.
  G. Strzemecki WYPRÓBUJCIE TO NA SZCZURACH
 
Grzegorz Strzemecki

WYPRÓBUJCIE TO NA SZCZURACH

Genderyzm jako niebezpieczny eksperyment na ludziach

Część I
GENDERYZM W TEORII.

Ideologiczne szkolenia państwowych urzędników
Już ponad pięć lat temu bez wiedzy i zgody obywateli rząd przyjął genderyzm jako państwową ideologię (patrz raport pt. Gender – ideologia państwowa III RP) i pod jej kątem zmienia prawo i instytucje państwowe oraz szkoli urzędników, aby ją mogli wprowadzać w praktyce. Warto zapoznać się z tym, czego uczy się na tych szkoleniach, żeby wiedzieć, według jakich kryteriów instytucje państwowe będą postrzegać i rozstrzygać nasze sprawy.


całość czytaj na stronie Koalicji Obywatelskiej DLA RODZINY - http://www.dlarodziny.net/wiedza-zagrozenia/res-ideologia/wypobujcie_to_na_szczurach.pdf
 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 475524 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja