.
  W walentynki KPH rusza do sądów
 

W walentynki KPH rusza do sądów

Korzystając z zapisu o litygacji strategicznej Kampania Przeciwko Homofobii planuje ruszyć do sądów by walczyć o prawa, zalegalizowanych za granicą, związków jednopłciowych w Polsce.

Obecnie trwają poszukiwania chętnych do wzięcia udziału w projekcie.

Zapis, na który powołuje się KPH najprawdopodobniej nie jest zbyt znany w środowiskach homoseksualnych. Organizatorzy akcji, obok zaproszenia par jednopłciowych do wzięcia udziału w projekcie, tłumaczą także samo pojęcie litygacji strategicznej.

„Litygacja strategiczna to szczególnego rodzaju działania prawne prowadzone w interesie publicznym z zamiarem uzyskania jak największego rozgłosu i wpływu na rozstrzygnięcie ważnej społecznej kwestii. Oznacza wszczynanie lub przystępowanie do toczącego się postępowania, zwykle przed sądem, w celu kształtowania systemu prawnego poprzez precedensowy charakter rozstrzygnięcia sądu w takim postępowaniu, zmianę prawa lub istotną zmianę praktyki stosowania prawa” – czytamy na stronie KPH.

Obecnie KPH poszukuje par jednopłciowych (obywateli i obywatelek Polski), które zawarły małżeństwo lub związek partnerski za granicą i chcą wziąć udział w projekcie. Polskie prawo przewiduje obecnie możliwość zawarcia związku małżeńskiego jedynie między kobietą i mężczyzną jednak środowiska LGBT znalazły pewną lukę prawną….

„Związki jednopłciowe obywateli i obywatelek Polskich zawarte za granicą nie są uznawane przez polskie prawo. Ustawa o aktach stanu cywilnego umożliwia jednak wpis tzw. ‘przypisku’, który informuje o zdarzeniu stwierdzonym zagranicznym aktem stanu cywilnego. Nie jest jednak doprecyzowane, w jakich okolicznościach może nastąpić wpis ‘przypisku’. W praktyce urzędy i sądy odmawiają wpisania faktu zawarcia związku z osobą tej samej płci zagranicą. KPH zakłada wniesienie 4 - 6 spraw par osób jednej płci (przy czym przynajmniej 2 pary mężczyzn i 2 pary kobiet) jednocześnie do różnych urzędów w kraju” – dzielą się najbliższymi planami środowiska homoseksualne.

Główne cele projektu są dwa: podniesienie dyskusji publicznej wokół kwestii nieuznawania przez Polskę związków partnerskich zwartych za granicą; w dłuższej perspektywie czasu otworzenie drogi do litygacji międzynarodowej – wniesienia sprawy przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Zaproszenie par jednopłciowych do przystąpienia do akcji kończy informacja „koszty postępowania związane z procedurą administracyjną i Sądową poniesie oraz koszty podróży przy obowiązkowej obecności na posiedzeniach przed sądami wszystkich instancji oraz stawiennictwo 1 osoby przed ETPCz w całości pokrywa KPH”. Czy osoby biorące udział w akcji otrzymają wynagrodzenie? O tym organizatorzy nie wspominają.

14 lutego pary jednopłciowe wkroczą do sądów. Aż strach się bać jaki będzie tego skutek.

Ab/ kph.org.pl

17.01.2014, 12:55
w: http://www.fronda.pl/a/w-walentynki-kph-rusza-do-sadow,33619.html

 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474306 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja