Rozpatrywany przez belgijskich parlamentarzystów projekt zakłada, że z wnioskiem o wykonanie eutanazji mogą występować osoby mające mniej niż 18 lat. Wprowadza przy tym ważne zastrzeżenie – o eutanazję mogłyby się ubiegać jedynie dzieci cierpiące z powodu ciężkiej choroby somatycznej, których stanu medycyna nie potrafi w żaden sposób poprawić.

Decyzję chorego dziecka musieliby zaakceptować jego rodzice. Musiałaby ona zostać także przyjęta przez psychologa. Nowe prawo nie dawałoby nieletnim możliwości wnioskowania o eutanazję z powodu nieustającego cierpienia psychicznego, do czego uprawnione są osoby dorosłe (eutanazję zalegalizowano w Belgii 11 lat temu).

Projekt został już zaakceptowany przez dwie senackie komisje i trafi pod plenarne obrady Senatu. – To ważny krok, nie tylko dla samych nieletnich, ale i dla lekarzy, którzy mają do czynienia z trudnymi sytuacjami – powiedział Jean-Jacques De Gucht, senator Flamandzkich Liberałów i Demokratów. Jeśli Senat przegłosuje projekt, ten zostanie skierowany do Izby Reprezentantów. Jeśli i tam zostanie zaakceptowany, trafi do króla, by otrzymać jego podpis i stać się obowiązującym prawem.

W listopadzie o rozciągnięcie prawa do eutanazji na nieletnich zaapelowało w specjalnym liście 16 lekarzy pediatrów. Jednym z nich był właśnie Gerland van Berlaer, który uważa, że niektóre ciężko chore dzieci już teraz mogą de facto korzystać z eutanazji. Śmierć zadawana jest im jednak nielegalnie, co sprawia, że lekarze narażają się na ryzyko prawne, a sama procedura jest niepotrzebnie komplikowana.

Pomysł wyposażenia dzieci w prawo do eutanazji nie podoba się jednak wszystkim. Jego przeciwnicy twierdzą, że osoby niepełnoletnie nie są gotowe na to, by w pełni świadomie zdecydować się na śmierć. Jeśli proponowane regulacje wejdą w życie, Belgia stanie się pierwszym państwem, które prawa do eutanazji nie ogranicza żadną barierą wieku. W Holandii prawo do wnioskowania o eutanazję mają osoby, które ukończyły 12. rok życia (niepełnoletni – za zgodą rodziców). Od 2002 roku skorzystało z niego pięcioro nieletnich.

w: http://natemat.pl/83755,eutanazja-dzieci-nad-tym-debatuje-parlament-w-belgii