.
  Muzułmanie w Europie [MAPA I INFOGRAFIKI]
 

Mateusz Wojtalik

Dziennikarz newsweek.pl

Muzułmanie w Europie [MAPA I INFOGRAFIKI]

 
08-01-2015

Zobacz zdjęcia » europa mapa muzułmanie
Gdzie w Europie jest najwięcej muzułmanów - zobacz na interaktywnej mapie zamieszczonej poniżej

Po zamachu w redakcji „Charlie Hebdo” dyskusja o muzułmańskiej mniejszości w Europie wydaje się nieunikniona. Sprawdzamy, ilu wyznawców Islamu mieszka na naszym kontynencie i gdzie jest ich najwięcej.

Zamordowanie z zimną krwią 12 osób, w tym dziennikarzy „Charlie Hebdo” zostało przez zachodnich przywódców, komentatorów i ekspertów uznane za atak na wolność i szerzej na zachodnie wartości. "Dżihadyzm to nie jest odległe zjawisko ograniczone do Bliskiego Wschodu" – napisał dziennik Wall Street Journal, komentując atak w centrum Paryża. Z drugiej strony światowe media ostrzegają też jednak przed zaostrzeniem się islamofobii i ryzykiem wzrostu popularności skrajnych, antyimigranckich partii politycznych. Według tunezyjskiego dziennika "Al-Sabah" "terroryzm rujnuje wolność słowa i jest ciosem dla islamu". Podobne opinie wyraża wiele arabskojęzycznych mediów.

 

Komentatorzy nie mają wątpliwości, że gdy skończy się żałoba po ofiarach, rozpocznie się dyskusja o muzułmańskiej mniejszości i jej przyszłości w Europie. Zwłaszcza, że w zachodniej części naszego kontynentu, coraz bardziej popularna jest retoryka głosząca, że Europie grozi zalanie przez falę muzułmańskich uchodźców, którzy zniszczą zachodni styl życia i wartości. Tymczasem badania pokazują, że liczba wyznawców islamu w Europie nie jest wcale duża, a eksperci nie przewidują, by miała ona znacząco wzrosnąć w najbliższych latach.

Z analizy instytutu Pew Research wynika, że mniejszość muzułmańska we wszystkich krajach europejskich stanowiła w 2010 r. około 6 proc. całej populacji (oznacza to, że od 1990 r. powiększyła się ona o około 2 pkt. proc.). Pew przewiduje, że w do 2030 r. powiększy się ona do 8 proc. Najwięcej muzułmanów jest oczywiście na terenach, na których żyją oni od pokoleń, a więc w Bośni i Hercegowinie, Albanii, Bułgarii, a także Rosji. Jeśli jednak chodzi o Europę Zachodnią, to najliczniejsza grupa wyznawców Allacha zamieszkuje Francję, gdzie ich liczba sięga 4,7 miliona, co stanowi 7,5 proc. populacji kraju. Stosunkowo liczne mniejszości muzułmańskie też Belgia (6 proc.), Austria i Szwajcaria (po 5,7 proc.). Dla porównania w Polsce wyznawców islamu jest według różnych szacunków od 15 do 25 tys., co stanowi mniej niż 0,1 proc. ludności naszego kraju.

Odsetek muzułmańskiej populacji w wybranych krajach Europy i prognozę jej wzrostu do 2030 r. przedstawia poniższa mapa. Oby uzyskać szczegółowe informacje kliknij lub najedź na wybrany kraj:

Choć mapa wyraźnie pokazuje, że liczba muzułmanów w Europie jest tak naprawdę niewielka, to większość niemuzułmańskiej populacji zdaje się nie zdawać z tego sprawy. Ankietowani przez instytut badawczy Ipsos Mori mieszkańcy Francji twierdzili na przykład, że odsetek muzułmanów sięga w ich kraju aż 31 proc. (podczas gdy tak naprawdę nie przekracza 8 proc.). Z kolei Brytyjczycy szacowali ten odsetek na 21 proc., czyli czterokrotnie więcej niż w rzeczywistości. Wyniki Ipsos Mori określono mianem „indeksu ignorancji”, bowiem dowiodły one, że większość ludzi kompletnie nie zdaje sobie sprawy ze składu własnego społeczeństw. Mogą one też jednak świadczyć o tym, jak znaczącym problemem wydaje się obecność muzułmanów mieszkańcom zachodniej Europy.

 

Wiele zachodnich społeczeństw uważa też, że wartości wyznawanych przez muzułmanów nie da się pogodzić z zachodnimi. Pogląd taki prezentuje aż 65 proc. Hiszpanów, 55 proc. Francuzów i ponad połowa Niemców ankietowanych przez niemiecką fundację Bertelsmanna. Można się spodziewać, że po zamachu w Paryżu podobne nastroje będą się nasilać, przynajmniej w najbliższym czasie.

Ostatnio wzrost nastrojów antyislamskich miał miejsce w Niemczech, gdzie rosnącą popularnością cieszy się ruch Pegida (Patriotyczni Europejczycy przeciwko Islamizacji). Organizowane przez Pegidę od trzech miesięcy cotygodniowe wiece w Dreźnie gromadzą coraz więcej uczestników. Z badań przeprowadzony dla tygodnika "Stern" wynika, że 13 proc. przyłączyłoby się do antymuzułmańskiego marszu, gdyby był organizowany w ich miejscowości. Z kolei 29 proc. Niemców uważa, że islam wywiera na tyle poważny wpływ na życie w Niemczech, że protesty przeciwko islamizacji są uzasadnione.

 
Grudzień 2014 r. Antyislamski wiec przed gmachem opery w Dreźnie
Hannibal Hanschke, Reuters
Grudzień 2014 r. Antyislamski wiec przed gmachem opery w Dreźnie

Z kolei we Francji coraz większym poparciem cieszy się antyimigrancka i eurosceptyczna partia Front Narodowy. Jego przewodnicząca Marine Le Pen stwierdziła po zamachu w Paryżu, że radykalny islam jest morderczą ideologią, która codziennie przyczynia się do śmierci tysięcy ludzi. Wezwała też do przywrócenia we Francji kary śmierci.

Wzrostowi nastrojów antymuzułmańskich sprzyja również działalność Państwa Islamskiego. W ostatnich miesiącach terroryści z PI zamordowali kilku zachodnich dziennikarzy, prześladowali też mniejszości religijne w Syrii i Iraku. Wywołany przez Państwo Islamskie, a także konflikt w Syrii, zamęt na Bliskim Wschodzie spowodował również gwałtowny wzrost liczby uchodźców próbujących za wszelką cenę dostać się z tych rejonów do Europy. Agencja Reuters zauważyła, że w roku 2014 do Niemiec przybyło ok. 200 000 osób starających się o azyl. Oznacza to, że ich liczba wzrosła od 2012 r. czterokrotnie. W innych krajach jest podobnie, co wzmacnia obawy w już patrzących podejrzliwie na przybyszów z krajów arabskich zachodnich Europejczyków.

 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474919 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja