.
  Brońmy małżeństwa i rodziny. To na nich opiera się wolność i ład społeczny!
 

Brońmy małżeństwa i rodziny. To na nich opiera się wolność i ład społeczny!

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia - zrzeszająca 130 organizacji prorodzinnych, z wdzięcznością przyjmuje List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny.

Doświadczamy obecnie ataku na rodzinę poprzez wprowadzanie programów edukacyjnych i społecznych opartych na ideologii gender, które uderzają w tożsamość kobiecą i męską twierdząc, że płeć jest wyłącznie kwestią kultury i osobistego wyboru. Realizuje się to często pod pozorem walki o równouprawnienie kobiet i mężczyzn.

Jednakże to tradycyjna rodzina stanowi opokę, na której opierają się zarówno wolność jak i ład społeczny. Kwestionowanie naturalnych, biologicznych różnic pomiędzy kobietami a mężczyznami nie prowadzi do równości płci. List pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce, który podkreśla znaczenie małżeństwa i rodziny oraz wskazuje źródła zagrożeń dla tych podstawowych wspólnot jest dla nas ważnym drogowskazem.

Polskie rodziny przeżywają obecnie poważny kryzys, który wyraża się w dramatycznym spadku dzietności, osłabieniu wychowawczej funkcji rodziny czy w marginalizacji ojcostwa. Tymczasem nadal nie mamy państwowego programu polityki rodzinnej, zaś podejmowane działania niejednokrotnie godzą w dobro rodzin, czego przykładem była kampania na rzecz wprowadzenia związków partnerskich inspirowana ideologią gender.

W tej sytuacji zwracamy się do wszystkich, szczególnie do rodziców i wychowawców, nauczycieli, pracowników uczelni i mediów o upowszechnianie prawdy o małżeństwie i rodzinie oraz przeciwstawienie się programom mającym na celu jej osłabienie, niezależnie od tego pod jak atrakcyjnymi hasłami są proponowane.

Do Parlamentarzystów zwracamy się o zaprzestanie wszelkich działań prawnych, wprowadzających ideologię genderową do systemu edukacji i rozwiązań społecznych, a szczególnie o nie ratyfikowanie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet, opartej na tej ideologii.

Zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia:

dr Paweł Wosicki (prezes), Antoni Szymański, Antoni Zięba, Anna  Dyndul, Maria Adamska-Kolupa, Jolanta Chytra, o. Ryszard Halwa, ks. Stanisław Kaniewski, Lidia Klempis, Dariusz Kłeczek, Henryk Koch, Ewa Kowalewska, Bogdan Nowacki, Iwona Rutkowska, Hanna Wujkowska, Katarzyna Urban. 

oprac. SM

1.01.2014, 21:05

w: http://www.fronda.pl/a/bronmy-malzenstwa-i-rodziny-to-na-nich-opiera-sie-wolnosc-i-lad-spoleczny,33144.html
 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 475935 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja