.
  dziennik (9)
 

Zajęcia IX

 

Na dziewiątych zajęciach omawialiśmy antynomię "piękno- brzydota". Piękno to trzeci człon omawianej już trójki platońskiej.  Najważniejsze na tych zajęciach nie jest jednak tylko zapoznanie dzieci z platońskim rozumowaniem, ale wyjaśnienie, czym jest prawdziwe piękno. Termin ten nastręcza wiele trudności. Pierwszą jest jego wieloznaczność. Mamy do czynienia bowiem z sensem etycznym i estetycznym. Nasze zajęcia mają zwrócić uwagę na etyczny sens piękna. Nie możemy jednak wmówić dzieciom, że nie muszą dbać o swoje ciała, bo ważne jest tylko piękno wewnętrzne, czyli dobre serce. Oczywiście dobre serce konstytuuje nasze prawdziwe piękno, ale ono nie jest jedynym czynnikiem piękna absolutnego. Dbałość o ciało, mimo wrodzonych wad, to drugi aspekt piękna. Aspekt, który na pierwszy rzut oka ma oczywiście sens estetyczny, ale zauważmy, że na pierwszy plan wysuwa się tu jednak sens etyczny. Jeśli dbam o swoje ciało, to znaczy, że je szanuję, że akceptuję samego siebie, a więc mogę akceptować innych. Przyjmuję innych ludzi, potrafię z nimi żyć we wspólnocie i w harmonii. Zadbany, przyjemny wygląd  człowieka  dobrego, jest zaproszeniem , sygnałem dla innych ludzi, że ta osoba jest prawdziwie piękna i może nas tym pięknem obdarzyć. Kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę to ludzka skłonność do równoważenia pojęć piękno- dobro i brzydota- zło. Musimy postarać się uświadomić dzieciom, że to, co na zewnątrz uważamy za piękne, wewnątrz może być złe, czy niebezpieczne. Tak samo, jeśli coś nas odstrasza swoim wyglądem, to nie możemy myśleć, że jest to z gruntu złe.

 

Temat piękno - brzydota jest trudny do omówienia. Oba pojęcia są wieloznaczne i oba mają swe błędne znaczenia potoczne. Dlatego nie starajmy się na siłę porządkować wszystkich dziecięcych skojarzeń dotyczących tych pojęć. Spróbujmy uświadomić im, co jest najistotniejsze i jak rozpoznać piękno prawdziwe. Dzięki tej jednej, ale silnej podstawie, cała reszta zweryfikuje się niedługo sama.

 

Piękno to dla wielu filozofów pojęcie kłopotliwe. Jedni chcą udowodnić, że istnieje tylko piękno etyczne, inni, że tylko estetyczne. A jeszcze inni starają się znaleźć jego jedną, ale absolutną definicję. My spróbujmy nie mylić dwóch aspektów tego pojęcia. Piękno w sensie etycznym jest zupełnie różne od piękna w sensie estetycznym.

 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474909 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja