.
  Chorwackie referendum
 

Chorwackie referendum "próbą zabezpieczenia i wzmocnienia najbardziej podstawowej instytucji ludzkiej cywilizacji: małżeństwa i naturalnej rodziny"

25.11.2013 

 

Kilkadziesiąt organizacji broniących praw człowieka wystosowało list do chorwackich europosłów, okazując swoje poparcie dla referendum dotyczącego definicji małżeństwa w Chorwacji, które ma odbyć się 1 grudnia. Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest jednym z jego sygnatariuszy.

Inicjatywa obywatelska „W imię rodziny” zebrała ok. 750 000 podpisów, dzięki czemu w Chorwacji może się odbyć referendum konstytucyjne z pytaniem:

Czy jesteś za tym, aby do Konstytucji Republiki Chorwacji wprowadzono przepis, który definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny?

Zgodnie z Konstytucją Chorwacji, nie istnieje kworum niezbędne do tego, aby referendum było ważne, decyzja zostanie więc podjęta zwykłą większością głosów.

W związku z narastającą w Chorwacji presją ze strony środowisk liberalno-lewicowych, które organizują kampanię przeciwko wprowadzeniu do konstytucji definicji małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, kilkadziesiąt organizacji broniących praw człowieka podpisało list do chorwackich posłów do Parlamentu Europejskiego, w którym deklarują, iż postrzegają referendum „jako próbę zabezpieczenia i wzmocnienia najbardziej podstawowej instytucji ludzkiej cywilizacji: małżeństwa i naturalnej rodziny”. Sygnatariusze listu gratulują również politykom publicznie zaangażowanych obywateli, którzy aktywnie uczestniczą w krajowej demokracji.

Skoro Unia Europejska nie posiada kompetencji w zakresie definiowania małżeństwa, chcielibyśmy zachęcić Państwa do solidarności ze swoimi obywatelami i do wsparcia ich w każdy możliwy sposób jako ich oficjalni reprezentanci w Parlamencie Europejskim

– czytamy w liście.

Organizacje przypominają również, że:

w sprawie referendum miała miejsce ogromna mobilizacja obywateli, działających w imieniu instytucji tradycyjnego małżeństwa na poziomie lokalnym; nie stanowi to żadnego aktu dyskryminacji, jak niektórzy sugerują. Wręcz przeciwnie: jest to poświadczenie zrozumienia, że małżeństwo nie może być niczym więcej niż związkiem między mężczyzną i kobietą i że jest to podstawowe dobro dla społeczeństwa jako całości.

Pełną treść listu oraz spis jego sygnatariuszy można przeczytać na naszej stronie.

 

Zainteresował Cię artykuł?
 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474593 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja