.
  MEN - bez zmian w edukacji seksualnej
 

MEN odpowiada: Nie planujemy wprowadzania edukacji seksualnej wśród najmłodszych w przedszkolach i szkołach. Nie przewidujemy również zmian w treści nauczania i organizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie!

  11.06.2013, 21:04 
 
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej oficjalnie wydało oświadczenie, że nie wprowadza rewolucyjnych zmian w edukacji seksualnej w polskich szkołach. Odpowiadając na interpelację posła Jacka Tomczaka (PO) w tej sprawie, MEN oświadcza, że nie będzie podejmować żadnych eksperymentów związanych z raportem WHO pt. "Standardy edukacji seksualnej w Europie. Rekomendacje WHO". Wygrała wrażliwość konserwatywna!

Przypomnijmy. Poseł Platformy Obywatelskiej Jacek Tomczak złożył interpelację do Pani minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas dotyczącej zmian w edukacji seksualnej najmłodszych. Oto treść interpelacji:

Szanowna Pani Minister,

Na podstawie art. 192 ust. 3, Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej kieruję do Pana Ministra interpelację poselską w sprawie organizacji przez MEN konferencji dotyczącej tzw. „wychowania seksualnego” dzieci.   

W ostatnich dniach media relacjonowały przebieg współorganizowanej przez MEN konferencji dotyczącej tzw. „wychowania seksualnego” dzieci i młodzieży w Polsce. Konferencja miała odbyć się w siedzibie PAN w dniu 22 kwietnia 2013r. Przedstawiane w mediach wnioski z konferencji są szokujące, a jeszcze bardziej szokujące wydają się rzekome zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa o konieczności rychłego wprowadzenia ich w życie. Jeden z dzienników o zasięgu ogólnopolskim tak relacjonował konferencję: Już sześciolatek powinien rozumieć pojęcie „akceptowalny seks", a 12-latek potrafić „komunikować się w celu uprawiania przyjemnego seksu" – takie wnioski płyną z konferencji naukowej, którą współorganizowały resorty edukacji i zdrowia. I choć przedstawiano podczas niej jedynie propozycje zmian w edukacji seksualnej, przedstawiciele obu resortów opowiedzieli się za ich popularyzacją” (Rzeczpospolita, 23 kwietnia 2013 r.).

Jeżeli zawarte w mediach informacje potwierdzą się, oznacza to, iż pracownicy MEN funkcjonują w całkowitym oderwaniu od oczekiwań wychowawczych rodziców, a dobro dziecka ustępuje miejsca ideologicznym trendom lewackiej kontrkultury. Na marginesie wspomnę także, że niektóre postulowane na konferencji rozwiązania budzą istotne wątpliwości na gruncie polskiego prawa, w tym również prawa karnego.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującym pytaniem:

Czy Ministerstwo współorganizowało opisywaną konferencję?

Jeżeli tak, w jakiej wysokości środki publiczne zostały wydatkowane na konferencję?

Czy Ministerstwo rzeczywiście zamierza wprowadzać w życie szokujące postulaty podnoszone podczas konferencji?      

Jacek Tomczak                                                         

Poseł na Sejm RP

Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiedziało w ten sposób (PONIŻEJ WKLEJAMY ODPOWIEDŹ MEN)

 

Sebastian Moryń

w:
http://www.fronda.pl/a/men-odpowiada-nie-planujemy-wprowadzania-edukacji-seksualnej-wsrod-najmlodszych-w-przedszkolach-i-szkolach-nie-przewidujemy-rowniez-zmian-w-tresci-nauczania-i-organizacji-zajec-wychowania-do-zycia-w-rodzinie,28791.html

 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 475931 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja