.
  List prof. Legutki przeciwko genderystom.
 

List prof. Legutki przeciwko genderystom. ZAPROTESTUJ i TY!

 
Ryszard Legutko Profesor Ryszard Legutko przygotował list do marszałków wojewódzkich w ramach trwających konsultacji nad europejskim Regionalnym Programem Operacyjnym - chodzi o wspieranie programów genderowych.

Profesor Ryszard Legutko przygotował list do marszałków wojewódzkich w ramach trwających konsultacji nad europejskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 - chodzi o wspieranie programów równościowych, a de fecto genderowych. Legutko zauważa, że takie przeznaczanie środków unijnych jest sprzeczne z zsadami samej Unii, która pozostawia kwestie wychowania i morlaności w gestii i kompetencji państw narodowych. 

„Środki przeznaczone na Regionalne Programy Operacyjne powinny być przeznaczone na dobro mieszkańców regionów, a w żadnym razie nie na propagowanie podejrzanych ideologii. To, jak dzieci i obywatele będą wychowywani zależy tylko i wyłącznie od nich samych, od przyjętych w Polsce obyczajów i od polskiego prawa. Jak ktoś chce wierzyć w ideologię gender, to niech wierzy, ale zmuszanie innych do jej przyjmowania, to przemoc i to tym groźniejsza, że skierowana wobec dzieci oraz ubezwłasnowolniająca rodziców i nauczycieli” – pisze europoseł PiS.

Szczególny niepokój budzą akcje mające na celu coraz wcześniejszą seksualizację dzieci, zaburzanie ich płciowej tożsamości i zachęcaie do niemoralnych praktyk.

Poniżej prezentujemy list prof. Legutki razem z kontaktami do Urzędów Marszałkowskich.

Tomasz Rowiński  

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi nad nowym Regionalnym Programem Operacyjnym, który określi w naszym województwie sposób wydatkowania funduszy europejskich w latach 2014-2020, wnosimy zastrzeżenia, co do przekazywania środków na programy promujące ideologię gender.

Ideologię tę uważamy za szkodliwą.  Uznając, że płeć to przede wszystkim sztuczna konstrukcja społeczna, ideologia ta narzuca absurdalne modele wychowania, rodziny, szkoły. Zmusza więc dzieci począwszy od wieku przedszkolnego do szkodliwej seksualizacji, kruszy bariery wstydu i stosowności, a przede wszystkim indoktrynuje młodych ludzi, łamiąc prawa rodziców do opieki i wychowania własnych dzieci.

Uzależnienie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego jest nie tylko naganne samo w sobie, lecz gwałci zasady samej Unii Europejskiej zapisane w Traktacie Lizbońskim. Sprawy związane z wychowaniem i moralnością pozostawione być miały kompetencjom państw narodowym. Środki przeznaczone na Regionalne Programy Operacyjne powinny być przeznaczone na dobro mieszkańców regionów, a w żadnym razie nie na propagowanie podejrzanych koncepcji moralnych. To, jak dzieci i obywatele będą wychowywani zależy tylko i wyłącznie od nich samych, od przyjętych w Polsce obyczajów i od polskiego prawa.

Zgłaszając powyższe zastrzeżenia wnosimy o stanowcze i odważne przeciwstawienie się bezprawnemu i oburzającemu szantażowi finansowemu, bo przecież do tego sprowadza się uzależnianie funduszy od zgody ludzi na bycie indoktrynowanymi.

 

Oto adresy Urzędów Marszałkowskich:

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Rafał Jurkowlaniec

Wybrzeże Słowackiego 12-14,  50-411 Wrocław

Formularz konsultacyjny : http://www.konsultacje.rpo.dolnyslask.pl/

e-mail : umwd@dolnyslask.pl

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

e-mail : punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Marszałek Województwa Lubuskiego - Elżbieta Polak

ul. Podgórna 7,  65-057 Zielona Góra

e-mail : j.dobrowolski@lubuskie.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Marszałek Województwa Lubelskiego – Krzysztof Hetman

ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin

e-mail : kancelaria.marszalka@lubelskie.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Marszałek Województwa Łódzkiego - Witold Stępień

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

e-mail : marszalek@lodzkie.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,

Formularz konsultacyjny : http://www.fundusze.malopolska.pl/2014_2020/Strony/regionalny_
program_operacyjny.aspx

e-mail: programregionalny2020@malopolska.mw.gov.pl

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

e-mail : adam.struzik@mazovia.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Marszałek Województwa Opolskiego - Andrzej Buła

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

e-mail : umwo@umwo.opole.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

e-mail : marszalek@podkarpackie.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Marszałek Województwa Podlaskiego – Jarosław Zygmunt Dworzański

 ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok,

Formularz konsultacyjny http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/konsultacje/konsultacje.html

e-mail: Kancelaria@umwo-podlasie.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Marszałek Województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk

 ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk,

e-mail: zarzad@pomorskie.eu

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Marszałek Województwa Śląskiego – Mirosław Sekuła

 ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,

e-mail: fundusze@slaskie.pl,

 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Adam Jarubas

 al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,

 e-mail: konsultacje.rpo@sejmik.kielce.pl,

Formularz konsultacyjny : http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/a,1351,OGLOSZENIE_O_KONSULTACJACH_SPOLECZNYCH_
PROJEKTU_REGIONALNEGO_PROGRAMU_OPERACYJNEGO_
WOJEWODZTWA_SWIET.html

 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Jacek Protas

 ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn,

 e-mail: prr@warmia.mazury.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Marek Woźniak

 al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań,

e-mail: marszalek@umww.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz

 ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

 e-mail: kbarczyk@wzp.plRead more: http://www.pch24.pl/europosel--promocja-gender-jak-promocja-komunizmu--dolacz-do-protestu--,20192,i.html#ixzz2phpq9slv

7.01.2014

w: http://www.fronda.pl/a/list-prof-legutki-przeciwko-genderystom,33295.html
 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 475463 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja