.
  STOP dla gender – TAK dla planu Boga!
 

STOP dla gender – TAK dla planu Boga!

Radio Maryja
 

 

 
Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Warszawsko-Praskiej wydała specjalne oświadczenie w którym zachęca wszystkie wspólnoty do włączenia się w adwentową akcję modlitewno-informacyjną: STOP dla gender – TAK dla planu Boga!

 

„Przez modlitwę chcemy przełamać naszą bezsilność i bierność, przez informację – naszą niewiedzę i dezinformację. Do naszej codziennej modlitwy rodzinnej, w Jerycha Różańcowe, do modlitwy naszych wspólnot i grup dołączmy intencję błagalną: o przezwyciężenie ideologii gender i o zdecydowane TAK wszystkich wierzących dla planów Boga.” – czytamy w oświadczeniu.

Czytaj pełną treść oświadczenia:

Oświadczenie Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Warszawsko-Praskiej

Dzięki temu, że Maryja odpowiedziała „Tak – Fiat – niech mi się stanie” na Boży plan zbawienia, dzięki temu, że Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański, przeżywamy od ponad dwóch tysięcy lat najbardziej rodzinne święta: święta Bożego Narodzenia. Ojciec, matka, dzieci, dziadkowie, dalsza rodzina, czasem także przyjaciele i ta jedyna niepowtarzalna atmosfera ciepła, miłości i bliskości Boga. Każdy z nas cieszy się już na to przeżycie, oczekuje go, mimo że nie zawsze wszystko w życiu codziennym ma tak radosną tonację.

I moglibyśmy w pełni cieszyć się tymi świętami, gdyby nie widmo ideologii gender, której propagatorzy nie ukrywają, że chodzi im o zniszczenie rodziny, o seksualizację dzieci i młodzieży, o „genderowe” myślenie społeczeństwa.

W ubiegłorocznym przemówieniu do Kurii Rzymskiej Papież Benedykt wykazał oczywisty, głęboki błąd teorii gender i podporządkowanej jej rewolucji antropologicznej, która jest sprzeciwem wobec planu Boga. Wskazał na jej negatywne konsekwencje dla małżeństwa i rodziny, dla ludzkiego życia. Ocenę Ojca Świętego potwierdzają wypowiedzi biskupów i świeckich specjalistów kierujących się prawem naturalnym i chrześcijańską wizją człowieka.

Z kolei Papież Franciszek, jeszcze jako prymas Argentyny, ostrzegał, by nie być naiwnym i zdawać sobie sprawę, że gender oraz homoideologia są dziełami szatana.

Ponieważ reprezentujemy ruchy i stowarzyszenia promujące życie i wartości rodzinne, zapraszamy wszystkie nasze wspólnoty, także bratnie wspólnoty ekumeniczne, do włączenia się w adwentową akcję modlitewno-informacyjną: STOP dla gender – TAK dla planu Boga!

Przez modlitwę chcemy przełamać naszą bezsilność i bierność, przez informację – naszą niewiedzę i dezinformację.

Do naszej codziennej modlitwy rodzinnej, w Jerycha Różańcowe, do modlitwy naszych wspólnot i grup dołączmy intencję błagalną: o przezwyciężenie ideologii gender i o zdecydowane TAK wszystkich wierzących dla planów Boga. Czas opłatkowych i rodzinnych spotkań niech będzie dla nas okazją do apostolatu informującego o zagrożeniach, a z drugiej strony – przedstawiającego dobre rozwiązania problemu gender. Mówiąc o tym, nie możemy zapomnieć o pozytywnych inicjatywach naszych ruchów i wspólnot promujących, rozwijających Bożą wizję małżeństwa i rodziny. Do niniejszego apelu jest dołączona lista takich inicjatyw. Jak udało się w Poznaniu, w Bazylei, we Francji, strony internetowe, książki, filmy…

Ponieważ reprezentujemy osoby wierzące, kierujące się w swoich decyzjach i działaniach chrześcijańską wizją człowieka i rodziny, apelujemy do wszystkich wierzących, a także do ludzi dobrej woli, a zaangażowanych w życie społeczne, polityczne, kulturalne i oświatowe, o wycofanie się z wszelkich programów genderowych ukrywających dyktaturę pod hasłami równości praw, tolerancji, antydyskryminacji itp. Obowiązuje nas posłuszeństwo w wierze i zdrowy rozsądek. Szczególnie w sytuacji, kiedy za gender stoją ONZ, WHO i UE, sprzeniewierzając się swojej misji i wykorzystując w niecny sposób wypracowany przez lata autorytet – szczególnie trzeba bardziej słuchać się Boga niż ludzi.

Maryja i Józef byli szczęśliwi i dali prawdziwe szczęście Jezusowi, bo uwierzyli Słowu pochodzącemu od Pana. Wszystkim, którzy przyjmą nasze zaproszenie, życzymy obfitych łask w życiu rodzinnym i wspólnotowym, prawdziwego szczęścia oraz mocy Ducha w demaskowaniu zła i promowaniu dobra.

Diecezja warszawsko-praska/RIRM

w: http://www.radiomaryja.pl/informacje/stop-dla-gender-tak-dla-planu-boga/

 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 475924 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja