.
  gender w natarciu
 

list buńczuczny, jakby za sygantariuszami stała armia sprzymierzona.
Zachęcamy do zadania sobie trudu i zweryfikowania stanu liczebnego niżej wskazanych organizacji ...
Jeżeli nie ma siły argumentów, ani siły poparcia rodzi się pokusa używania siły głosu ...Warszawa, dnia 7 maja  2013 r.

 

 

 

 

 

 Sz. P. Krystyna Szumilas

 

Minister Edukacji Narodowej

al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

 

 

 

Szanowna Pani Minister,

 

W ostatnim czasie szczególną uwagę organizacji społecznych działających na rzecz równego traktowania zajmuje kwestia sposobu przedstawienia w dopuszczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) podręcznikach treści odnoszących się do osób homo-, biseksualnych oraz transpłciowych (LGBT). Naszym zdaniem, niektóre z dopuszczonych publikacji mają charakter nie tylko dyskryminujący i krzywdzący dla osób LGBT, ale również znacznie odbiegający od współczesnych standardów nauczania o tożsamości płciowej oraz orientacji seksualnej człowieka.

Wyrażane przez nas wątpliwości dotyczą szczególnie dwóch pozycji, powszechnie  wykorzystywanych jako podstawowy materiał dydaktyczny do realizacji podstawy programowej przedmiotu „Wychowanie do Życia w Rodzinie”, tj.

·         Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum, autorstwa Krystyny Maśnik, Wojciecha Śledzińskiego, Grażyny Węglarczyk, Jadwigi Wronicz, pod red. Teresy Król, Wydawnictwo i Hurtownia „Rubikon”, dopuszczonej do użytku przez MEN w 2009 r. (dopuszczenie nr 205/2009) oraz

·         Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum, autorstwa Krystyny Maśnik, Wojciecha Śledzińskiego, Grażyny Węglarczyk, Jadwigi Wronicz, pod Red. Teresy Król, Wydawnictwo i Hurtownia „Rubikon”, dopuszczonej do użytku przez MEN w 2011 r. (dopuszczenie nr 205/2011/z1).

Krytycznego przeglądu obu wskazanych powyżej publikacji wielokrotnie dokonywały różne organizacje społeczne. W ostatnim czasie taką kompleksową analizę przeprowadził również prof. Zbigniew Lew-Starowicz, Krajowy Konsultant w Dziedzinie Seksuologii.
Jej wyniki, w postaci szczegółowego raportu włączone zostały do wydanej w 2013 r. publikacji „Szkoła Milczenia: Sprawozdanie z przeglądu treści szkolnych podręczników do biologii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie pod kątem przedstawienia w nich problematyki LGBTQ i treści homofobicznych”
[1]. Wyniki tego przeglądu w sposób jednoznaczny wskazują m. in. na to, że obie z tych publikacji:

·         używają nieprawidłowej terminologii odnoszącej się do zagadnień związanych z osobami LGBT,

·         przedstawiają treści niezgodne ze współczesnymi ustaleniami nauki,

·         przekazują wiedzę w sposób znacznie odbiegający od neutralności światopoglądowej, a także niedostosowany do wieku osób, dla których treści te są przeznaczone,

·         pomijają w wielu kwestiach perspektywę obu płci,

·         promują wyłącznie tradycyjne role płciowe i seksualne, a także

·         odwołują się (w wykazie zalecanej literatury), w zdecydowanej większości wypadków, wyłącznie do pozycji o charakterze światopoglądowym.

 

Mając powyższe na uwadze zwracamy się do Pani Minister z wnioskiem o rozważenie możliwości zwrócenia się do dwóch rzeczoznawców w trybie art. 22a ust 7 pkt 2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 19 listopada 2004 r. 

(Dz.U. Nr 256, poz. 2572) o stwierdzenie, czy podręczniki utraciły swoją aktualność lub przydatność merytoryczną w celu cofnięcia z urzędu dopuszczenia od użytku obu podręczników.

 

Sygnatariusze apelu:

 

 

1. Kampania Przeciw Homofobii
2. Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Victoria"

 

3. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
4. Fundacja Feminoteka

 

5. Trans-Fuzja - Fundacja na rzecz Osób Transpłciowych
6. Nieformalna Grupa Łódź Gender
7. Fabryka Równości
8. Spunk Fundacja Nowoczesnej Edukacji
9. Stowarzyszenie Lambda Warszawa
10.Lambda Bydgoszcz

 

11. Fundacja Wolontariat Równości
12. Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjno-Naukowe "KEN"
13. Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych

14. Fundacja Kultura dla Tolerancji

15. Fundacja Przestrzeń Kobiet
16. Fundacja MaMa

17. Fundacja Centra – UFA

18. Stowarzyszenie Kobiet Konsola
19. Stowarzyszenie Q Alternatywie

 

20. Miłość Nie Wyklucza
21. Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa
22. Tolerado Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT
23. Stowarzyszenie Tęczówka
24. Fundacja Replika
25. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
26. Fundacja Autonomia
27. Fundacja Centrum Zmiany Społecznej
28. Stowarzyszenie Akceptacja

 

29. Instytut Podkarpacki
30. Fundacja Pryzmat Różnorodności

 

31. Stowarzyszenie Równość na Fali
32. Stowarzyszenie bez!miar

 

 

Do wiadomości:

Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

 

Osoba do kontaktu:

Agata Chaber - prezes Kampanii Przeciw Homofobii, achaber@kph.org.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , nr tel: 505 132 919

 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474300 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja