.
  odebrać niewinność
 
Ks. Sławomir Kostrzewa
– Odebrać dzieciom niewinność. Hello kitty i satanizm oraz inne

 

1 str.

 

Początki- Oświecenie
W epoce Oświecenia po raz pierwszy na szeroką skalę: zanegowano chrześcijańskie wartości duchowe, podjęto próby filozoficznej i politycznej walki z tradycyjną religijnością i teocentryczną wizją świata i człowieka, swoje początki mają ruchy okultystyczno lucyferyczno – masońskie.
Oświecenie nie zdołało jednak zniszczyć ducha chrześcijańskiego, dało jednak poważne podwaliny pod następne etapy walki z chrześcijańskim systemem wartości. Ich wysyp nastąpił w XX wieku.

 

2str

 

Owoc postmodernizmu
Postmodernizm (a także New Age i liberalizm) to ruch filozoficzno-kulturowo-religijno-społeczny, który zakwestionował tradycyjne wartości, takie jak dobro, prawda, piękno. Wg postmodernistów, nie ma obiektywnych kategorii, które opisywałyby czym jest dobro, prawda czy piękno. Zatem – wg nich, nie można nikomu „z góry narzucać”, co jest dobre, piękne, a co jest szkodliwe i złe. Piękne i dobre jest wszystko, co wydaje się takim dla subiektywnego ego (choćby nawet inni zgodnie stwierdzali, że jest złe i szkodliwe!)

 

3

 

Takie myślenie przyniosło konkretne owoce w myśleniu wielu twórców kultury.
- Nastąpił masowy wylew brzydoty.
- Zakwestionowano tradycyjne modele wychowania. Teraz nie można narzucać dziecku żadnych kanonów dobra, prawdy i piękna. To dziecko ma decydować, co uznaje za dobre i pożyteczne dla niego!
- To prawo uznano za część praw człowieka. Rodzice, którzy ograniczają dzieciom to prawo, muszą się liczyć z konsekwencjami prawnymi (np. odebranie praw rodzicielskich).

 

4

 

To prawo wykorzystali producenci zabawek. Wielu z nich współpracuje z sektami, masonerią, satanistami bądź stanowią ich część. Pragną wychować „nowe pokolenie”, konsumentów idealnych, wolnych od tradycyjnego myślenia i systemu wartości.
W sposób szczególny zaatakowano chrześcijański system wartości, oparty na miłości bliźniego i Dekalogu.

 

Pod hasłem walki z dyskryminacją i uprzedzeniami pojawiły się „antydyskryminacyjne” imprezy, festiwale promujące tegoż gatunku bajki i zabawki. W istocie propagują wśród dzieci postawy, którym sprzeciwia się chrześcijański system wychowawczy, np. homoseksualizm, biseksualizm, poligamia

Zabawki postmodernizmu szkodzą dzieciom, ponieważ (...)

całość pobierz
TUTAJ


 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474919 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja