.
  dziennik (7)
 

Zajęcia VII


Siódme zajęcia poświęcone są uświadomieniu dzieciom jak trudnym uczuciem jest miłość, jak bardzo potrafi być różna i co charakteryzuje miłość prawdziwą. Nie staramy się tu na siłę wyjaśnić istoty miłości, która nawet dla największych umysłów świata jest zagadnieniem trudnym. Chodzi tylko o wspólne przedyskutowanie tego uczucia, które jest w każdym z nas. Większość przedszkolaków jest przy tym przekonana, że oprócz miłości rodzinnej przeżywa już, a nawet przeżyła swą pierwszą miłość damsko -męską. Nie ma więc problemu z dyskusją na temat różnorodności miłości. Problem pojawia się dopiero, gdy pytamy dzieci, co to znaczy, że miłość jest bezinteresowna. Termin ten jest dla nich kompletnie obcy, dlatego ich próby wyjaśnienia go są zabawne, ale dalekie od istoty pojęcia. Po długim wyjaśnianiu zaczynają jednak mniej więcej rozumieć, choc troszkę się dziwią, gdy przekonuje się ich, że miłość np., do babci nie jest tylko wdzięcznością za ładną zabawkę. Kluczowe wyznaczniki prawdziwej miłości, jakie udało nam się ustalić to 1) miłości prawdziwej się nie wstydzimy, 2) miłość prawdziwa jest bezinteresowna, 3) dla osoby którą kochamy chcemy wszystkiego, co najlepsze.

Zajęcia te są ostatnie z pierwszego cyklu obejmującego zagadnienia życia codziennego. Miłość to wstęp do zajęć bardziej abstrakcyjnych, kończących się trudnym do zrozumienia wnioskiem. Jest poniekąd mostem łączącym świat zagadnień nad, którymi zastanawia się większość z nas i świat przemyśleń filozoficznych. Wielu bowiem filozofów poświęciło swą pracę właśnie miłości w różnych jej aspektach. Inni zaś odrzucili ją jako uczucie zbyt niskie, mało poważne i dotyczące tylko cielesnych sfer naszego życia. Jedno jednak jest pewne: to na jakim miejscu stawiamy miłość w naszym życiu, określa jakimi jesteśmy ludźmi.

 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474905 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja