.
  Profesor: Dzieci w szkołach muszą oglądać ...
 

Profesor: Dzieci w szkołach muszą oglądać ostre porno

Jeden z profesorów duńskiego uniwersytetu w Aalborg uważa, że uczniom w szkołach trzeba pokazywać ostre filmy pornograficzne. Ma to ich nauczyć, czym jest prawdziwy seks, a czym seks w filmach.

Jeden z profesorów duńskiego uniwersytetu w Aalborg uważa, że uczniom w szkołach trzeba pokazywać ostre filmy pornograficzne. Ma to ich nauczyć, czym różni się normalny seks od seksu w filmach pornograficznych.

Zdaniem profesora Christiana Graugaarda z uniwersytetu w Aalberg nauczyciele powinni pokazywać uczniom na lekcjach wychowania seksualnego ostre filmy pornograficzne. Profesor twierdzi, że miałoby to ogromny walor edukacyjny, bo uczniowie zrozumieliby, czym różni się normalny seks od seksu pokazywanego w filmach pornograficznych. Dzięki temu potrafiliby uniknąć problemów we własnych kontaktach seksualnych, nie czerpiąc przykładów zachowań z pornografii.

Jeżeli uczniowie nie będą takich filmów oglądać w szkole, to zdaniem profesora będą po prostu naśladować potem we własnym życiu to, co zobaczą w filmach na własną rękę. To zaś może skończyć się „przetrąceniem karku” albo co najmniej „wielkim rozczarowaniem”.

Profesor twierdzi, że lekcje, na których „nakłada się na ogórka prezerwatywę” są „nudne i techniczne”. Dlatego trzeba wychować uczniów na „krytycznych konsumentów”, którzy będą potrafili podejść do pornografii „z dystansem i refleksją”.

***

A naszym zdaniem najlepszy „dystans” do pornografii to dystans absolutny, czyli po prostu całkowite odrzucenie tego typu ohydnych w oczach Boga i uwłaczających człowiekowi rzeczy. Pornografii należy całkowicie zakazać i surowo karać tych, którzy ją rozpowszechniają. I niech zamilkną w tej chwili liberałowie, bo ich postulaty o zamachach na „wolność” budzą jedynie śmiech. Dostęp do pornografii to nie wolność, ale zniewolenie, bo niczym innym nie może być kontakt z dziełami diabła.

Co więcej rzekoma "wolność" liberałów oznacza wystawienie setek tysięcy dzieci na potencjalny wpływ zgubnych treści. Ci jednak dalej głoszą prymat własnej "wolności" nad dobrem wspólnym, dając tym świadectwo nieuleczalnego zakażenia zarazą liberalnej ideologii, zrodzonej z podszeptów bezbożników, heretyków i samego szatana. Katolickie państwo nie może słuchać ich głosu i musi w zgodzie z Kościołem świętym, który przechowuje niezmienne nauczanie Chrystusa, chronić obywateli przed duchową zatratą. 

pac

9.03.2015, 18:22

w: http://www.fronda.pl/a/profesor-dzieci-w-szkolach-musza-ogladac-ostre-porno,48436.html
 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 475933 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja