina, takie, gdzie żyli wspomniani przodkowie i gdzie jest ich kolebka. Trzecia cecha wspólna dla rodzin to geny. Wprowadzamy tu nowe pojęcie, które jednak, wbrew pozorom, nie jest trudne do zrozumienia dla 5-6 latków. Wystarcza im bowiem wytłumaczenie, że jest to coś takiego w naszym ciele, w naszym mózgu, co dostajemy od naszych przodków i co sprawia, że jesteśmy do nich podobni z wyglądu i charakteru. Dzieci bardzo się ekscytują opowiadając o swojej rodzinie. O tym, gdzie wyjeżdżają, kogo lubią a kogo nie i co mają podobnego do członków swojej rodziny itd. Trzeba się więc przygotować na emocjonujące, żywe i trudne do opanowania zajęcia. Jednak dzięki nim każde dziecko powoli zaczyna odkrywać sens nakazu szacunku i miłości do członków swojej rodziny. Możliwe, że po raz pierwszy słyszą, że każdy członek rodziny jest ważny, nawet nielubiany i nam nieznany, bo ich istnienie sprawia, że nie jesteśmy na świecie sami i, że zawsze gdzieś jest człowiek, z którym łączy ich więcej niż z jakimkolwiek innym obcym człowiekiem.

Rodzina nie była podstawową wartością dla wszystkich filozofów. Przykładowo Platon proponował jej brak i wspólnotę kobiet i dzieci. Ustrój ten nie miał jednak prawa bytu, a wszelkie próby zbliżenia się do niego, jak wiemy, nie powiodły się. Arystoteles już jednak wskazywał na wielką wartość rodziny, w której widział odzwierciedlenie całego państwa. Jeśli bowiem dbasz o rodzinę, dbasz o państwo i odwrotnie. Każdy z nas intuicyjnie przyznaje rację Arystotelesowi, ale bez wyjaśnień i pielęgnacji rodzinnych wartości każdy może się pogubić.

 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474905 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja