.
  cytaty profilaktyczne
 

Ku refleksji

Maciuś stajeny ze ziemi, pedzioł sam do sie: „Hej, wychować to ni mioł wto, a strzeli w kufe to ma wto.” A Jędruś to widział i ucył co trza robić, coby na cłeka wyjść. Siadowali z ogródku pod smrekiem z Józkiem Różańskim, z Cześkiem Borońcem, Romkiem Dzioboniem i paroma inksymi. A Jjędruś wywodził: „Jako myślicie, cy jeden z drugim mógłby usyć kyrpce, jakby nie wiedzioł co to kyrpiec? Abo, cy mógłby zrobić stołek, jakby nie wiedzioł co to stołek? Abo, mógłby wyrzeźbić pierścionek, jakby nie wiedzioł co to pierścionek? No, nie. Samo sie widzi, ze kie wces coś zrobić, to musisz wiedzieć co to jest to co robisz. No widzicie, a ludzie wcom wychować siebie i inkszych, a nie wiedzom cym som. Jakże cłeku bedzies dbał o cłeka, jak nie wies cym jest cłek?

Tischner Józef, Historia filozofii po góralsku. (Sokrates – Jedruś Kudasik radzi, jak wychowywać dzieci, Kaseta (2): czyta Autor, Radio Kraków, Wydawnictwo ZNAK, 2000

 Węgrzecka-Giluń Janina, ABC alkoholu, Remedium, nr 1 (107), styczeń 2002


Powstanie uzależnienia zależy od indywidualnych reakcji poszczególnych osób na alkohol i musi być poprzedzone dłuższym lub krótszym okresem picia. Na szybkość powstania uzależnienia istotny wpływ wywiera stopień dojrzałości organizmu, a szczególnie ośrodkowego układu nerwowego (głównie mózgu). Jak wynika z badań, znaczącą rolę odgrywa wiek. Pijąc intensywnie przed 20 rokiem życia, można uzależnić się już po kilku miesiącach, między 20 a 25 rokiem życia średnio po 3-4 latach, a po 25 roku życia okres uzależniania się trwa kilka, a nawet kilkanaście lat.

 

Picie alkoholu staje się niebezpieczne, kiedy człowiek zaczyna mieć przekonanie, że alkohol „załatwia mu” jakieś problemy, odpręża i daje ulgę, redukuje napięcie i niepokój, osłabia poczucie winy, ośmiela, ułatwia zaśnięcie itp.

Pospiszyl K., Ojciec a rozwój dziecka, 1980

Dzieci pozbawione opieki ojcowskiej cechuje zwiększony poziom lęku, niepewność w kontaktach międzyludzkich, a w okresie późniejszym permanentne poczucie zagrożenia ekonomicznego

Wojciechowski Mieczysław, Profilaktyka a wychowanie, Remedium, nr 1 (107), styczeń 2002

Wszystkie udane innowacje pedagogiczne opierają się na założeniu, że to nie sam przekaz wiedzy, lecz sposób jej przekazywania – czyli sposób traktowania ucznia i jego uczestnictwa w tym procesie – ma decydujące znaczenie dla efektów kształcenia.

Wojcieszek Krzysztof, Alkohol a polska młodzież. Działania profilaktyczne – co się już robi, a co jeszcze jest do zrobienia, Raport 1994

 

Trzeba strać się powstrzymać młodych ludzi od picia. Najpierw odsuwając inicjację, a jeżeli nastąpi – dbając o to, aby nie przerodziła się w systematyczne kontakty z alkoholem.

 

Każde używanie alkoholu w wieku poprzedzającym dorosłość jest nadużywaniem.

 

Hansen opublikował gradację skuteczności strategii. Oto ona:

1.       Programy nakierowane na zakwestionowanie niekorzystnych i nieprawdziwych norm, przekonań i oczekiwań społecznych i „wstawianie’ w to miejsce norm przeciwnych.

2.       Proponowanie osobistych postanowień angażujących uczestnika.

3.       Wzmacnianie systemu wartości uczestnika o trzeźwość.

4.       Informowanie o realnych (w tym bieżący) konsekwencji używania i nadużywania środków psychoaktywnych.

5.       Uczenie konstruktywnego odmawiania.

Alternatywne sposoby życia (zwłaszcza dla dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych).

Ernst Ken, Szkolne gry uczniów. Jak sobie z nimi radzić, WSiP, 1991

Z pewnymi odmianami nauczyciel jest zazwyczaj traktowany jako namiastka rodzica lub osoba rodzica zastępujaca.

Tischner Józef, Historia filozofii po góralsku. (Sokrates – Jedruś Kudasik radzi, jak wychowywać dzieci, Kaseta (2): czyta Autor, Radio Kraków, Wydawnictwo ZNAK, 2000

 

Maciuś stajeny ze ziemi, pedzioł sam do sie: „Hej, wychować to ni mioł wto, a strzeli w kufe to ma wto.” A Jędruś to widział i ucył co trza robić, coby na cłeka wyjść. Siadowali z ogródku pod smrekiem z Józkiem Różańskim, z Cześkiem Borońcem, Romkiem Dzioboniem i paroma inksymi. A Jjędruś wywodził: „Jako myślicie, cy jeden z drugim mógłby usyć kyrpce, jakby nie wiedzioł co to kyrpiec? Abo, cy mógłby zrobić stołek, jakby nie wiedzioł co to stołek? Abo, mógłby wyrzeźbić pierścionek, jakby nie wiedzioł co to pierścionek? No, nie. Samo sie widzi, ze kie wces coś zrobić, to musisz wiedzieć co to jest to co robisz. No widzicie, a ludzie wcom wychować siebie i inkszych, a nie wiedzom cym som. Jakże cłeku bedzies dbał o cłeka, jak nie wies cym jest cłek?
Bójko Marcin, Przemoc w TV, przemoc w życiu. Bomba z opóźnionym zapałem, Gazeta Wyborcza, Nr 75.3983 z dnia 29 marca 2002

 

Nie ma już żadnej wątpliwości – oglądanie przemocy w telewizji zachęca do jej stosowania w życiu. Ogłoszony w dzisiejszym „Science” raport nowojorskich naukowców wykazał to po raz pierwszy w niekwestionowany sposób.

(...)

Zespół naukowców pod kierunkiem Jeffreya Johnsona z Instytutu Psychiatrycznego Stanu Nowy Jork oraz Uniwersytetu Columbia badał 707 rodzin wylosowanych w mieście i na przedmieściach Nowego Jorku. Rodziny zaczęto obserwować w roku 1975, kiedy późniejsi badani byli jeszcze małymi dziećmi. Sytuację rodzinną oceniano w kolejnych ankietach, aby w latach 1991-93 rejestrować częstość oglądania telewizji przez nastoletnich uczestników badania. I wreszcie w roku 2000, kiedy uczestnicy mieli już ponad 20 lat, zbadano ich rejestry policyjne i skłonność do agresywnych zachowania.

(...)

... telewizja działa jak bomba z opóźnionym zapłonem – to nie jest tak, że nastolatek pod wpływem programu telewizyjnego zaczyna rozrabiać w szkole. To jest raczej tak, że u 14-latka częstsze oglądanie telewizji powoduje istotny wzrost prawdopodobieństwa wejścia w konflikt z prawem w wieku lat 20. wzrost jest istotny statystycznie – wśród 14-latkow oglądających do jednej godziny telewizji dziennie 6 proc. Będzie uczestniczyć w aktach przemocy w dorosłości. Ale wśród 14-latków oglądających telewizję od godziny do trzech dziennie jest to już 22,5 proc., zaś wśród oglądających ponad trzy godziny – prawie 30 proc.

(...)

Dla chłopców najbardziej niebezpiecznym wiekiem jest wczesny okres dojrzewania – młodzieńcy, którzy telewizję zaczęli oglądać w większej ilości w wieku 18 lat, byli na jej szkodliwy wpływ znacznie miej wrażliwi. Właśnie w tym wieku jednak najbardziej wrażliwe są kobiety, u których wpływ telewizji manifestuje się bez opóźnienia. I wreszcie sam charakter wpływu jest inny – u chłopców telewizja powoduje wzrost zachowań agresywnych w rodzaju udziału w bójkach czy aktach wandalizmu, ale raczej ie ma wpływu na wzrost skłonności do dokonywania przestępstw z premedytacją. U kobiet jest odwrotnie – telewizja zwiększa ich skłonność do dokonywania przestępczych aktów rabunku czy szantażu. Naukowcy nie znaleźli wytłumaczenia tej różnicy ...
Surzykiewicz Janusz, Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne, Centrum Metodyczne pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, W-wa 2000

 

Wysokie wymagania  i oczekiwania społeczne stawiane szkole, przy wszystkich istniejących niedostatkach, powodują przeciążenie i tzw. wypalenie zawodowe pracujących w niej nauczycieli. Toteż ich agresywne reakcje należy traktować jako wynik bezradności i frustracji; również jako sygnał, że niezbędne są zmiany organizacyjno-instytucjonalne szkoły oraz podniesienie prestiżu nauczyciela, m.in. poprzez odpowiednie przygotowanie go do  trudnych zadań wychowawczo-zapobiegawczych i dydaktycznych. Dopiero bowiem zaufanie do siebie, profesjonalizm oraz godziwe wynagrodzenie za dobra pracę gwarantują skuteczność realizacji zadań postawionych szkole i nauczycielowi.

str. 679
Silna więź z matką skuteczna profilaktyką, www.jointogether.org , [w: www.parpa.pl], 14 maja 2002

 

Agencja Reutersa poinformowała o opublikowanych niedawno badaniach dotyczących zależności pomiędzy rolą rodziców, szczególnie matki w życiu nastolatka a jego skłonnościami do sięgania po alkohol i narkotyki.

Badaniami zostało objęte 4 tysiące nastolatków z Anglii, Irlandii, Włoch, Niemiec i Holandii. Uczestniczący w badaniach młodzi ludzie wypełniali szczegółowe ankiety dotyczące używania marihuany, amfetaminy, ecstasy, LSD, środków uspokajających i alkoholu. Dodatkowo szczegółowo była rozbudowana część ankiety dotycząca relacji z rodzicami i dziadkami, nadzoru jaki rodzice sprawują nad nimi po szkole oraz możliwości zapraszania do domu kolegów i uczestnictwa rodziców w ich życiu.

Badacze jednoznacznie określają, iż 16% dzieci wychowujących się w pełnych rodzinach, w których nie są zachwiane więzi rodzinne, sięga po alkohol lub narkotyki. Jeśli jeden z elementów równowagi rodzinnej zostanie zachwiany po alkohol lub narkotyki sięga 32% nastolatków. Ponadto badania pokazały, iż aż 42% nastolatków mieszkających tylko z jednym rodzicem i nie posiadających silnej więzi z matką, sięga po alkohol lub narkotyki.

Dr Paul McArdle z Newcastle University w północnej Anglii powiedział, iż te padania pokazują jasno, że dobre relacje z rodzicami, a zwłaszcza silna więź z matką jest ważnym elementem powstrzymującym nastolatka przed sięgnięciem po środki i substancje psychoaktywne. Powiedział również, iż rozpad i zaburzenia życia rodzinnego są częstą przyczyną uzależnień nastolatków i jest to jeden z poważniejszych problemów współczesnej Europy Zachodniej.
Kilka nowości o młodzieży, www.jointogether.org , [w: www.parpa.pl], 15 maja 2002

 

Istnieje zależność między paleniem marihuany a ilorazem inteligencji IQ, między kolczykowaniem ciała a skłonnością do ryzykownych zachowań, zaś publikowanie życiorysów znanych muzyków, którzy zmarli, a przyczyną śmierci był nałóg, jest skutecznym działaniem profilaktycznym.

Oto kilka najnowszych wyników badań dotyczących młodzieży i ich życia. Kanadyjscy naukowcy przeprowadzili badania dotyczące zależności marihuany i IQ - ilorazu inteligencji. Przebadali w tym celu 74 osób, najpierw zrobiono im badania ilorazu IQ w wieku między 9 a 12 rokiem życia, potem powtórzono te badania tym samym osobom miedzy 17 a 20 rokiem życia. Okazało się, iż ci z badanych, którzy przez pewien czas palili marihuanę średnio pięć razy w tygodniu odnotowywali wyniki zniżkowe, a ich iloraz IQ malał względem pierwotnych badań.

Kolejna informacja dotyczy zależności między kolczykowaniem ciała przez młodzież a skłonnością do ryzykownych zachowań. Badania zostały przeprowadzone na grupie 4600 nastolatków w wieku 12 - 19 lat. Zadano im szereg szczegółowych pytań dotyczących ich zachowań i stylu życia. Okazało się, iż kolczykujące się dziewczęta 2,5 raza częściej uprawiały seks niż te, które nie przejawiają upodobania do nadmiernej ilości kolczyków w ciele. Ponadto dwa i pół raza częściej palą papierosy lub marihuanę i dwa razy częściej wagarują w szkole. Kolczykujący się chłopcy pięć razy częściej opuszczają szkołę, niż ich nie zakolczykowani koledzy i tyle samo razy częściej wykazują skłonność do nadmiernego pici alkoholu i palenia papierosów. Takie wnioski sformułowali naukowcy z Uniwersytetu w Nowym Jorku. Przewodniczący badaniom Dr Timothy Roberts ostrzegł rodziców, iż jeśli zauważą u swoich dorastających dzieci chęć do kolczykowania ciała, powinni niezwłocznie z nimi porozmawiać i nie ufać argumentom dzieci, iż za chęcią posiadania większej ilości kolczyków nie kryje się nic więcej.

Do ciekawych wniosków doszli inny amerykańscy badacze, którzy sformułowali stanowisko, iż przedstawianie życiorysów znanych muzyków, idoli młodzieży, którzy zmarli z przedawkowania narkotyków lub alkoholu, ratuje życie młodym ludziom i innym muzykom. Po śmierci Layna Staleya lidera zespołu Alice in Chains, wielu innych muzyków przyznało się do swojego uzależnienia i bezradności z nim związanej. Zdaniem badaczy takie historie życia i narkotycznej lub alkoholowej śmierci służą ku przestrodze i mogą być pomocne w ostrzeganiu przed niebezpieczeństwami związanymi z uzależnieniem.

Serwis informacyjny IPZ numer 246 z dnia 27-10-2004

 

Stany Zjednoczone/ Późna inicjacja alkoholowa zmniejsza problemy zdrowotne w wieku późniejszym

Osoby rozpoczynające spożycie alkoholu przed 15. rokiem życia są pięć razy bardziej zagrożone problemami zdrowotnymi lub uzależnieniem alkoholowym niż osoby, które swoją inicjację alkoholową przechodziły w wieku 21 lat - informuje The Substance Abuse and Mental Health Services Administration SAMSHA.

 

Według Charles’a Curie z SAMSHA działania profilaktyczne skierowane do młodzieży powinny mieć charakter priorytetowy, jeśli weźmie się pod uwagę wyniki tych badań. Najnowszy raport "Alcohol Dependence or Abuse and Age First Use" jasno pokazuje, że ponad 95% osób w wieku poniżej 21 lat ma już za sobą inicjację alkoholową. Jedynie 14% osób zadeklarowało rozpoczęcie spożycia alkoholu w wieku 21 lat. Badania również wskazują, że wśród osób, które rozpoczęły konsumpcję alkoholu przed 21. rokiem życia, u 9% stwierdzono uzależnienie od alkoholu. Oprócz tego wiadomo, że mężczyźni częściej sięgają po alkohol przed 21 rokiem życia niż kobiety.

 

Więcej szczegółów: www.oas.samhsa.gov

 www.parpa.pl


Serwis informacyjny IPZ numer 278 z dnia 29-06-2005

Jak być dobrym tatą? - radzą naukowcy w Dzień Ojca


Uczeni dyskutowali o tym w ubiegłym tygodniu podczas Narodowego Forum Ojcostwa na Uniwersytecie w Maryland.

Najnowsze badania potwierdzają, że zwykłe, codzienne czynności wykonywane razem z dzieckiem odgrywają większą rolę w tworzeniu autorytetu ojca niż okazjonalne gesty, jak np. podarowanie samochodu na osiemnaste urodziny. Ale uwaga, zapracowani ojcowie - za niektóre czynności można zdobyć u dziecka więcej punktów, niż za pozostałe!

Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Północnej Dakoty ustalili na podstawie obserwacji kilkuset rodzin i szczegółowych wywiadów z ojcami, że dzieci najbardziej doceniają u swoich ojców aktywność rekreacyjną: biwakowanie, spanie pod namiotem, udział w zawodach czy grze w piłkę. - Dzieci też chętniej bawią się z tatą niż z mamą np. w gry słowne - mówi kierujący badaniami prof. Sean Brotherson.
 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474668 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja