.
  Piaseczno nie chce gender
 

Kolejne miasto nie chce gender! Piaseczno przyjmuje uchwałę

 
Dzieci (fot. Sxc.hu) Radni z Piaseczna przyjęli uchwałę, w której ostrzegają przed niebezpieczeństwami związanymi z ideologią gender. Przyjęcie uchwały poprzedziła burzliwa dyskusja, nie wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.

Radni Powiatu Piaseczyńskiego podkreślają w przyjętej uchwale konieczność poszanowania wolności człowieka. Sprzeciwiają się także wszelkiej dyskryminacji, także ze względu na płeć. Jednocześnie dostrzegają różne zagrożenia związane z promowaniem ideologii gender, zwłaszcza „dla młodego pokolenia, niszczącej integralność płci i rodzinę, obcej naszej kulturze, tradycji i normom społecznym”.

Radni z Piaseczne protestują przeciwko uzależnianiu przyznawania środków unijnych od promowania ideologii gender. Nie podoba im się także narzucanie unijnych rozwiązań zastrzeżonych dla wewnętrznej polityki państw członkowskich. Radni z Piaseczna sprzeciwiają się odbieraniu rodzicom prawa do wychowywania dzieci zgodnie z najważniejszymi wartościami, jakie wyznają, co jest sprzeczne z Konstytucją.

Radny Jerzy Leniec jest zaniepokojony tym, że pod płaszczykiem walki o równouprawnienia, w placówkach oświatowych dochodzi do deprawacji dzieci. Podkreśla, że w jeden tylko dzień udało mu się zebrać 600 podpisów poparcia.

Jak podaje serwis Gosc.pl, za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych koalicji PiS oraz komitetów Nasza Gmina-Nasz Powiat i „Centrum”. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Czterech radnych PO odmówiło udziału w głosowaniu. Jeden z samorządowców przed głosowaniem wyszedł z sali, i wrócił po przyjęciu rezolucji. Pozostałych czterech radnych było nieobecnych.

Przypomnijmy, że podobną uchwałę przeciwko promocji ideologii gender przyjęli radni z Ostrołęki. Pisaliśmy o tym na Fronda.pl TUTAJ.

Beb/Warszawa.gosc.pl

2.02.2014, 13:13

w: http://www.fronda.pl/a/piaseczno-ostrzega-przed-gender,34111.html
 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 475939 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja