.
  Ordo Iuris: kolejny projekt skrajnej lewicy w PE
 
08.06.2015 12:11, aktualizacja 08.06.2015 12:15, pobrano 08.06.2015 15:28
Ordo Iuris: kolejny projekt skrajnej lewicy w PE
KAI / psd

Po raz kolejny, na poziomie Unii Europejskiej lobby feministek i subkultur LGBT stara się wywrzeć presję na państwa członkowskie, by te realizowały ich polityczne cele - przestrzega Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. W przekazanym KAI stanowisku prawnicy przypominają, że dniach 8-9 czerwca odbędzie się debata i głosowanie nad kontrowersyjnym Raportem UE o strategii na rzecz równości między kobietami i mężczyznami po 2015 r. określanym mianem raportu Noichl.

 

Zdaniem prawników z Ordo Iuris wykracza on znacznie poza rozwiązania przewidziane przez prawo pierwotne UE łamiąc m.in. zasadę pomocniczości. Wywiera on nacisk na kraje członkowskie, by te dostosowały swoje systemy prawne pod dyktando ideologicznych postulatów tych lewicowych środowisk. Postulowane rozwiązania, szczególnie jaskrawo naruszają polski prządek konstytucyjny.

Raport Noichl wykorzystuje znaną prawu traktatowemu zasadę równości kobiet i mężczyzn do forsowania, obcej europejskiemu prawu pierwotnemu, ideologicznej koncepcji "równości genderowej". Report wzywa też państwa członkowskie w szczególności do promowania aborcji na życzenie, jako jednego z praw reprodukcyjnych i seksualnych - podkreśla Ordo Iuris.

Zwraca też uwagę, że rezolucja nawołuje do upowszechniania procedury in vitro "bez dyskryminacji", co w praktyce oznacza presję, by dzieci sztucznie powoływane do życia mogły być oddawane parom homoseksualnym.

Wniosek ten znajduje dodatkowe potwierdzenie w pkt. 31 rezolucji, który wzywa do prawnego uznania "rodzicielstwa osób LGBT". W tym aspekcie, skrajne rekomendacje z raportu Noichl znajdują swój wyraz w rozwiązaniach rządowego projektu ustawy legalizującej procedurę in vitro, które przewidują instytucję "dawstwa" gamet i zarodków dostępną również dla związków osób tej samej płci.

Raport Noichl wzywa jednocześnie do podporządkowania wszystkich szczebli edukacji w państwach członkowskich ideologicznej "perspektywie gender" i do zwalczania obecnych w kulturze różnic w sposobie funkcjonowania kobiet i mężczyzn. Raport w myśl tego ideologicznego podejścia, naturalne zróżnicowania między kobietami i mężczyznami są określane stygmatyzującym mianem "stereotypów" - zwraca uwagę Ordo Iuris.

Dodatkowo, raport Noichl postuluje tworzenie studiów genderowych i rozwijanie w tym ideologicznym duchu badań feministycznych na uczelniach wyższych wzywając do uwzględniania polityki gender maistreaming na każdym szczeblu legislacji. "W ten sposób, hasło walki z dyskryminacją jest instrumentalnie wykorzystywane w celu promowania politycznych roszczeń subkultur LGBTQ oraz skrajnych działań organizacji feministycznych dążących do likwidacji prawnej ochrony życia ludzkiego na prenatalnym etapie jego rozwoju" - podkreślają polscy prawnicy.

Ordo Iuris zwraca uwagę, że dokument ten stał się przedmiotem daleko idącej krytyki jeszcze na etapie prac w komitecie FEMM. Francuscy posłowie do Parlamentu Europejskiego otrzymali od swojego rządu wytyczne, wzywające do głosowania przeciwko poprawkom gwarantującym poszanowanie suwerennych kompetencji państw członkowskich w zakresie formułowania i realizowania polityki zdrowotnej, które wynikają z art. 168 Traktatu o Funkcjonowaniu UE.

"Należy mieć jednak nadzieję, że większość członków Parlamentu Europejskiego we wtorkowym głosowaniu przeciwstawi się ekstremistycznym postulatom zawartym w raporcie Noichl" - stwierdza Ordo Iuris.


***

Prawnicy działający w ramach Instytutu na rzecz Kultury Prawnej "Ordo Iuris" (ład prawny) chcą angażować się w obronie tradycyjnego ładu społecznego oraz świata wartości, w których jest on zakorzeniony. "Chcemy, by prawo służyło ludziom i ich rodzinom, a nie społecznej inżynierii" - deklarują.

W ramach swej działalności Instytut przeprowadza: analizy prawa polskiego i międzynarodowego, projekty edukacyjne i mentoring dla studentów prawa oraz młodych prawników, wydaje prawnicze czasopismo naukowe, a także prowadzi doradztwo prawne i pomaga w zakresie postępowań administracyjnych i sądowych.

Dyrektorem Instytutu jest Aleksander Stępkowski, doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UW.

 

http://www.deon.plhttp://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,22412,ordo-iuris-kolejny-projekt-skrajnej-lewicy-w-pe.html


w: http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,22412,ordo-iuris-kolejny-projekt-skrajnej-lewicy-w-pe.html
 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474674 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja