.
  Pornografia powoduje destrukcję dziecięcej psychiki
 
61 proc. chłopców i 42 proc.dziewcząt pierwszy kontakt z pornografią ma w wieku 11 lat,głównie przez internet - wynika z badań przedstawionych na konferencji pt."Społeczne i rozwojowe konsekwencje pornografii"

Zaproszeni przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa specjaliści dyskutowali o działalności przemysłu pornograficznego oraz społecznych, ekonomicznych i prawnych skutkach jego funkcjonowania. 

Specjaliści ocenili, że "regularne korzystanie z pornografii przez dzieci ma negatywny wpływ ich psychikę. "Pornografia powoduje powstawanie w mózgu zmian typowych dla osób uzależnionych, wymagających terapii i leczenia. Kształtuje w dzieciach przedmiotowy stosunek do kobiet, promuje przemoc, buduje postawy egoistyczne, powoduje powstawanie w mózgu zmian typowych dla osób uzależnionych, wymagających terapii i leczenia" - mówiła Urszula Sowińska ze Stowarzyszenia Twoja Sprawa.

Podczas konferencji zaprezentowano badania Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej przeprowadzone w zeszłym roku na grupie ponad 5300 gimnazjalistów i gimnazjalistek (II i III klasa) z siedmiu województw. Wyniki pokazują, że co drugi chłopiec w polskim gimnazjum ogląda pornografię regularnie, a 15 proc., czyli co siódmy, ogląda ją codziennie. Problem ten dotyczy uczniów już w szkołach podstawowych. 61 proc. chłopców i 42 proc. dziewcząt pierwszy kontakt z pornografią ma w wielu 11 lat.

Jak pokazują badania, w Polsce dla 72 proc. dzieci podstawowym źródłem dostępu do pornografii jest internet. Celowy kontakt z nią, od kilku do kilkudziesięciu razy w miesiącu, ma niemal połowa (46 proc.) chłopców oraz co piąta (21 proc.) dziewczynka.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa postuluje m.in., aby dostawcy internetu wprowadzili rozwiązania technologiczne, które utrudnią dzieciom i młodzieży kontakt z niebezpiecznymi treściami w internecie. Kolejną propozycją jest wyłączenie kategorii treści "18+" w internecie dostępnym za pośrednictwem sieci wi-fi m.in. we wszystkich szkołach, urzędach, bibliotekach, obiektach sportowych. Proponuje się także zaostrzenie polityki karnej w zakresie penalizacji działań polegających na aktywnym docieraniu do dzieci i młodzieży poprzez marketing i reklamę pornografii.

mm/media

22.06.2015, 12:44w: http://www.fronda.pl/a/pornografia-powoduje-destrukcje-dzieciecej-psychiki,53073.html
 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 475533 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja