.
  prof Jaczewski: W exposé o żłobkach i przedszkolach... A gimnazja?!
 

01.10.2014 23:23

W exposé o żłobkach i przedszkolach... A gimnazja?! Najważniejszym problemem Polski jest stworzenie skutecznych wychowawczo gimnazjów.

Z uwagą wysłuchałem debaty sejmowej. Wzruszył mnie (naprawdę!) "Kaczor", gdy podszedł do Tuska (dalej było gorzej... ale ja nie o tym). Pani premier zapowiedziała dalszy rozwój oświaty małego dziecka. Mówiła o żłobkach (jako pediatra byłem wielkim wrogiem żłobków!). I mówiła o rozwoju przedszkoli (tu akurat nie mam poglądu, choć myślę - znów jako były pediatra - że lepiej kiedy dziecko jest w domu, w rodzinie). Jednak o przedszkolach nie wypowiadam się, bo nie znam wyników badań (o żłobkach znałem badania).

Mnie jednak przeraża coś innego: każda kolejna władza, bez względu na pochodzenie, N I E  D O C E N I A  Z N A C Z E N I A  G I M N A Z J Ó W !  Jestem pewien, że znaczenie rozwoju przedszkoli jest niczym wobec zaniedbanej problematyki gimnazjów. Mamy już młodocianych faszystów, narkomanów, bandy kiboli. Mało? Rośnie nam pokolenie młodych gniewnych - prymitywnych, aspołecznych. To wszystko ma swoje korzenie w gimnazjach. 

Jest trend, by gimnazja zlikwidować. PiS zapowiada, że jak dojdzie do władzy, to jednym z pierwszych działań będzie likwidacja gimnazjów. I jestem pewien, że to zrobią. Proste. Tylko ani to nie rozwiązuje problemów, ani nie uwalnia od nowych - groźnych. Będą miały swoją kulminację. Dlatego najważniejszym problemem - już nie tylko resortu oświaty, ale po prostu Państwa - jest stworzenie gimnazjów skutecznych wychowawczo.

Od lat piszę o gimnazjach: o specyfice tego okresu rozwoju, o zagrożeniach jakie przyniósł ze sobą rozwój cywilizacji XX i XXI wieku. Tu już nie jest to tekst "grochu z kapustą". Na tym się znam - tą problematyką zajmowałem się dziesiątki lat. I jestem przerażony tym, jakimi są przeciętne (choć są i dobre!) gimnazja. I tym, jak problemu nie dostrzega władza i nie podejmuje działań naprawczych. Każda kolejna.

Odsyłam czytelników do moich ogłoszonych tekstów. Tam piszę szczegółowo o zagrożeniach - ich źródłach a także o proponowanych sposobach działania. To już nie tylko problem seksu (po pierwsze: akceleracja rozwoju biologicznego i równoczesne opóźnienie dojrzałości psychicznej; po drugie: wyjątkowo silne oddziaływanie pobudzające sferę seksu ze strony mass-mediów). To także problem narkotyków i alkoholu, już nie wspominając nikotynizmu. To problem informatyki: uczeń lepiej zna się na komputerze niż przeciętny nauczyciel, a stąd upadek autorytetu nauczyciela - a przecież i rodziców.

W moim przekonaniu problem gimnazjów jest więc najważniejszym problemem naszej cywilizacji. Co zrobić, jak działać, by te prawdy dotarły do decydentów? Jak skłonić ich do doceniania problemu, do właściwych działań? Powtarzam: nie przedszkola i sześciolatki, a DOJRZEWAJĄCY MŁODZI LUDZIE są problemem i zagrożeniem!
w: http://www.tokfm.pl/blogi/cicer-cum-caule/2014/10/w_expos_o_zlobkach_i_przedszkolach_a_gimnazja_najwazniejszym_problemem_polski_jest_stworzenie
_skutecznych_wychowawczo_gimnazjow/1
andrzej.jaczewski

Mężczyzna 85 lat, Ropki

Prof. Andrzej Jaczewski jest autorem wznawianych od ponad 40 lat książek, na których wychowało się wiele pokoleń Polaków. Profesor doktor habilitowany medycyny i pedagogiki. Wykładał na Uniwersytecie Warszawskim, był przez 17 lat profesorem na Uniwersytecie w Kolonii. Przez ponad 25 lat w telewizji prowadził pierwsze na świecie programy nauki o człowieku dla szkół i stale pisał do wysokonakładowego miesięcznika "Jestem". Zainicjował młodzieżowe wymiany polsko-niemieckie. Napisał 26 książek. Część tłumaczono na inne języki. Jest autorem teorii rozszczepienia dojrzałości oraz teorii wirażu rozwojowego. Odznaczony m.in.: Orderem Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem im. Janusza Korczaka.
 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474686 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja