.
  Sprawozdawczynie Ulrike Lunacek
 

PROJEKT SPRAWOZDANIA

w sprawie unijnego harmonogramu działań przeciwko homofobii i

dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i toŜsamość płciową

(2013/2183(INI))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawczyni: Ulrike Lunacek

dokument czytaj TUTAJ (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-521.599%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FPL)

 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 475496 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja