.
  Apel Kongresu Kobiet o ratyfikację konwencji
 

Apel Kongresu Kobiet i organizacji pozarządowych o ratyfikację konwencji antyprzemocowej

Dodano: 29 stycznia 2015


Apel o pilną ratyfikację Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet
i przemocy domowej
 

 

Co roku ponad 150 kobiet ginie z rąk domowych oprawców, 800 tysięcy jest ofiarami przemocy fizycznej i seksualnej, a – szacunkowo – około 4 milionów przemocy psychicznej i ekonomicznej. Ofiarami przemocy domowej są również dzieci, mężczyźni, ludzie starzy. Dla setek tysięcy kobiet dom jest bardziej niebezpiecznym miejscem niż ulica, również dlatego, że przemoc domowa nie zawsze jest wykrywana. Kobiety boją się i wstydzą o niej mówić. Wiele z nich uważa, że przemoc jest czymś nieuniknionym, "naturalnym”, wpisanym w życie rodzinne. Nieprawda! Każda osoba ma prawo do bezpieczeństwa i nietykalności cielesnej! Każda ma prawo do szczęścia i rozwoju! Przemoc domowa przekreśla te prawa i unieważnia je. Jest przyczyną cierpienia kobiet, dzieci, ludzi słabych, całych pokoleń, bo przemoc rodzi przemoc. Zerwijmy krąg przemocy!  Nazwijmy przemoc najbardziej perfidnym i okrutnym złem, które krzywdzi, kaleczy, niszczy jednostki, rodzinę i społeczeństwo.

„Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” jest kompleksowym i skutecznym narzędziem walki z przemocą. Apelujemy do polskiego Sejmu o natychmiastową ratyfikację Konwencji! Jest ona potrzebna krzywdzonym kobietom, dzieciom, wszystkim ofiarom i świadkom przemocy. Nic nie usprawiedliwia opóźnień w ratyfikacji! Żaden pretekst nie jest wart cierpienia, krzywdy, zdrowia i życia  kobiet.

Organizacje pozarządowe działające na rzecz praw człowieka, równości kobiet i mężczyzn, budowy społeczeństwa obywatelskiego domagają się natychmiastowej ratyfikacji i urzeczywistnienia zapisów Konwencji.

 

„STOP” DLA PRZEMOCY! „TAK” DLA KONWENCJI!

 

Stowarzyszenie Kongres Kobiet

oraz:

Amnesty International

BABA Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet

Centrum Praw Kobiet

Codziennik Feministyczny

EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań

Europejska Feministyczna Inicjatywa w Polsce

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Fundacja Edukacja-Równość-Aktywność-Dialog-ERA DIALOGU

Fundacja Feminoteka

Fundacja MaMa

Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO

Fundacja Strefa Kobiet

Fundacja Trans-Fuzja

Głosy Przeciw Przemocy

Grupa Łódź Gender

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Hollaback! Polska

Instytut Spraw Publicznych

Koalicja Ateistyczna

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Polish Professional Women Network

Porozumienie Kobiet 8 Marca

Społeczeństwo "Fair"

Stowarzyszenia AKCEPTACJA

Stowarzyszenie Era Kobiet Koszalin

Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych

Stowarzyszenie Kobiet Konsola

Stowarzyszenie Pro Femina

(lista w porządku alfabetycznym)

w: http://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/news/show/apel_kongresu_kobiet_i_organizacji_pozarzadowych_o_ratyfikacje_konwencji_antyprzemocowej

 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 475460 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja