.
  Rada Powiatu w Jaworze przestrzega przed tą ideologią
 

Strach przed gender zatacza coraz szersze kręgi. Rada Powiatu w Jaworze przestrzega przed tą ideologią

Strach przed ideologią gender zatacza coraz szersze kręgi. Ostatnio do walki z nią przyłączyli się członkowie Rady Powiatu w Jaworze. W opublikowanym liście wyrazili słowa potępienia wobec tej ideologii. „Skutki demoralizującego wpływu na najmłodszych mogą być długotrwałe lub wręcz nieodwracalne” - ostrzegają jaworscy radni.

 
Członkowie Rady Powiatu jako pierwsi samorządowcy powiedzieli ideologii „gender” stanowczy „nie”. W swoim stanowisku, które opublikowali na kilku prawicowych portalach internetowych uzasadniają, że zaprzecza ona nie tylko naturze ludzkiej, ale również uderza mocno w rodzinę. Dlatego radni postanowili opublikować swoje stanowisko.

Rada Powiatu w Jaworze
stanowisko wobec ideologii gender

„Ideolodzy gender twierdzą, że płeć  biologiczna nie ma żadnego znaczenia, a liczy się przede wszystkim płeć o charakterze kulturowym. Ich zdaniem, może ona podlegać zmianom w ciągu całego życia człowieka, stąd małżeństwo rozumiane, jako związek kobiety i mężczyzny, staje się przeżytkiem, a dzieci powinny być wychowywane w różnorodnych rodzinach, a więc także utworzonych przez pary tej samej płci.” CZYTAJ WIĘCEJ


W liście Rady Powiatu przeczytamy także, że w tej chwili do przedszkoli i szkół trafiają demoralizujące programy nauczania. To oznacza, że propaguje się tam „nieskrępowaną swobodę seksualną”, zaś o intymnych sprawach mówi się wulgarnym, niemoralnym językiem.

Rada Powiatu w Jaworze
stanowisko ws. ideologii gender

„Rada Powiatu Jaworskiego, dostrzega niebezpieczne próby zmierzające do zmiany świadomości społecznej, postaw i powszechnie przyjętego systemu wartości opartego na poszanowaniu godności człowieka i rodziny rozumianej, jako związek kobiety i mężczyzny. Wyrażamy swój głęboki sprzeciw wobec promowania ideologii gender, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży i realizacji programów nauczania opartych na założeniach tej ideologii. Skutki demoralizującego wpływu na najmłodszych mogą być długotrwałe lub wręcz nieodwracalne.” CZYTAJ WIĘCEJ


W związku z zagrożeniem ideologią gender Radni apelują do wszystkich jednostek oświaty, kultury, służby zdrowia, a także rodziców, nauczycieli i wychowawców aby przeciwdziałali tej ideologii i nie ulegali naciskom „nielicznych (…) choć dobrze zorganizowanych środowisk, które pod pozorem działania na rzecz równych szans, dokonują niebezpiecznych zabiegów na najmłodszym pokoleniu”.

Rada Powiatu na koniec podkreśla, że jest przeciwko wszelkiej dyskryminacji, także ze względu na płeć. Jednak przy okazji dodają, że trzeba wyrazić swój sprzeciw przeciw próbom narzucenia nam obcych norm społecznych ideologii, która „niszczy integralność płci i rodziny”. Jaworscy samorządowcy także wyrazili swoje oburzenie na fakt, że Unia Europejska przyznaje na ideologię gender środki pieniężne. Do tego Unia łamie Konstytucję RP poprzez odbieranie rodzicom prawa do wychowania dzieci zgodnie z wyznawanymi przez siebie wartościami.

Na prawicy komentują stanowisko Rady Powiatu jako ważny głos w sprawie walki z gender. My się natomiast pytamy, czy nie lepiej te sprawy przemilczeć? Wrogowie "gender" na pewno skuteczniej "zwalczyliby" tę ideologię. A tak, poprzez ataki, ciągle dają jej jeszcze większy rozgłos niżby sami byli w stanie sobie zapewnić. Ale to już ich, a nie nasza sprawa.


źródło: "Fronda.pl"

w: http://natemat.pl/87537,strach-przed-gender-zatacza-szersze-kregi-rada-powiatu-w-jaworze-przestrzega-przed-ta-ideologia
 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474588 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja