.
  Pan profesorka
 

Pan profesorka, pan rektorka

dodane 2013-06-10 16:33

fk /Puls Biznesu

Szaleństwo „antydyskryminacyjne” wzrasta: niemiecka uczelnia wprowadza żeńskie formy dla mężczyzn.

MaryG90 / CC-SA 3.0 Uniwersytet Lipski, choć ma długie tradycje, chce radykalnie z nimi zerwać

Władze Uniwersytetu Lipskiego (tradycja sięgająca 1409 roku) w ramach „równouprawnienia” postanowiły zerwać z wielowiekową dominacją mężczyzn w świecie akademickim. W związku z tym zapisały w statucie, że odtąd wszystkie zawody pełnione w uczelni będą miały formę wyłącznie żeńską, z adnotacją, że wykonują je też mężczyźni. Tak więc nawet profesor będzie teraz „profesorką”, a rektor „rektorką” (choć do tej pory obowiązywały obie formy).

Senat uczelni zgodził się na takie zmiany w połowie kwietnia, miesiąc temu zgodę wyraził rektorat, teraz jeszcze musi się w tej sprawie wypowiedzieć saksońskie Ministerstwo Nauki. Ponieważ jednak uczelnia, jako jednostka autonomiczna, ma prawo nadawać nazwy zawodom wykonywanym na jej terenie, rzecznik ministerstwa już zapowiedział, że sprzeciwu nie będzie.

Jak donosi „Der Spiegel” pomysł używania tylko form żeńskich zgłosił „profesorka doktorka fizyki” Josef Kaes.

w:
http://info.wiara.pl/doc/1590294.Pan-profesorka-pan-rektorka

 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474300 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja