.
  Radni powiatu przeciwni gender.
 

10 stycznia 2014, 9:58
 

Radni powiatu przeciwni gender. "Niebezpieczne zabiegi na najmłodszym pokoleniu"

Foto: benedeki / sxc.hu / urząd miasta w Jaworze Jaworscy radni dyskutują o gender
 

- Do przedszkoli i szkół trafiają demoralizujące programy nauczania, w których wręcz propaguje się nieskrępowaną swobodę seksualną - denerwują się jaworscy radni. Ostro reagują na hasło "gender" i publikują przegłosowane stanowisko "w obronie dzieci przed tą ideologią".

- Wyrażamy swój głęboki sprzeciw wobec promowania ideologii gender, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży - grzmią w oficjalnym stanowisku radni z rady powiatu w Jaworze.

14 osób głosowało za nim, dwie wstrzymały się od głosu.

 
To efekt dyskusji, która miała miejsce podczas obrad Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury i Polityki Społecznej. Wzięła w niej udział między innymi Elżbieta Witek, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, ks. Marek Kluwak, czy Stanisław Laskowski, starosta jaworski i przewodniczący wszystkich stałych komisji Rady Powiatu w Jaworze.

 

Dlaczego samorząd zareagował na medialne ostatnio hasło?

- Rada Powiatu Jaworskiego dostrzega niebezpieczne próby zmierzające do zmiany świadomości społecznej, postaw i powszechnie przyjętego systemu wartości opartego na poszanowaniu godności człowieka i rodziny rozumianej jako związek kobiety i mężczyzny - czytamy w dokumencie.

"Wręcz propaguje się nieskrępowaną swobodę seksualną"

W oficjalnym stanowisku można również przeczytać:

"Ideolodzy gender twierdzą, że płeć biologiczna nie ma żadnego znaczenia, a liczy się przede wszystkim płeć o charakterze kulturowym. Ich zdaniem, może ona podlegać zmianom w ciągu całego życia człowieka, stąd małżeństwo rozumiane, jako związek kobiety i mężczyzny, staje się przeżytkiem, a dzieci powinny być wychowywane w różnorodnych rodzinach, a więc także utworzonych przez pary tej samej płci. Do przedszkoli i szkół trafiają demoralizujące programy nauczania, w których wręcz propaguje się nieskrępowaną swobodę seksualną, a o intymnych sferach życia człowieka mówi się językiem wulgarnym i budzącym głęboki sprzeciw".

Oficjalny apel

 

 

"Apelujemy do wszystkich jednostek oświaty, kultury, służby zdrowia, a przede wszystkim do rodziców, nauczycieli i wychowawców, aby wspólnie przeciwdziałać zgubnej dla młodego pokolenia ideologii gender i nie ulegać naciskom nielicznych, choć dobrze zorganizowanych środowisk, które pod pozorem działania na rzecz równych szans, dokonują niebezpiecznych zabiegów na najmłodszym pokoleniu." - tak radni kończą swoje oficjalne stanowisko.
 

W Sejmie też protestują

O gender dyskutują politycy na wszystkich szczeblach władzy.

W Sejmie został właśnie powołany pod przewodnictwem Beaty Kempy i posłów Solidarnej Polski zespół "Stop ideologii gender". Posłanka traktuje ideologię jako "zagrożenie dla polskich dzieci i ich rodzin".

Źródło: Rada powiatu w Jaworze Stanowisko "w obronie dzieci przed ideologią gender"


http://www.tvn24.pl/radni-powiatu-przeciwni-gender-niebezpieczne-zabiegi-na-najmlodszym-pokoleniu,386402,s.html
 


 

Powiat Jaworski jest chyba pierwszym samorządem w Polsce, który przyjął stanowisko w obronie dzieci przed ideologią „gender”. Miało to miejsce 30 grudnia 2013 roku podczas obrad Sesji Rady Powiatu w Jaworze.
W obronie dzieci stanęło 14 Radnych tylko dwóch wstrzymało się od głosu na 16 Radnych obecnych na Sesji Rady Powiatu.
Przedmiotowe stanowisko zostało wypracowane podczas obrad Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Jaworze w dniu 23 grudnia 2013 roku, w którym uczestniczyli min.: Pani Elżbieta Witek, Poseł na Sejm RP, ks. dr Marek Kluwak, Stanisław Laskowski, Starosta Jaworski, Przewodniczący wszystkich stałych Komisji Rady Powiatu w Jaworze.
Niezwykle merytoryczna dyskusja pozwoliła wypracować następujące stanowisko:

 

S T A N O W I S K O Rady Powiatu w Jaworze w obronie dzieci przed ideologią „gender”

W ostatnim czasie obserwujemy coraz bardziej agresywne próby wdrażania ideologii gender do naszego życia społecznego, niezwykle szkodliwej i niebezpiecznej, szczególnie dla młodego pokolenia. Zaprzecza ona nie tylko naturze człowieka i jego godności, ale uderza również bardzo mocno w rodzinę.
Ideolodzy gender twierdzą, że płeć  biologiczna nie ma żadnego znaczenia, a liczy się przede wszystkim płeć o charakterze kulturowym. Ich zdaniem, może ona podlegać zmianom w ciągu całego życia człowieka, stąd małżeństwo rozumiane, jako związek kobiety i mężczyzny, staje się przeżytkiem, a dzieci powinny być wychowywane w różnorodnych rodzinach, a więc także utworzonych przez pary tej samej płci.
Do przedszkoli i szkół trafiają demoralizujące programy nauczania, w których wręcz propaguje się nieskrępowaną swobodę seksualną, a o intymnych sferach życia człowieka mówi się językiem wulgarnym i budzącym głęboki sprzeciw.
Rada Powiatu Jaworskiego, dostrzega niebezpieczne próby zmierzające do zmiany świadomości społecznej, postaw i powszechnie przyjętego systemu wartości opartego na poszanowaniu godności człowieka i rodziny rozumianej, jako związek kobiety i mężczyzny. Wyrażamy swój głęboki sprzeciw wobec promowania ideologii gender, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży i realizacji programów nauczania opartych na założeniach tej ideologii. Skutki demoralizującego wpływu na najmłodszych mogą być długotrwałe lub
wręcz nieodwracalne. Każdy z nas zdaje sobie bowiem sprawę, jak łatwo można wpływać na  dzieci, które przyjmują z dobrą wiarą treści przekazywane im przez dorosłych, zwłaszcza przez nauczycieli  i wychowawców.
Apelujemy do wszystkich jednostek oświaty, kultury, służby zdrowia, a przede wszystkim do rodziców, nauczycieli i wychowawców, aby wspólnie przeciwdziałać  zgubnej dla młodego pokolenia ideologii gender i nie ulegać naciskom nielicznych, choć dobrze zorganizowanych środowisk, które pod pozorem działania na rzecz równych szans, dokonują niebezpiecznych zabiegów na najmłodszym pokoleniu.
Rada Powiatu Jaworskiego wyraźnie opowiada się przeciwko wszelkiej dyskryminacji, także ze względu na płeć, ale jednocześnie wyraża swój sprzeciw wobec próby narzucenia obcej naszej kulturze, tradycji i normom społecznym ideologii, która niszczy integralność płci i rodzinę.
Sprzeciwiamy się uzależnianiu przyznawania środków unijnych od promowania ideologii gender, próbom narzucania unijnych rozwiązań zastrzeżonych dla wewnętrznej polityki państw członkowskich oraz łamaniu Konstytucji RP poprzez odbieranie rodzicom prawa do wychowywania dzieci zgodnie z najważniejszymi wartościami, jakie wyznają.

Rada Powiatu w Jaworze

w: http://www.diecezja.legnica.pl/wydarzenia/relacja/462

 
 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 475927 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja