.
  Warszawa: Stop dla gender – tak dla planu Boga
 
Stop dla gender – tak dla planu Boga
Inicjatywa Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń

Dzięki temu, że Maryja odpowiedziała „tak–fiat-niech mi się stanie” na Boży plan zbawienia, dzięki temu, że Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański, przeżywamy od ponad dwóch tysięcy lat najbardziej rodzinne święta: Święta Bożego Narodzenia. Ojciec, matka, dzieci, dziadkowie, dalsza rodzina, czasem także przyjaciele i ta jedyna niepowtarzalna atmosfera ciepła, miłości i bliskości Boga. Każdy z nas cieszy się już na to przeżycie, oczekuje go, mimo, że nie zawsze wszystko w życiu codziennym ma tak radosną tonację.

I moglibyśmy w pełni cieszyć się tymi świętami, gdyby nie widmo ideologii gender, której propagatorzy nie ukrywają, że chodzi im o zniszczenie rodziny, o seksualizację dzieci i młodzieży, o „genderowe” myślenie społeczeństwa.
W ubiegłorocznym przemówieniu do Kurii Rzymskiej papież Benedykt wykazał oczywisty, głęboki błąd teorii gender i podporządkowanej jej rewolucji antropologicznej, która jest sprzeciwem wobec planu Boga. Wskazał na jej negatywne konsekwencje dla małżeństwa i rodziny, dla ludzkiego życia. Ocenę Ojca Świętego potwierdzają wypowiedzi biskupów i świeckich specjalistów kierujących się prawem naturalnym i chrześcijańską wizją człowieka. Z kolei Papież Franciszek, jeszcze jako Prymas Argentyny ostrzegał, by nie być naiwnym i zdawać sobie sprawę, że gender oraz homoideologia są dziełami szatana.

Ponieważ reprezentujemy Ruchy i Stowarzyszenia promujące życie i wartości rodzinne, zapraszamy wszystkie nasze Wspólnoty, także bratnie Wspólnoty Ekumeniczne, do włączenia się w Adwentową akcję modlitewno –informacyjną: STOP dla GENDER – TAK dla PLANU BOGA!

Przez modlitwę chcemy przełamać naszą bezsilność i bierność, przez informację – naszą niewiedzę i dezinformację.

Do naszej codziennej modlitwy rodzinnej, w Jerycha Różańcowe, do modlitwy naszych wspólnot i grup dołączmy intencję blagalną: o przezwyciężenie ideologii gender i o zdecydowane „tak” wszystkich wierzących dla planów Boga. Czas opłatkowych i rodzinnych spotkań niech będzie dla nas okazją do apostolatu informującego o zagrożeniach, a z drugiej strony - przedstawiającego dobre rozwiązania problemu gender. Mówiąc o tym, nie możemy zapomnieć o pozytywnych inicjatywach naszych Ruchów i Wspólnot promujących, rozwijających Bożą wizję małżeństwa i rodziny. Do niniejszego apelu jest dołączona lista takich inicjatyw. Jak udało się w Poznaniu, w Bazylei, we Francji, strony internetowe, książki, filmy…
Ponieważ reprezentujemy osoby wierzące, kierujące się w swoich decyzjach i działaniach chrześcijańską wizją człowieka i rodziny, apelujemy do wszystkich wierzących, a także do ludzi dobrej woli, a zaangażowanych w życie społeczne, polityczne, kulturalne i oświatowe o wycofanie się z wszelkich programów genderowych ukrywających dyktaturę pod hasłami równości praw, tolerancji, antydyskryminacji itp. Obowiązuje nas posłuszeństwo w wierze i zdrowy rozsądek. Szczególnie w sytuacji, kiedy za gender stoją ONZ, WHO i UE, sprzeniewierzając się swojej misji i wykorzystując w niecny sposób wypracowany przez lata autorytet – szczególnie trzeba bardziej słuchać się Boga niż ludzi.

Maryja i Józef byli szczęśliwi i dali prawdziwe szczęście Jezusowi, bo uwierzyli Słowu pochodzącemu od Pana. Wszystkim, którzy przyjmą nasze zaproszenie, życzymy obfitych łask w życiu rodzinnym i wspólnotowym, prawdziwego szczęścia oraz mocy Ducha w demaskowaniu zła i promowaniu dobra.

Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
Diecezji Warszawsko-Praskiej

Podstawowe informacje o gender
z perspektywy chrześcijańskiej wizji człowieka i świata.

Wypowiedzi pasterzy Kościoła Katolickiego:

 • Benedykt XVI - Przemówienie Benedykta XVI podczas spotkania z kardynałami 21 grudnia 2012 r.
  • Wielki rabin Francji Gilles Bernheim, w swym starannie udokumentowanym i głęboko poruszającym traktacie wykazał, że atak, na który jesteśmy dziś narażeni, na autentyczną postać rodziny, składającą się z ojca, matki i dziecka, sięga jeszcze głębszego wymiaru. Jeśli do tej pory przyczynę kryzysu rodziny dostrzegaliśmy w niezrozumieniu istoty ludzkiej wolności, to obecnie staje się jasne, że stawką jest wizja samego istnienia, tego, co naprawdę znaczy być człowiekiem…
   http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2012/december/documents/hf_ben-xvi_spe_20121221_auguri-curia_pl.html
  • Podczas spotkania w Watykanie z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Rady Cor Unum, zajmującej się działalnością charytatywną na świecie, Benedykt XVI powiedział: To, że Kościół powtarza swoje wielkie »tak«dla godności i piękna małżeństwa jako wiernego i płodnego wyrazu sojuszu między mężczyzną a kobietą, zaś »nie«dla takich filozofii, jak gender, wynika z faktu, że wzajemność między kobiecością a męskością jest wyrazem piękna natury, jakiej pragnął Stwórca. Podkreślił następnie: Słuszna współpraca z międzynarodowymi instytucjami na polu rozwoju i krzewienia człowieka nie powinna nam zamykać oczu wobec groźnych ideologii. Jak powiedział, są one podyktowane przez »materialistyczną wizję człowieka«. Dlatego musimy zachować krytyczną czujność, a niekiedy odmówić środków finansowych i współpracy z tymi, którzy popierają działania i projekty sprzeczne z chrześcijańską antropologią. Chrześcijanin, zwłaszcza ten, kto działa w instytucjach charytatywnych, musi kierować się zasadami wiary przypomniał Benedykt XVI. Takie nowe spojrzenie na świat i na człowieka, jakie daje wiara, oferuje także właściwe kryterium oceny wyrazów dobroczynności w obecnej sytuacji oświadczył papież, zwracając się do członków Rady, zaangażowanej w niesienie pomocy materialnej w krajach dotkniętych kataklizmami i katastrofami. W każdej epoce, kiedy człowiek nie szukał takiego spojrzenia, padał ofiarą kulturowych pokus, które uczyniły z niego niewolnika dodał. Papież odnotował, że w obecnych czasach cienie zasłaniają plan Boży. Mam na myśli przede wszystkim tragiczne nastawienie antropologiczne, proponujące na nowo starożytny materializm hedonistyczny, do którego dołącza technologiczny prometeizm ocenił. Benedykt XVI i przestrzegł też przed »ateistyczną antropologią«, która zakłada, że człowiek sprowadza się do funkcji autonomicznych, rozum ogranicza się do mózgu, zaś dzieje ludzkie do przeznaczenia samorealizacji.W opinii papieża w takiej perspektywie wszystko to, co jest technicznie możliwe, staje się legalne z moralnego punktu widzenia, każdy eksperyment jest do przyjęcia, dopuszczalna jest każda polityka demograficzna, a każda manipulacja jest legitymizowana.
   http://wiadomosci.onet.pl/kraj/benedykt-xvi-sprzeciw-kosciola-wobec-filozofii-gender/x17gj
 • Arcybiskup Henryk Hoser SAC Przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski – lekarz: W dyskusjach publicznych czołowi przedstawiciele ideologii gender bardzo często stosują pojęcie „stereotyp” i „stereotypy” jako swego rodzaju słowo-wytrych, np. inna rola matki i ojca to stereotyp. Próbują oni także zanegować i rozbić autorytet rodziców, nauczycieli, zachęcając, aby dzieci były uczone przez tych, którzy są równi im wiekiem i ich poziomem – czyli zachęcają do sytuacji w której „ślepy prowadzi kulawego”.
  http://www.idziemy.com.pl/spoleczenstwo/abp-hoser-zniszczyc-rodzine-i-kosciol-to-cel-ideologii-gender/
 • Bp Marek Mendyk, Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego: Ideologia gender poprzez zakwestionowanie płci jako faktu wynikającego z natury, w rezultacie prowadzi do zmiany wizji samego człowieczeństwa. W sposób bezpośredni rzutuje także na rozumienie małżeństwa i rodziny. I dlatego ideologia gender jest tak niebezpieczna, ponieważ zmienia koncepcję rodziny, a wręcz ją po prostu niszczy. A zniszczenie rodziny powodować będzie zniszczenie społeczeństwa. Wobec niewiedzy rodziców na temat gender trzeba koniecznie się organizować, przestrzegać, ukazywać absurdy tej ideologii, „obnażać” brak logiki i totalitarne zapędy zwolenników gender. Rodzice mają prawo wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkołach ich dzieci.
  http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x71384/ideologia-gender-niszczy-rodzine/
 • Bp Wiesław Mering, Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski: Nie ma zgody na tezy głoszone przez gender; to nurt jadowicie i skrajnie antychrześcijański. Tak groźnej ideologii jeszcze nie było…
  http://wpolityce.pl/wydarzenia/56972-bp-mering-nie-ma-zgody-na-tezy-gloszone-przez-gender-to-nurt-jadowicie-i-skrajnie-antychrzescijanski-tak-groznej-ideologii-jeszcze-nie-bylo

Wypowiedzi innych kompetentnych autorów:

 • Z punktu widzenia klasycznej wizji człowieka, jako rzeczywistości ukonstytuowanej przez naturę a nie relacje społeczne i ekonomiczne, ideologia gender prezentuje podstawową aberrację antropologiczną – marginalizuje bowiem istotę człowieka, a ekstremalizuje to, co jest drugorzędne czy trzeciorzędne. Nie jest to jednak kwestia tylko idei – to kwestia perfidnego i zbrodniczego planu politycznego, który wpisuje się w proces wielowiekowej destrukcji rodziny – walki nie tylko silnych ze słabymi, ale walki patologii z normalnością.
  Ks. Prof. dr. hab. P. Bortkiewicz, dyrektor Centrum Etyki UAM w Poznaniu
 • Pierwotne „women studies” wzbogaciły wiele dziedzin nauki, jednak szybko się upolityczniły i zideologizowały (jako gender studies). Stały się czystą indoktrynacją, próbą inżynierii społecznej i oszukiwaniem studentów… Polityczna poprawność przyczyniła się do presji, by tworzyć wydziały gender studies i żeby uniwersytety obficie na nie łożyły. Wykładowczynie gender mają dzięki temu profesury na uniwersytecie, których niektórym z nich niewątpliwie nie udałoby się zdobyć w tradycyjnej dziedzinie, w której trzeba coś wiedzieć.
  Agnieszka Kołakowska – filozof, filolog klasyczny, tłumaczka, publicystka, córka filozofa Leszka Kołakowskiego
 • Filozofia gender jest niebezpieczna, ponieważ w jej założeniach pojawia się fałsz. Otóż, zakłada ona, że człowiek nie rodzi się z określoną płcią, ale dopiero się nią staje, można ją wybrać tak samo jak kolor włosów czy zawód. Fałszowanie podstawowych pojęć, a co za tym idzie – również postaw społecznych, może doprowadzić do poważnego kryzysu cywilizacyjnego.
  http://www.naszdziennik.pl/wp/23708,gender-falszuje-rzeczywistosc.html
  Prof. KUL dr hab. Urszula Dudziak, psycholog z Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, recenzent podręczników szkolnych.
 • Rodzi się pełne niepokoju pytanie: cóż te środowiska (gender) chcą rozpętać w umysłach dorastających chłopców i dziewcząt? Przecież trzynasto-, czternastolatkowi – niepewnemu siebie i nieustannie szukającemu potwierdzenia własnej tożsamości psychoseksualnej – można wmówić niemal wszystko. W imię czego ideolodzy gender podważają naturalny fakt, że w relacjach kobiety i mężczyzny heteroseksualność jest normą? … Ideolodzy gender w sposób paranoiczny węszą homofobię już w przedszkolu. … Zdaniem ideologów gender przed każdym dzieckiem są przynajmniej trzy możliwości: wybrać płeć zapisaną w metryce, dokonać zdecydowanego wyboru płci przeciwnej do metrykalnej lub zdecydować się na biseksualizm.
  http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x67849/szeroko-zakrojona-inwazja-na-polskie-szkoly/
  O. dr Józef Augustyn, psycholog, recenzent podręczników szkolnych do wychowania do życia w rodzinie.
 • Homolobby organizuje potężne naciski na polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, aby od nowego roku tę absurdalną oraz zbrodniczą ideologię wprowadzić do wszystkich szkół i przedszkoli polskich. Tak ma być realizowany program deprawacji i ateizacji młodzieży poprzez seksualizację. Młodzież ma żyć jak seksnarkomanii niezdolni do rzeczy wyższych, szczególnie do wiary oraz tworzenia małżeństwa i rodziny…
  http://www.fronda.pl/a/gender-w-szkolach-zorganizowany-zbiorowy-gwalt-na-duszy-dziecka,28720.html?page=2&
  Ks. dr hab. Dariusz Oko, wykładowca PAT. filozof i teolog, ekspert w dziedzinie homoseksualizmu.
 • Deprawacja (ideologii gender) oparta o manipulacyjną działalność edukatorów seksualnych, jest możliwa ponieważ większość rodziców, wychowawców, nauczycieli, a nawet katechetów, nie słyszała o gender i o ich działalności, o działalności PONTON-u i innych grup tego typu, czy nie widziała używanych przez nich książek. Programy demoralizujące coraz bardziej wspiera MZ i MEN!!!
  Prof. UKSW dr hab. Maria Ryś, Instytut Psychologii UKSW

Strony Internetowe:

 • www.stop-seksualizacji.pl – inicjatywa rodzin, audycje, książki, filmy – wszystko, co trzeba wiedzieć
  www.stopgender.pl – kompendium niezbędnej wiedzy: gender, in vitro, antykoncepcja, edukacja seksualna
 • www.stopdyktaturze.pl – wyjaśnienie konsekwencji planowanej ustawy antydyskryminacyjnej i apel do Pani Marszałek Sejmu
 • www.mamaitata.pl – wyjaśnienie zagrożeń dla rodziny i apel do Pana Prezydenta
 • www.oir.pl – obywatelska inicjatywa rodzin i praktyczna ulotka
 • www.niedlagender.pl – aktualne wiadomości w temacie gender, wiele materiałów do pobrania
 • www.ako.pl – inicjatywa środowisk akademickich – podpisy około 300 naukowców polskich sprzeciwiających się gender i homodyktaturze
 • www.homoseksualizm.edu.pl – miedzy innymi historia skreślenia homoseksualizmu z listy zaburzeń psychicznych; pierwszy wypadek gdzie prawda przegrała z większością głosów.

Ulotki o gender:

Krótko o gender:

Kompendium wiedzy o Gender:

Polecane filmy

Wzory Listów protestacyjnych

Sympozja, konferencje nt. gender

Udane inicjatywy zagraniczne:

Ciekawe Artykuły:

Dod. Joanna Solak 26.11.2013 o 18:50, akt. 26.11.2013 o 22:39

w: http://dw-p.pl/3260
 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 466559 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja