.
  Naukowcy o stanowisku Episkopatu ws gender
 

Oświadczenie Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w związku ze stanowiskiem Episkopatu Polski w sprawie gender

 

 

7.1.2014

CZYTAJ TAKŻE: Ostry sprzeciw biskupów w Polsce przeciw ideologii gender: "Taka edukacja to nic innego jak demontaż rodziny!"

Poznań, 03.01.2014 r.

Oświadczenie

Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie i Warszawie w związku ze stanowiskiem Episkopatu Polski w sprawie gender


Akademickie Kluby Obywatelskie  im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie i Warszawie z uznaniem i satysfakcją przyjęły głos Episkopatu Polski dotyczący istoty ideologii gender i jej znaczenia dla życia społecznego. Głos ten jest niezwykle cenny z kilku względów.

Po pierwsze – stanowi ważny głos informacyjny w sytuacji braku stosownej wiedzy na ten temat i towarzyszącej jej banalizacji problemu.

Po drugie – jest wyraźnym wskazaniem istotowej różnicy między badaniami teoretycznymi zajmującymi się wpływem kultury na przeżywanie seksualności człowieka i formy przeżywania małżeństwa a charakterystycznym dla ideologicznego spojrzenia marginalizowaniem natury ludzkiej na rzecz błędnie pojmowanych stereotypów kulturowych.

Dziękujemy za jasne określenie gender jako formy ideologii, której celem nie jest szukanie prawdy, typowe dla nauki, w tym dla filozofii, ale redukcjonistyczne propagowanie wizji człowieka jako przedmiotu manipulacji.

Po trzecie – sprawą niezwykle cenną Listu Pasterskiego Episkopatu Polski jest wskazanie, że narzędzia pojęciowe, używane w tak zwanych badaniach nad płcią kulturową – być może niezależnie od intencji i woli zajmujących się wpływem kultury na płeć – są wykorzystywane i implementowane do sfery edukacji, prawa, ekonomii, polityki oraz wielu innych dziedzin życia społecznego.

Akademickie Kluby Obywatelskie podzielają w pełni niepokój Episkopatu Polski w zakresie edukacji seksualnej, inspirowanej i kreowanej wedle standardów związanych z ideologią gender. Przypominamy, że jest to naruszenie jednej z podstawowych zasad życia społecznego we współczesnych państwach – zasady pomocniczości (subsydiarności). Oczekujemy zatem od stosownych władz państwowych i samorządowych zaprzestania praktyki wdrażania programów tzw.  „edukacji równościowej” do placówek oświatowych różnego szczebla.

Przy okazji apelujemy do władz, ludzi mediów oraz środowisk opiniotwórczych o uczciwość intelektualną i zaprzestanie posługiwania się nieprawdziwymi pojęciami w budowaniu wizerunku ideologii gender. Pojęcia takie jak „równość”, „równouprawnienie”, „tolerancja”, „walka z dyskryminacją”  są bowiem pozbawione znaczeń im przypisywanych. Przykładowo często przywoływane słowo „równouprawnienie” oznacza faktycznie uprzywilejowanie prawne osób nie spełniających warunków prawnych do takich przywilejów.

Po czwarte – nade wszystko dziękujemy Episkopatowi Polski za przypomnienie integralnej wizji człowieka, charakterystycznej dla katolicyzmu. Jesteśmy przekonani, że to właśnie w ramach tej wizji opartej na godności osoby ludzkiej, prawa naturalnego i szacunku dla porządku obiektywnego można właściwie rozpoznać problem równości i tożsamości, jak to genialnie prosto wskazał bł. Jan Paweł II w swoim przesłaniu z okazji konferencji w Pekinie „równa godność nie oznacza «tożsamości» z mężczyznami. Taka tożsamość zubożyłaby jedynie kobiety i całe społeczeństwo, zniekształcając lub niszcząc niepowtarzalne bogactwo i wewnętrzną wartość kobiecości. Według wizji Kościoła, mężczyźni i kobiety zostali powołani przez Stwórcę, aby żyć w głębokiej wzajemnej komunii, poznając jedni drugich i składając siebie w darze, działając razem dla wspólnego dobra i uzupełniając się nawzajem dzięki komplementarności cech kobiecych i męskich” (List [Przesłanie] It is with genuine pleasure do Sekretarza Generalnego IV Światowej Konferencji ONZ Poświęconej Kobiecie).

Po piąte – jednoznaczne stanowisko Episkopatu Polski stanowi niezwykle silne wsparcie dla wielu środowisk, stowarzyszeń i osób, które od dłuższego czasu starają się pokazać opinii publicznej, zwłaszcza rodzicom, jak groźne skutki dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa, narodu, a zwłaszcza rodziny ma wdrażanie ideologii gender, jak destrukcyjnie wpływa ona na funkcjonowanie społeczeństw zachodnich, w których ideologia ta jest prawnie sankcjonowana od wielu lat.

Głęboko ufamy, że stanowczy i jasny głos Episkopatu Polski położy kres agresywnym wypowiedziom i działaniom propagatorów ideologii gender i umożliwi realną pracę państwa, Kościoła, instytucji pozarządowych i samych małżeństw w dziele odbudowy i wzmacniania godności małżeństwa i rodziny w Polsce.

Z satysfakcją konstatujemy, że głos Polskiego Episkopatu współbrzmi ze stanowiskiem papieża Franciszka i episkopatów innych krajów Europy i świata. 

POZNAŃ

 1. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM, przewodniczący AKO Poznań

 2. ks. Adam Adamski COr – UAM Poznań

 3. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK Poznań

 4. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, Poznań

 5. dr Aleksandra Andruszewska – Instytut Włókien Naturalnych, Poznań

 6. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM Poznań

 7. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – prof. Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań

 8. dr Róża Antkowiak – UAM Poznań

 9. prof. dr. hab. Wiesław Antkowiak – UAM Poznań

 10. dr hab. Barbara Apolinarska – prof. Inst. Genetyki Roślin PAN, Poznań

 11. dr Adam Babula – UAM Poznań

 12. dr Lidia Banowska – UAM Poznań

 13. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM Poznań

 14. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

 15. dr Paweł Binek – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

 16. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM Poznań

 17. mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska

 18. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniwersytet Śląski

 19. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska

 20. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny, Poznań

 21. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM, Poznań

 22. prof. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa

 23. dr Krzysztof Borowczyk – UAM Poznań

 24. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań

 25. dr hab. Mariusz Bryl – UAM Poznań

 26. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniwersytet Zielonogórski

 27. lek. stomat. Krystyna Celichowska – stomatolog, Poznań

 28. doc. dr Bogdan Celichowski – architekt, Poznań

 29. dr Marek Chabior – klimatolog, Szczecin

 30. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska

 31. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań

 32. dr Remigiusz Ciesielski – UAM Poznań

 33. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań

 34. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny Poznań

 35. mgr Ewa Ciosek – ekonomista, Poznań

 36. dr Małgorzata Czabańska-Rosada – PWSZ Gorzów Wlkp.

 37. dr Elżbieta Czarniewska – UAM Poznań

 38. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice

 39. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM Poznań

 40. dr med. Maria Barbara Czekalska – Uniwersytet Medyczny, Poznań

 41. prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – Uniwersytet Medyczny Poznań

 42. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.

 43. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik

 44. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM Poznań

 45. dr Mirosława Dabert – UAM Poznań

 46. mgr Jan Dasiewicz – Poznań

 47. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM Poznań

 48. dr Maria de Mezer-Dambek – lekarz, Poznań

 49. dr Maria Elżbieta Dębowska – Uniwersytet Wrocławski

 50. mgr inż. Maria Dolata – architekt, Poznań

 51. mgr Danuta Anna Domaradzka – Uniwersytet Medyczny Poznań

 52. prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM Poznań

 53. prof. dr hab. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań

 54. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM Poznań

 55. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM Poznań

 56. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm, Poznań

 57. mgr Sylwiana Firin-Gramowska – nauczyciel, Poznań

 58. dr med. Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań

 59. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Politechnika Rzeszowska

 60. prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska

 61. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik

 62. mgr inż. Bogdan Freytag – Poznań

 63. dr hab. Jerzy Galina – PAN, Poznań

 64. dr med. Grzegorz Gertig – Uniwersytet Medyczny, Poznań

 65. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – prof. Uniwersytetu Warszawskiego

 66. prof. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

 67. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań

 68. dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań

 69. mgr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki, dziennikarz, Poznań

 70. mgr Iwona Horodecka – Biblioteka Raczyńskich, Poznań

 71. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM Poznań

 72. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniwersytet Zielonogórski

 73. dr hab. inż Jacek Jackowski – prof. Politechniki Poznańskiej

 74. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM Poznań

 75. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM Poznań

 76. mgr inż. Robert Witold Jankowski – właściciel firmy edukacyjnej, Poznań

 77. dr Małgorzata Julianna Jaracz – językoznawca, Bydgoszcz

 78. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM Poznań

 79. mgr Jolanta Jasińska – biofizyk, nauczyciel, Poznań

 80. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM Poznań

 81. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM Poznań

 82. prof. dr hab. Marek Jerzy – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

 83. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny, Poznań

 84. mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej

 85. dr Jerzy Kaczmarek – UAM Poznań

 86. dr Józef Kapusta – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa

 87. dr hab. Janusz Kapuściński – PWSZ Kalisz

 88. lek. med. Zofia Karaszkiewicz – lekarz neurolog, Poznań

 89. dr Anna Kasprzyk – UAM Poznań

 90. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM Poznań

 91. mgr Iwona Klimaszewska – UAM Poznań

 92. prof. dr hab. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław

 93. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF Poznań

 94. prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej – Politechnika Poznańska

 95. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM Poznań

 96. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM Poznań

 97. prof. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski – Uniwersytet w Kielcach

 98. dr hab. Jacek Kowalski – UAM Poznań

 99. prof. dr hab. Maciej Kozak – UAM Poznań

 100. prof. dr hab. Edmund Kozal – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

 101. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

 102. dr hab. Henryka Kramarz – prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

 103. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM Poznań

 104. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniwersytet Warszawski

 105. dr Henryk Krzyżanowski – UAM Poznań

 106. mgr Jerzy Kubiak – artysta teatru, Poznań

 107. lek. med. Róża Filomena Kubiak – lekarz, Poznań

 108. dr hab. Grzegorz Kubski – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego

 109. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Inst. Historii PAN, Warszawa

 110. dr Dariusz Piotr Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań

 111. prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań

 112. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM Poznań

 113. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski – Politechnika Poznańska

 114. inż. Julian Kulczyński – przedsiębiorca, rolnik – Poznań

 115. mgr Ewa Kuleczka-Drausowska – pedagog, Poznań

 116. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz. Poznań

 117. dr Katarzyna Kulińska – PAN, Poznań

 118. dr hab. Tadeusz Kuliński – prof. nzw. IChB PAN, Poznań

 119. dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska

 120. dr hab. Jacek Kurzępa – Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa

 121. dr Przemysław Lehmann – PAN Poznań

 122. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM Poznań

 123. dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska

 124. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM Poznań

 125. mgr inż. Jolanta Lisiak – architekt, Poznań

 126. mgr inż. Rafał Lisiak – architekt, Poznań

 127. dr hab. inż. Władysław Łańczak – prof. Politechniki Poznańskiej

 128. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz, reżyser, nauczyciel akademicki

 129. dr Eryk Łon – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

 130. mgr Małgorzata Łośko – UAM Poznań

 131. mgr Jolanta Łuczak – polonista, Austria

 132. mgr Ryszard Łuczak – germanista, Austria

 133. dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska

 134. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM Poznań

 135. dr Małgorzata Maciukiewicz – Uniwersytet Medyczny, Poznań

 136. mgr Agata Macniak – hispanista, Poznań

 137. ks. kan. Tadeusz Magas – duszpasterz "S"

 138. ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież

 139. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM

 140. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM Poznań

 141. mgr Sylwia Małecka – polonista, pedagog, Poznań

 142. mgr Szymon Małecki – polonista, pedagog, Poznań

 143. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

 144. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN, Poznań

 145. mgr Jan Martini – artysta muzyk, Poznań

 146. mgr Helena Materny – nauczyciel, Poznań

 147. mgr Ryszard Materny – Poznań

 148. mgr Anna Matysiak – UAM Poznań

 149. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca, Poznań

 150. dr hab. Karol Mausch – prof. UAM

 151. dr Piotr Meteniowski – Poznań

 152. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Politechnika Gdańska

 153. dr Jerzy Michalik – UAM Poznań

 154. prof. dr hab. inż. Jacek Michalski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

 155. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet Wrocławski

 156. dr Bożena Mikołajczak – UAM Poznań

 157. prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska

 158. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

 159. mgr Paulina Molska – Poznań

 160. mgr Tomasz Molski – historyk, Poznań

 161. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk. Poznań

 162. dr Jan Mosiński – przew. ZR NSZZ Solidarność Kalisz

 163. mgr Grażyna Musiał – Muzeum Narodowe w Poznaniu

 164. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM Poznań

 165. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

 166. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, Poznań

 167. mgr Stanisław Nastaj – Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy

 168. Maciej Neuman – Poznań

 169. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków

 170. mgr Wilhelmina Nowak – Poznań

 171. dr hab. Andrzej Nowakowski – prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

 172. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM Poznań

 173. mgr Wiesław Stanisław Olichwier – prawnik, Poznań

 174. prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska – Uniwersytet Warszawski

 175. mgr Włodzimiera Pajewska – UAM Poznań

 176. inż. Ryszard Paprzycki – przedsiębiorca, Poznań

 177. prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

 178. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

 179. dr Andrzej Pawuła – UAM Poznań

 180. prof. dr hab. med. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Poznań

 181. dr Barbara Peplińska – UAM Poznań

 182. dr Ryszard Piasek – reżyser, Poznań

 183. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Rogalin

 184. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM Poznań

 185. dr Ryszard Piotrowicz – UAM Poznań

 186. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań

 187. prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński

 188. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM Poznań

 189. mgr Maria Przybylska – UAM Poznań

 190. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM Poznań

 191. prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska

 192. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

 193. dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska

 194. dr Jacek Radomski – UAM Poznań

 195. dr hab. Lucyna Rempulska – Politechnika Poznańska

 196. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, Poznań

 197. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN, Poznań

 198. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM Poznań

 199. dr Lech Różański – PTPN, Poznań

 200. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser

 201. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN Poznań

 202. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM Poznań

 203. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM Poznań

 204. prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski – Uniwersytet Medyczny Poznań

 205. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, Poznań

 206. dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska

 207. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM Poznań

 208. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny Poznań

 209. mgr Jan Smólski – Poznań

 210. dr Robert Sobków – ekonomista, Poznań

 211. prof. dr hab. inż. Marek Sozański – Politechnika Poznańska

 212. mgr Zygmunt Sporny – Poznań

 213. dr Teresa Stanek – UAM Poznań

 214. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM Poznań

 215. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań

 216. mgr Piotr Stawicki – radca prawny, Poznań

 217. mgr Gabriela Stępczak – pedagog, Poznań

 218. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM Poznań

 219. dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska

 220. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM Poznań

 221. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM Poznań

 222. prof. dr hab. Zofia Szczotka – Inst. Dendrologii PAN, Kórnik

 223. prof. dr hab. Józef Szpikowski – UAM Poznań

 224. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM Poznań

 225. prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki

 226. dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska

 227. mgr Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska

 228. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, Poznań

 229. prof. dr hab. med. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny, Poznań

 230. dr Mirosław Szulczyński – UAM Poznań

 231. dr Mirosław Szumiło – UMCS Lublin

 232. lek. med. Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz, Poznań

 233. dr Wojciech Szwed – UP Poznań

 234. dr Hanna Szweycer – fizyk, Poznań

 235. prof. dr hab. Inż. Michał Szweycer – Politechnika Poznańska

 236. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM Poznań

 237. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM Poznań

 238. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL, Lublin

 239. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN, Poznań

 240. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań

 241. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

 242. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM Poznań

 243. mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser, Poznań

 244. prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań

 245. mgr inż. Jacek Tuchołka – Poznań

 246. dr Marek Mariusz Tytko – UJ Kraków

 247. dr inż. Alicja Ewa Urbanowicz – projektant, Poznań

 248. mgr Henryk Walendowski – Poznań

 249. dr hab. Ryszard Walkowiak – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań

 250. prof. dr hab. med. Jerzy Bożydar Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań

 251. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski

 252. dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska

 253. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

 254. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, Kraków

 255. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.

 256. prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny, Poznań

 257. prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski

 258. prof. dr hab. Janina Wiszniewska – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa

 259. dr hab. Maria Wołuń-Cholewa – Uniwersytet Medyczny, Poznań

 260. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniwersytet Warszawski

 261. dr Bartłomiej P. Wróblewski – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Poznań

 262. mgr Andrzej Wybrański – nauczyciel, Poznań

 263. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN, Poznań

 264. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań

 265. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM Poznań

 266. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, Poznań

 267. dr Franciszek Zerbe – lekarz, Poznań

 268. dr Jerzy Zerbe – UAM Poznań

 269. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat, Poznań

 270. dr Andrzej Zielonacki – adwokat, Poznań

 271. dr Bronisława Zielonka – Uniwersytet Gdański

 272. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, wydawca, Poznań

 273. Jerzy Żarnowski – HCP, Poznań

 274. prof. dr Jacek Żurada – University of Louisville, USA

 

KRAKÓW

 

 1. dr inż. Andrzej Augustynek, AGH

 2. dr hab. Roman Badora, Uniwersytet Śląski

 3. prof. dr hab. inż. ​Włodzimierz Bochniak, AGH

 4. dr Mirosław Boruta, socjolog, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

 5. prof. dr hab. Krzysztof Cena

 6. prof. dr med.  Zbigniew Chłap, UJ

 7. prof. dr hab. inż Józef Dańko,

 8. dr hab. Katarzyna Dybeł, prof. UJ

 9. prof. dr hab. Maria Dzielska, UJ

 10. dr Jan Franczyk, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

 11. prof. dr hab. Wit Foryś, UJ

 12. Jan Władysław Fróg, przewodniczący KU „Solidarność”, UP Kraków

 13. dr Krzysztof Godwod

 14. dr hab. inż. Ryszard Golański, AGH

 15. prof. zw. dr hab. Janusz Gołaś, AGH

 16. prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki, UJ

 17. prof. dr hab. Ryszard Kantor,  UJ

 18. dr hab. Zofia Kaszowska,  ASP Kraków

 19. prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Politechnika Krakowska

 20. mgr inż. Mariusz Klapper,  AGH, UJ

 21. prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel,  PAU Kraków

 22. prof. Grażyna Korpal  -  ASP

 23. prof. dr hab. Maria Korytowska, UJ

 24. prof. Adam Korytowski,  AGH

 25. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz,  AGH

 26. prof. Stanisław Kuta,  AGH

 27. prof. dr hab. Ryszard Legutko, UJ

 28. dr hab. Marta Lempart-Geratowska, ASP w Krakowie

 29. prof. dr hab. inż. Piotr Maloszewski, HMGU Monachium

 30. prof. Wojciech Mitkowski, AGH

 31. dr Elżbieta Morawiec, pisarka

 32. mgr Andrzej Ossowski,  AGH

 33. dr inż. Bernadetta Pasierb, Politechnika Krakowska

 34. Krzysztof Pieła,  AGH

 35. dr hab. Andrzej Porębski, UJ

 36. dr med. Andrzej Przybyszowski, Kraków

 37. dr Krystyna Rakoczy-Pindor,  AGH

 38. prof. dr hab. inż. Jacek Rońda, AGH

 39. dr inż. Maria Sapor, Kraków

 40. mgr Jolanta Sekutowicz, nauczyciel akademicki, Kraków

 41. dr inż., Feliks Stalony-Dobrzański,  AGH

 42. prof. dr hab. Krystyna Stamirowska, UJ

 43. prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski, AGH

 44. dr n. med. Jolanta Świerszcz, Kraków

 45. prof. dr hab. Ryszard Terlecki, Akademia Ignatianum, Kraków

 46. dr hab. Wiesław Marek Woch, AGH

 47. dr hab. Grażyna Zając, UJ

 48. prof. dr hab. Zbigniew Zegan, ASP, Kraków

 

WARSZAWA

 

 1. prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki,

 2. dr hab. Andrzej Gąsowski,  UKSW

 3. mgr Kazimierz Gerlach

 4. prof. dr hab. Piotr Gliński,  IFIS PAN, UwB,

 5. dr inż. Irena Gronowska, PW

 6. mgr Irena Iwasińska-Budzyk

 7. prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz

 8. prof. dr hab. med. Andrzej Kochański

 9. prof. dr hab. dr h.c. Tadeusza Marek Krygowski, UW

 10. dr inż. Grażyna Ożarek

 11. dr Krzysztof Papis, PAN

 12. dr Anna Sędzińska

 13. dr Oliwia Zegrocka-Stendel

 14. prof. dr hab. inż. Artur H. Świergiel - przewodniczący AKO Warszawa

 15. prof. Wiesław Jan Wysocki,  UKSW

 16. prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski  w: http://wpolityce.pl/artykuly/71192-oswiadczenie-akademickich-klubow-obywatelskich-im-prezydenta-lecha-kaczynskiegow-zwiazku-ze-stanowiskiem-episkopatu-polski-w-sprawie-gender

 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 475517 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja