UNICEF pod płaszczykiem „zmiany norm społecznych” zaczyna promować homoseksualizm wśród dzieci, narusza prawa najmłodszych - alarmuje organizacja CitizenGo.

Nowy oficjalny dokument UNICEF-u zawierający stanowisko organizacji zatytułowano „Wyeliminować dyskryminację wobec dzieci i rodziców spowodowaną orientacją seksualną i/lub tożsamością płciową” (ang. „Eliminating discrimination against children and parents based on sexual orientation and/or gender identity”).

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF, opowiedział się w nim, m.in. za prawnym uznaniem związków homoseksualnych oraz umożliwieniem promocji homoseksualizmu wśród dzieci.

Magdalena Korzekwa, menadżer CitizenGo pokreśla, że zamiast wspierać rzeczywiste prawa i dobro dzieci, UNICEF wyraźnie narusza swój mandat międzynarodowy.

UNICEF wydał niedawno dokument, w którym mówi o pojęciach, których prawo międzynarodowe w ogóle nie uznaje. Są to pojęcia orientacji seksualnej. Pojęcia te nie są w żaden sposób uzgodnione przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Autorzy dokumentu idą znacznie dalej niż we wszystkich dotychczasowych oficjalnych stanowiskach UNICEF-u. Oficjalnie wyrażają w nim aprobatę dla uznawania przez prawo związków jednopłciowych i popierają taką praktykę

—powiedziała Radiu Maryja Magdalena Korzekwa menadżer CitizenGo.

Dzieci mają prawo do posiadania matki i ojca, a nie pary „rodziców” tej samej płci. To prawo zostaje wyraźnie naruszone przez uznawanie związków jednopłciowych i przyznawanie pozostającym w nich osobom „prawa” do bycia „rodzicami”.

UNICEF opisuje swój mandat następująco: „wspierać ochronę praw dzieci, ułatwiać zaspokajanie ich potrzeb i rozwijać ich szanse, by mogły w pełni realizować swój potencjał”. Treść przedmiotowego dokumentu wyraźnie wykracza poza ten mandat.

Na stronie Citizengo można podpisać petycję do UNICEF-u z apelem o wycofanie przedmiotowego dokumentu stojącego w sprzeczności z prawami i dobrem dzieci. Jest to też apel do rządów państw ONZ, by wstrzymały finansowe wsparcie dla UNICEF-u do czasu wycofania dokumentu.

ann/citizengo.org

w: http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/231244-unicef-promuje-homoseksualizm-wsrod-dzieci-i-narusza-prawa-najmlodszych