.
  Episkopat Ukrainy ostrzega przed ideologią gender
 

Episkopat Ukrainy ostrzega rodziny przed ideologią gender. "Wzywamy Was do obrony Waszych dzieci i Waszych wnuków"

29.12.2013
 

Przed ideologią gender oraz innymi licznymi zagrożeniami dla świętości rodziny przestrzegł rzymsko-katolicki episkopat Ukrainy. Jednocześnie zachęcił do odnowy życia rodzinnego. We wszystkich parafiach łacińskich odczytano list biskupów przeznaczony na Niedzielę Świętej Rodziny. W świątyniach obok wyznania wiary małżonkowie odnowili przyrzeczenia ślubne.

Pasterze przypomnieli, że gdy reżim komunistyczny prześladował religię, zamykał świątynie i aresztował duchownych – to właśnie rodzina była często jedynym schronieniem dla niszczonej wiary. Zaświadczyć o tym mogą starsze pokolenia, pamiętające czasy sowieckie. Obecnie możemy się cieszyć, że władze w naszym kraju wspierają rodzinę udzielając pomocy finansowej rodzinom, które mają kolejne dzieci – czytamy dalej.

To piękny przykład i wzór dla sąsiednich krajów

– docenili biskupi.

Episkopat przestrzegł jednocześnie wiernych, by byli bardzo wyczuleni na liczne dziś zagrożenia dla świętości rodziny. Chodzi o tzw. ideologię gender. Ten proces ogarnia coraz więcej krajów na świecie, a jego wpływy powoli zaczynają docierać także na Ukrainę.

Wzywamy Was do obrony Waszych dzieci i Waszych wnuków

– apelują biskupi.

Sprzeciwiajcie się projektom ideologów, którzy stawiają się na miejscu Pana Boga i usiłują narzucić nam nową wizję świata w duchu gender. Jest to wizja niezgodna z wiarą i rozumem. Sprzeciwia się ona Objawieniu i nauce. Drodzy Rodzice, nie zapominajcie, że to przede wszystkim Wy jesteście odpowiedzialni przed Bogiem i społeczeństwem za wychowanie waszych dzieci, których powierzył Wam Pan Bóg. Stąd macie prawo i obowiązek wiedzieć czego nauczane są Wasze dzieci w przedszkolu i w szkole, jaki wzór kobiety i mężczyzny jest im przekazywany, do jakich wartości są przekonywane. Nie bójcie się ukazywać swoim dzieciom Bożą prawdę o człowieku, jego powołaniu oraz stać na straży, aby tę prawdę przekazywali im także inni. Pamiętajcie, że najlepszą obroną rodziny jest zawsze świadczenie o niej własnym życiem, pokazywanie, że wbrew przeciwnościom miłość i wierność małżeńska jest możliwa

- apelują biskupi.

Episkopat ukraiński obrządku łacińskiego zachęca, by do rodzin zapraszać Chrystusa, by On był w centrum relacji rodzinnych, by oczyszczał je ze wszystkiego, co egoistyczne i interesowne.

On da Wam siłę i wytrwałość, obdarzy Was zdolnością kochania i wybaczania, przyniesie szczęście i spełnienie. Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi! Otwórzcie Mu Wasze domy i Wasze rodziny! Niech dzisiejsze odnowienie przyrzeczeń małżeńskich umocni Waszą więź z Chrystusem, który jest Miłością, oraz umocni jedność w Waszej rodzinie. Niech Chrystus będzie zawsze z Wami

– zaapelowali biskupi ukraińscy.

CZYTAJ TAKŻE:

Ważny list pasterski na Niedzielę Św. Rodziny: Niebezpieczeństwo ideologii gender wynika z jej głęboko destrukcyjnego charakteru wobec całego życia społecznego

Nie tylko polscy biskupi są zaniepokojeni ideologią gender. Słowaccy napisali podobny list do wiernych

 

KAI/mall

w: http://wpolityce.pl/wydarzenia/70551-episkopat-ukrainy-ostrzega-przed-ideologia-gender-wzywamy-was-do-obrony-waszych-dzieci-i-waszych-wnukow

 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 475456 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja