.
  Sąd Najwyższy musi chronić przed homodyktaturą!
 

Sąd Najwyższy musi chronić przed homodyktaturą!

Data publikacji: 2013-12-17 07:00

„Los Angeles Times” w ubiegły czwartek zdecydowanie opowiedział się po stronie pracodawców, którzy nie zamierzają respektować specjalnych przywilejów przyznanych homoseksualistom przez demokratów. Redaktorzy gazety podkreślają, iż homoseksualiści nie mają prawa narzucać swoich poglądów innym.


„Los Angeles Times” pyta, czy dyskryminacja sodomitów może być legalna? Czy pracodawcy mają prawo odmawiać świadczenia pewnych usług osobom homoseksualnym, powołując się przy tym na klauzulę sumienia? Gazeta twierdzi, że w zdecydowanej większości przypadków właściciele restauracji, hoteli nie powinni odmawiać świadczenia usług lesbijkom i pederastom.


Jednak w sytuacji zawodów – jak się wyrażono – ekspresyjnych, związanych z pracą kreatywną, nie powinno się zmuszać osoby świadczące takie usługi do realizowania „praw” sodomitów. Autorzy przywołali sprawę fotograf Elaine Huguenin, która zwróciła się do Sądu Najwyższego USA z wnioskiem o unieważnienie werdyktu sędziego z Nowego Meksyku dotyczącego zdjęć „weselnych” lesbijek. Huguenin odmówiła wykonania usługi, za co spotkały ją przykre konsekwencje. Gazeta przywołała także orzeczenie sędziego z Kolorado, który rozpatrywał sprawę piekarza niechcącego dostarczyć parze homoseksualistów tortu weselnego. Przewodniczący składu sędziowskiego stwierdził, iż pierwsza poprawka chroni nie tylko prawo do wyrażania własnych poglądów, ale także wolność obywatela do nieprzyjmowania poglądów siłą narzucanych przez innych.


W swojej petycji do Sądu Najwyższego Huguenin ostrzegła, iż utrzymanie orzeczenia w jej sprawie stanowić będzie zagrożenie także dla innych osób, w tym dla publicystów, pracowników marketingowych, projektantów stron internetowych itd.  Huguenin podkeślała, iż pracując jako fotograf ona także uczestniczy w przekazywaniu pewnych komunikatów (poprzez wybór zdjęć, ich montaż, rodzaj tworzonych albumów, książek itp.), które wpływają na emocje innych osób. Stąd nie powinno się jej zmuszać do przekazywania poglądów sprzecznych z jej przekonaniami.


Redaktorzy „Los Angeles Times” podkreślili, iż to Sąd Najwyższy powinien stać na straży konstytucyjnych praw Amerykanów. Ochrona praw sumienia należy do kwestii podstawowych.Źródło: LAT, AS.

 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474301 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja