.
  Perfidia czy głupota? Sejm wprowadza homozwiązki tylnymi drzwiami
 

Perfidia czy głupota? Sejm wprowadza homozwiązki tylnymi drzwiami

Data publikacji: 2013-11-28 12:00
Data aktualizacji: 2013-11-28 14:58:00
Perfidia czy głupota? Sejm wprowadza homozwiązki tylnymi drzwiami
 

Do Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji trafił projekt ustawy o cudzoziemcach. Skierował go tam Sejm. Proponowane zapisy są kolejną próba wprowadzenia do polskiego systemu prawnego zezwolenia na uznanie związków osób tej samej płci w ramach projektu. Do przewodniczącego komisji trafił protest Instytut Ks. Piotra Skargi.


Nieudana próba zalegalizowania związków jednopłciowych nie osłabiła zapału homolobby do podejmowania kolejnych kroków zmierzających do wprowadzenia zmian w prawie. Tym razem działania te mają jednak charakter wyjątkowo perfidny i przewrotny. W ramach projektu ustawy o cudzoziemcach próbuje się przemycić rozwiązania zmierzające do dokonania rewolucyjnych zmian w przepisach

 

W imieniu Zarządu Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi pragnę wyrazić nasz stanowczy sprzeciw wobec próby wprowadzenia do polskiego systemu prawnego zapisów pozwalających na uznanie związków osób tej samej płci w ramach projektu ustawy o cudzoziemcach – czytamy w piśmie skierowanym do senatora, prof. Michał Seweryński, przewodniczącego Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Nasz niepokój budzi treść przepisu Art. 160 pkt 3, tejże ustawy, która znajduje się obecnie w pracach Pańskiej Komisji. Według naszej oceny prawnej, wspomniany przepis, nie służy ochronie życia rodzinnego, ale powołując się na zapisy Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, otwiera drogę do zalegalizowania w Polsce związków jednopłciowych – zwraca uwagę autor protestu Sławomir Skiba, wiceprezes Instytutu Ks. Piotra Skargi.

 

Zwyczajowo w przypadkach wprowadzania do polskiego prawa zapisów dotyczących podobnych kwestii wysuwany jest argument konieczności dostosowywania przepisów do regulacji obowiązujących w UE. Trzeba jednak pamiętać, że „w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka termin życie rodzinne w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, z późn. zm.) obejmuje swoim zakresem również stały związek osób tej samej płci tak samo, jak związek pary osób różnej płci”.

 

Zapisy artykułu 160 pkt 3 zdaniem autorów protestu są „stworzone specjalnie dla osób z subkultur ruchu LGBT. Ze względu na specyfikę relacji łączących te osoby, przepis umożliwia trudny do kontrolowania napływ do kraju osób należących do tych subkultur, a pochodzących spoza obszaru UE”. Dlatego zdaniem Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi „taki zapis w ustawie o cudzoziemcach niszczy porządek publiczny i uderza w konstytucyjnie chroniony model życia rodzinnego w naszym kraju”.


Już po wysłaniu protestu, podczas posiedzenia sejmowej komisji zajmującej się projektem głos zabrał Paweł Kwaśniak z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Zaprezentował on senatorom skutki jakie może pociągnąć za sobą przyjęcie w takim kształcie proponowanych zmian w prawie.


Senator Robert Mamątow z Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji złożył do projektu poprawkę znoszącą zapisy, przeciwko którym skierowana jest petycja Instytutu im. Ks. Piotra Skargi. Istnieje zatem pilna potrzeba poparcia jej przez Senat, tak by do dalszych prac skierowano już dokument pozbawiony zapisów grożących rewolucyjnymi zmianami w prawie.

 


 

Poniżej przedstawiamy cały tekst protestu:

 

 

 

Szanowny Pan Senator

 Prof. Michał Seweryński

 Przewodniczący Senackiej Komisji

 Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

 

 

 

Szanowny Panie Senatorze,

 

W imieniu Zarządu Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi pragnę wyrazić nasz stanowczy sprzeciw wobec próby wprowadzenia do polskiego systemu prawnego zapisów pozwalających na uznanie związków osób tej samej płci w ramach projektu ustawy o cudzoziemcach. Nasz niepokój budzi treść przepisu Art. 160 pkt 3, tejże ustawy, która znajduje się obecnie w pracach Pańskiej Komisji.


Według naszej oceny prawnej, wspomniany przepis, nie służy ochronie życia rodzinnego, ale powołując się na zapisy Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, otwiera drogę do zalegalizowania w Polsce związków jednopłciowych.


W świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka termin życie rodzinne w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, z późn. zm.) obejmuje swoim zakresem również stały związek osób tej samej płci tak samo, jak związek pary osób różnej płci.

 

Biorąc pod uwagę fakt, że życie rodzinne jest chronione przez inne przepisy tejże ustawy, uznajemy, że art. 160 pkt 3 jest normą stworzoną specjalnie dla osób z subkultur ruchu LGBT. Ze względu na specyfikę relacji łączących te osoby, przepis ten umożliwia, trudny do kontrolowania, napływ do kraju osób należących do tych subkultur, a pochodzących spoza obszaru UE.

 

Naszym zdaniem, taki zapis w ustawie o cudzoziemcach niszczy porządek publiczny i uderza w konstytucyjnie chroniony model życia rodzinnego w naszym kraju.

 

 Z wyrazami szacunku

 

      Sławomir Skiba

 

 Wiceprezes Instytutu im. Ks. Piotra Skargi

 

lukRead more: http://www.pch24.pl/perfidia-czy-glupota--sejm-wprowadza-homozwiazki-tylnymi-drzwiami,19471,i.html#ixzz2m22zY4y8
 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 475504 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja