.
  Katolicy, muzułmanie, żydzi przeciwko homomałżeństwom
 

Katolicy, muzułmanie, żydzi przeciwko homomałżeństwom

Katolicy, prawosławni, protestanci, muzułmanie, żydzi - przedstawiciele wszystkich dużych wyznań Australii apelują do premiera kraju o odrzucenie homoseksualnych "małżeństw".

Zwierzchnicy głównych religii w Australii napisali list do premiera Tony’ego Abbotta, w którym domagają się, by nie zmieniano dotychczasowej definicji małżeństwa, zgodnie z którą jest ono związkiem mężczyzny i kobiety na całe życie. Autorzy listu powołują się na dobro dzieci, którym tylko tak rozumiane małżeństwo pozwala doświadczyć macierzyństwa i ojcostwa, co ma istotne znaczenie dla ich rozwoju i tożsamości.

W liście przywołuje się też negatywne doświadczenia z krajów, gdzie zgodzono się na tak zwane „małżeństwa homoseksualne”. Pociągnęło to za sobą represje prawne względem jednostek i instytucji nie podzielających takiej wizji człowieka. To zaś prowadzi do naruszania wolności sumienia, a także prawa rodziców do decydowania o wychowaniu swych dzieci. List podpisało 38 liderów religijnych, w tym przedstawiciele katolików, anglikanów, głównych wyznań protestanckich, Kościołów wschodnich, judaizmu oraz islamu.

kad/radio watykańskie

11.06.2015, 8:29

w: http://www.fronda.pl/a/katolicy-muzulmanie-zydzi-razem-przeciwko-homomalzenstwom,52580.html
 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474583 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja