.
  Polska furtka dla homozwiązków
 
Odpowiedź MSW w sprawie zaświadczeń o stanie cywilnym

KPH otrzymało odpowiedź od Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie prac nad nowelizacją ustawy Prawo o urzędach stanu cywilnego. Znowelizowana ustawa ma zmienić dyskryminującą praktykę odmawiania obywatelom Polski, którzy chcą wstąpić w jednopłciowy związek partnerski/małżeński zagranicą, wydawania przez urzędników USC zaświadczeń o stanie cywilnym. Prace nad nowelizacją trwają od czerwca 2012 r, z odpowiedzi MSW wynika, że nowa ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r. 

 


 

Sz. P. Bartłomiej Sienkiewicz

Mister Spraw Wewnętrznych

ul. Stefana Batorego 5

02-591 Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

                W odpowiedzi na interpelację Roberta Biedronia o numerze 5488 w sprawie praktyk urzędów stanu cywilnego, które odmawiają polskim obywatelkom i obywatelom zamierzającym wstąpić w związek partnerski za granicą z osobą tej samej płci wydania zaświadczenia o stanie cywilnym , Podsekretarz Stanu, pan  Roman Dmowski w odpowiedzi z dnia 4 lipca 2012 r. informuje, iż iż w dniu 11 czerwca 2012 r. Zespół do spraw Programowania Prac Rządu wydał zgodę na rozpoczęcie prac legislacyjnych nad nową ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego oraz na umieszczenie projektu założeń do ww. ustawy, przewidującego kompleksowe uregulowanie problematyki z zakresu rejestracji stanu cywilnego, w wykazie prac Rady Ministrów.


                W sprawie tej wielokrotnie od lat interweniują organizacje pozarządowe działające na rzecz osób homoseksualnych, Elżbieta Radziszewska, pełnomocniczka rządu RP ds. równego traktowania, rzeczniczka praw obywatelskich, twierdząc, że takie praktyki
są niezgodne z prawem i mają charakter dyskryminacyjny. Sprawą tą zajmuje się także Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego, a europosłowie zasiadający w tej Komisji jednogłośnie od lat domagają się od polskiego rządu kolejnych wyjaśnień, uważając, że takie praktyki polskiej administracji naruszają podstawowe zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, jakimi są zakaz dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej oraz swoboda przepływu osób na terenie Unii. Ponadto pani Viviane Reding, komisarz sprawiedliwości
i praw podstawowych Unii Europejskiej, w wypowiedzi dla ˝Rzeczpospolitej˝ z 2 lutego 2011 r. stwierdziła, że obywatel ma prawo uzyskania dokumentu o swoim stanie cywilnym.

 

W związku z powyższym, proszę o udzielenie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej, na jakim etapie są pracę nad nowelizacją ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986 roku ? Kto w  Ministerstwie jest odpowiedzialny za prace nad tą nowelizacją?

 

 

 

 

____________________

Mirosława Makuchowska

Wiceprezeska Zarządu

 

 

 

 

w: http://www.kph.org.pl/pl/component/content/article/819-odpowied-z-msw-w-sprawie-zawiadcze-o-stanie-cywilnym-

 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474297 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja