.
  „Standardy edukacji seksualnej to seksualizacja dzieci”
 

Prof. Maria Ryś: „Standardy edukacji seksualnej to seksualizacja dzieci”

- Przez lata starałam się pomóc kobietom po aborcji. Muszę powiedzieć, że nie spotkałam większego cierpienia na tym świecie niż kobieta cierpiąca wskutek zaburzeń postaborcyjnych – przyznała w czasie wykładu zatytułowanego „Ratyfikacja Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej - następstwa dla jednostki” prof. Maria Ryś. Jak wytłumaczyła prelegentka zjawisku, które dzisiaj się nazywa gender przygląda się od wielu lat z zupełnie innej strony. Z punktu widzenia tzw. praw aborcyjnych, reprodukcyjnych i edukacji seksualnej dzieci. - Wielu kobietom nie udało mi się pomóc – przyznała prof. Ryś.

- Jak prawa reprodukcyjne mają się do gender? Wpiszcie państwo w wyszukiwarki gender mainstreaming – stwierdziła prof. Ryś. - W podstawowym dokumencie na stronie 50. czytamy o najważniejszych priorytetach. Wśród tych priorytetów jest nie tylko dostęp kobiet do opieki zdrowotnej ale także szczególne uwzględnienie prawa reprodukcyjnego i seksualnego, zapewnienie możliwości legalnej aborcji, zapewnienie pełnego dostępu do edukacji seksualnej dziewcząt i chłopców – wytłumaczyła.

Jak zauważyła prof. Maria Ryś zjawiska gender nie da się poznać bez wczytania się w życiorys jednej z najważniejszych osób w tym zakresie Margaret Sanger- wojującej feministki, propagatorki marksizmu w Stanach Zjednoczonych.

- W jej życiorysie znalazła się również Polska. Warto wiedzieć jakie wskazania widziała w stosunku do naszego narodu – zauważyła mówczyni.

Jak nakreśliła prof. Ryś dzisiaj w zakres tego zjawiska włącza się łagodny feminizm, radykalny feminizm, badania naukowe i badania pseudonaukowe. I jak dodała  problem jest zdefiniowaniem gender.

- Próbowałam znaleźć definicję gender w dokumentach europejskich. Nie ma. Nie ma jednoznacznej definicji gender. Warto się zastanowić dlaczego?- zauważyła prof. Ryś. Jak dodała brak jednoznacznej definicji utrudnia wszelkie analizy.

W czasie wykładu prof. Ryś zwróciła uwagę, że w konwencji jest zapisane, że ważne jest to co społeczeństwo uznaje za odpowiednie tylko, że dziś głos oddaje się naukowcom.

- Co wynika z badań naukowców? Dowiadujemy się, że tak naprawdę tak samo mogą wychowywać rodzice tej samej płci – mówiła.  Jednak te opinie są sprzeczne z danymi jakie opublikował Mark Regnerus.

-Rzekomo standardy edukacji seksualnej mają służyć przekazywaniu wiedzy – zwróciła uwagę prof. Ryś – jednak wszyscy uczciwi psychologowie podkreślą: to jest seksualizacja dzieci . Te standardy edukacji seksualnej to jest seksualizacja dzieci. Rozbudzanie potrzeb, których dziecko nie ma, a które trzeba będzie zaspokoić.

- Bardzo często słyszymy – kontynuowała -  że dziecko musi mieć podstawowe wiadomości dotyczące antykoncepcji ponieważ to uchroni je to przed aborcją. To jest najczęściej padający argument. Pamiętam jak wielkie były protesty jak Jan Paweł II mówił, że problem antykoncepcji łączy się z aborcją. W 2014 roku został opublikowany raport amerykański dotyczący ostatnich pięciu lat, kto w Ameryce dokonał aborcji? 99, 2 proc. kobiet które dokonały aborcji stosowały antykoncepcję – mówiła dodając, że w całej sprawie nie chodzi o dobro kobiety tylko o zyski firm farmaceutycznych, klinik aborcyjnych.

- Nie raz słyszę smutne rozważania ale są prawa, ale są rezolucje, którym trzeba się podporządkować. Jak to musimy? Przecież prawa tworzą ludzie. Prawa zmieniają ludzie i wszystkie prawa mogą zmienić ludzie – stwierdziła prof. Ryś.

Ujmując problem Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej metaforycznie prof. Ryś stwierdziła:

- Ta koncepcja  jest jak zupa grzybowa, którą przygotowano z wielu prawdziwków, do której dodano tylko kilka muchomorów: zmianę podejścia do płci człowieka,  uderzenie w dotychczasową wielowiekową tradycję, prawa rodziców do wychowania dzieci  zgodnie z wyznawanymi przez nich wartościami w imię specjalnej genderowej morfologii kontroli, którą ma wdrażać konwencja. Czy podanie tak przyrządzonej potrawy wyjdzie narodom na dobre? Trzeba się przede wszystkim zastanowić czy propozycje takiego ujmowania płci, a także krytycznego, negatywnego spojrzenia na tradycję zamiast wyzwalającego charakteru nie będą miały destrukcyjnych skutków? – pytała prelegentka.

- Konwencja ma działać przeciwko przemocy i dyskryminacji. W rzeczywistości, i to trzeba podkreślić, ta konwencja nadaje instytucjonalną przemoc wobec małżeństwa, rodziny, tradycji, wartości cenionych przez wieki nie tylko w naszym narodzie ale kulturze judeochrześcijańskiej – podsumowała prof. Maria Ryś.

Wykład „Ratyfikacja Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej - następstwa dla jednostki” został wygłoszony w czasie konferencji „Ratyfikacja Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej - następstwa dla jednostki, społeczeństwa i państwa” 4 lutego w Sejmie RP.

Ab

5.02.2014, 9:36

w: http://www.fronda.pl/a/prof-maria-rys-standardy-edukacji-seksualnej-to-seksualizacja-dzieci,34199.html
 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474297 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja