.
  Narkopolityka
 
Broszura "Nauczycielu, nauczycielko, zażyjcie dawkę wiedzy"
31.03.2014 Redakcja

Premiera informatora o profilaktyce używania substancji psychoaktywnych przygotowanego przez zespół Narkopolityki.

Stan polskiej prewencji i profilaktyki narkotykowej jest bardzo niezadowalający, co pokazał ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli. Uczennice i uczniowie nie dowiadują się z proponowanych im w szkołach programów, jakie zdrowotne, społeczne i prawne konsekwencje grożą im na skutek zażywania substancji psychoaktywnych. Zespół serwisu Narkopolityka.pl przygotował wszechstronną broszurę informacyjną na temat profilaktyki używania substancji psychoaktywnych „Nauczycielu, nauczycielko zażyjcie dawkę wiedzy”. Ma ona w prosty i zwięzły sposób dostarczyć wiedzę, jak pedagodzy mogą przyczynić się do redukowania szkód wśród najmłodszych użytkowników substancji.

 

Broszura umiejscawia temat w globalnym kontekście, ujmując zagadnienie z różnorodnych perspektyw: obowiązującego w Polsce prawa, czy zdrowotnej i społecznej. Oprócz sugestii konkretnych działań profilaktycznych czy wskazówek, jak postępować, informator próbuje odpowiedzieć na część teoretycznych pytań i rozwiać wątpliwości związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Proponowane rozwiązania wpisują się w stosowaną coraz częściej na świecie w kwestii polityki narkotykowej filozofię redukcji szkód, czyli odrzucenie fałszywego założenia, że świat wolny od narkotyków jest możliwy, a skupienie się na tym, jak pragmatycznie ograniczać negatywne konsekwencje, jak przestępczość czy utrata zdrowia.

 

Wyraźne rozróżnienie pomiędzy substancjami nazywanymi narkotykami, a alkoholem czy nikotyną, które są bardziej „oswojone”, jest powszechne w naszym społeczeństwie. Wódka, amfetamina i papierosy mogą być tak samo groźne dla zdrowia w zależności od sposobu ich przyjmowania, dlatego lepiej używać określenia „substancje psychoaktywne”. Demonizowanie nazwy „narkotyk” bagatelizuje działania innych substancji rozpoznawanych przez państwo jako legalne. Należy jednak zawsze pamiętać, że w przypadku osób niepełnoletnich spożywanie substancji psychoaktywnych jest zawsze nielegalne, lecz to diler w przeciwieństwie do pani w sklepie monopolowym nie zapyta nastolatka, czy ukończył 18 rok życia.

 

Nasz materiał ma w założeniu być początkiem poszukiwań nauczycieli w gąszczu przepisów i specjalistycznych informacji. Odsyła do źródeł, z pomocą których można pogłębić jedynie zarysowaną tu wiedzę - stwierdza nauczycielka i współautorka broszury Justyna Drath. - Świadomość dotycząca obecności narkotyków w szkołach jest w naszej ocenie wciąż niepokojąco niska. Tymczasem rośnie skala narkotykowych problemów, rosną także oczekiwania wobec kadry pedagogicznej, wystarczająco już przecież przeciążonej pracą i odpowiedzialnością za uczennice i uczniów.

 

Broszura została przygotowana we współpracy ze specjalistami i aktywistami z obszaru prawa, terapii uzależnień, psychologii i pedagogiki, czy też różnych modeli polityki narkotykowej wdrażanych na świecie. Ukazanie się broszury ma przyczynić się do tego, że uda się wkrótce powołać zespół złożony z różnorodnych specjalistów i specjalistek, który mógłby przygotować w Polsce zreformowany, bardziej efektywny i stosowany w szkołach program rzetelnej profilaktyki narkotykowej. Takiej, która uczciwie przekazuje uczniom i uczennicom informacje o skutkach działania substancji psychoaktywnych i ich wpływie na organizm. Takiej, która efektywnie odwodzi młodzież od podejmowania prób ich używania.

 

Polscy pedagodzy często nie potrafią zareagować na pytania uczniów, czy na przykład częste palenie marihuany powoduje problemy z koncentracją i pamięcią, czy możliwe jest porażenie układu nerwowego po spożyciu dopalaczy niewiadomego pochodzenia, czy od pierwszego zażycia kokainy odpadnie nos - wylicza Martyna Dominiak, redaktorka serwisu Narkopolityka. - Nauczycielom potrzebna jest potwierdzona naukowo wiedza, ponieważ w rozmowach z młodzieżą warto przywoływać tylko i wyłącznie sprawdzone fakty. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała w sierpniu ubiegłego roku raport o przeciwdziałaniu narkomanii w szkołach. Wynika z niego, że jedna trzecia uczniów i uczennic była świadkami zażywania narkotyków w szkole, a tyle samo nauczycieli i nauczycielek prowadzących lekcje profilaktyczne (najczęściej w postaci pogadanek na godzinie wychowawczej) nie miało żadnego przygotowania do tego typu zajęć. To już moment alarmowy. Potrzebujemy skutecznych działań.

 

Wraz z ukazaniem się broszury zespół Narkopolityki planuje podjęcie kolejnych działań z zakresu profilaktyki narkotykowej w polskich szkołach. Już w kwietniu i maju w Gdańsku, Łodzi, Krakowie i Warszawie odbędą się spotkania z nauczycielami, które mają na celu wspólne zdiagnozowanie, jakie obszary ich codziennej pracy wymagają zmian, jakie działania profilaktyczne, mogłyby przynieść pozytywny rezultat. Wkrótce szczegóły.

 

-

Publikacja ukazała się dzięki wsparciu Międzynarodowego Programu Polityki Narkotykowej w Open Society Foundations. Jej partnerem jest Polska Sieć Polityki Narkotykowej.

 

Broszura w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej. Broszurę w wersji drukowanej bezpłatnie można otrzymać w centrach kultury Krytyki Politycznej w Cieszynie, Gdańsku, Łodzi i Warszawie.w: http://www.narkopolityka.pl/kraj/broszura-nauczycielu-nauczycielko-zazyjcie-dawke-wiedzy

 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474902 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja