Po tym, jak Sejm przegłosował ustawę o ratyfikacji konwencji ws. zapobiegania przemocy wobec kobiet, obrońcy życia apelują do senatorów, by sprzeciwili się przyjęciu kontrowersyjnego dokumentu Rady Europy. Prace Senatu nad upoważnieniem prezydenta RP do ratyfikacji konwencji zostaną podjęte 4-6 marca, na najbliższym posiedzeniu izby wyższej.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia przypomina, że konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej „stosuje inżynierię społeczną i pod pozorem przeciwdziałania przemocy zmierza do wymuszenia zmiany naszej kultury, tradycji, relacji małżeńskich i rodzinnych oraz marginalizacji religii”. Jej zapisy mówią wprost o „wykorzenianiu stereotypowych ról kobiet i mężczyzn”, co godzi w wolność wyboru sposobu życia, oznacza promocję przez państwo nietypowych form relacji, wyrażających się, np. w związkach osób jednej płci.

Poprzez anarchizowanie życia społecznego i niszczenie rodziny konwencja ta - podkreślają członkowie PFROŻ - spowoduje podwyższenie, a nie obniżenie poziomu przemocy w relacjach międzyludzkich.

Zdaniem autorów apelu do senatorów, dokument Rady Europy wprowadzi również do polskiego prawa, polityki społecznej i programów szkolnych „zamęt prawny spowodowany redefinicją płci, zgodną ze skrajnie feministyczną ideologią gender”. Wymusi ponadto „biologistyczną edukację seksualną typu B, pozbawioną kontekstu małżeństwa i rodziny” oraz nauczanie o tzw. „niestereotypowych rolach płciowych”.

Jak podkreślają konwencja powinna zostać odrzucona przede wszystkim dlatego, że naruszyłaby konstytucyjny porządek prawny, w tym zapisy mówiące o ochronie małżeństwa i rodziny oraz prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a także zapewniające światopoglądową bezstronność państwa oraz równość kobiet i mężczyzn.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zwraca się w związku z tym do „osób i organizacji przeciwnych genderowej rewolucji kulturowej” o spotkania z senatorami w ich biurach, aby zaprezentować swój pogląd na temat ratyfikacji tej konwencji. Proponuje także wysyłanie do Senatu stanowisk osób i organizacji uzasadniających sprzeciw wobec ratyfikacji tej konwencji.

Sygnotariusze apelu proszą także o modlitwę w intencji ochrony małżeństwa i rodziny. Pisemny sprzeciw wobec konwencji można wyrazić na stronie www.konwencjinie.pl

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zrzesza 87 organizacji rodzinnych. W 2012 r. za swoją działalność została nagrodzona Europejską Nagrodą Obywatelską.

ŁS / KAI