.
  Prezydent BK i emerytury
 Środa, 20 maja 2015

"To propozycja dla osób o bardzo długim stażu pracy"

fot. Wojciech Olkusnik
 

Propozycja prezydenta ws. ustawy emerytalnej zakładająca 40 lat opłacania składek, bez okresu pobierania renty czy czasu studiów, będzie dodatkowym kryterium, obok wieku, uprawniającym do przejścia na emeryturę - mówiła w środę prezydencka minister Irena Wóycicka.

Minister Wóycicka podkreśliła na briefingu prasowym, że propozycja prezydenta to nie jest zawracanie reformy emerytalnej, ale jej poprawianie, nadanie bardziej ludzkiej twarzy. Zaznaczyła, że prace nad projektem trwały w Kancelarii Prezydenta już od kilku miesięcy.

Zobacz także: Prezydent spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych
- To rozwiązanie będzie skierowane przede wszystkim do osób o bardzo długim stażu pracy, które bardzo ciężko pracują, na przykład pielęgniarki - powiedziała minister Wóycicka.

Jak tłumaczyła, chodzi o 40 lat opłacania składek; do tego okresu nie będzie się wliczał czas pobierania renty czy okres studiów. Zaznaczyła, że jest to rozwiązanie dla osób, które były cały czas aktywne zawodowo.

- Punktem wyjścia jest 40 lat stażu pracy, a nie stażu ubezpieczeniowego, chcę podkreślić, to są dwie, różne kategorie. A więc tak jak w przypadku emerytur częściowych uwzględnia się wszystkie okresy ubezpieczenia, również okresy nieskładkowe, również uzupełnia się o okresy pobierania renty na przykład z tytułu niezdolności do pracy, tu w tym przypadku te 40 lat będzie dotyczyć tylko i wyłącznie okresu opłacania składek, a wiec dla tych osób, które były cały czas aktywne zawodowo - mówiła Irena Wóycicka. Zapowiedziała, że całościowy projekt zostanie przedstawiony partnerom społecznym opinii publicznej w najbliższym czasie.

Minister powiedziała, że szacunkowy koszt prezydenckiej propozycji zostanie zaprezentowany w projekcie i nie będzie on znaczący. (PAP)w: http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,1273,to-propozycja-dla-osob-o-bardzo-dlugim-stazu-pracy.html

Poniedziałek, 25 maja 2015

KPRP wycofuje projekt ustawy emerytalnej z procedury konsultacji

Krótki okres, jaki pozostał do zakończenia kadencji oraz konieczność  przeprowadzenia szerokich konsultacji publicznych i politycznych projektu ustawy przewidującego możliwość przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego przez osoby posiadające co najmniej 40-letni staż składkowy, przesłanego w piątek do konsultacji społecznych, powodują, że niemożliwe jest przeprowadzenie w całości procesu konsultacyjnego i legislacyjnego projektu ww. ustawy.

 

Ponadto, z uwagi na wynik wyborów, Prezydent RP nie powinien, jeśli nie jest to konieczne, podejmować istotnych decyzji w okresie, jaki pozostał do końca kadencji. W związku z powyższym, Kancelaria Prezydenta RP wycofuje ww. projekt ustawy z procedury konsultacji.

 w: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,3270,kprp-wycofuje-projekt-ustawy-emerytalnej-z-procedury-konsultacji.html

 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474680 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja