.
  Akademicki Kl. Ob. przeciw gender
 

Oświadczenie w sprawie próby prawnej promocji ideologii gender

Poznań, 30 września 2013 r.

Od dłuższego czasu poddawani jesteśmy systematycznym manipulacjom lewackich środowisk feministycznych, genderowych i LGBT (lesbijki – geje – biseksualiści – transwestyci) w najważniejszych dla istnienia każdego narodu sferach – wychowania młodych pokoleń, stanowionego prawa, a nawet w sferze pamięci historycznej. Będący znikomą mniejszością homoseksualiści  coraz skuteczniej, za pomocą polskich oraz międzynarodowych instytucji państwowych starają się narzucić społeczeństwu swój światopogląd.

Wielkim niepokojem napawa nas fakt, że te działania znajdują finansowe i instytucjonalne wsparcie państwa. Wystarczy wspomnieć choćby kwietniową konferencję współorganizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, polskie biuro Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i agendę ONZ ds. Rozwoju. Propagowano tam między innymi standardy WHO, zgodnie z którymi już sześciolatek powinien rozumieć pojęcie „akceptowalny seks”, 12-latek potrafić „komunikować się w celu uprawiania przyjemnego seksu”, a dziecko miedzy 12. a 15. rokiem życia potrafiło samo zaopatrywać się w środki antykoncepcyjne. Zdaniem WHO młodzieży w wieku powyżej 15. roku życia można dodatkowo wpoić „krytyczne podejście do norm kulturowych i religijnych w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa itp.”.

Nie tylko MEN troszczy się o postulaty genderowych agitatorów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych dofinansowało fundację „Stowarzyszenie Jeden Świat” zajmującą się między innymi promowaniem ideologii gender w przedszkolach i szkołach. Sowicie dotowane przez Unię Europejską (1,4 mln zł) są tzw. Równościowe Przedszkola promujące kulturową tożsamość płci, w których chłopcy przebierani są za dziewczynki, a dziewczynki za chłopców.

Dla osiągnięcia swych celów aktywiści spod tęczowej flagi nie wahają się przed pozbawioną realnych podstaw reinterpretacją historii i kultury narodowej – wystarczy wspomnieć nonsensowne insynuacje slawistki PAN, jakoby bohaterowie Armii Krajowej „Zośka” i ”Rudy” byli parą gejów.

Ostatnio środowiska lewackie intensyfikują działania, zwłaszcza prawne,  mające na celu opanowanie kolejnych sfer życia społecznego i prywatnego. W Sejmie trwają prace nad zgłoszonym przez polityków SLD i Ruchu Palikota projektem ustawy o zmianie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1051). Projekt ten należy postrzegać jako planowe niszczenie podstaw cywilizacji i kultury europejskiej. W swej istocie uderza on w rodzinę, wolność słowa, rozwój demograficzny, a także swobody religijne w Polsce.

Nowelizacja ta,  realizując postulaty wysuwane przez homoseksualną mniejszość,  wprowadza nowe przesłanki tzw. dyskryminacji, określając je charakterystycznymi dla ideologii LGBT i homoseksualnej nowomowy terminami: „orientacja seksualna”, „tożsamość płciowa” i „ekspresja płciowa”.  Jednocześnie projektodawcy manipulują zakresem znaczeniowym wyrazu „molestować” – w rozumieniu ustawy molestowanie to stwarzanie „wrogiej” lub „uwłaczającej atmosfery” wobec osób publicznie manifestujących swą „tożsamość” lub „ekspresję płciową”. W efekcie każda krytyczna wypowiedź o homoseksualizmie i seksualnych dewiacjach może być uznana za przejaw dyskryminacji i w majestacie prawa karana. Co więcej – zgodnie z projektem w procesach takich ciężar dowodu ma spaść na pozwanego, który będzie musiał dowieść, że nie molestował pozywającej osoby lub organizacji.

Skutkiem wprowadzenia podobnych aktów prawnych zamknięto w Wielkiej Brytanii wszystkie katolickie ośrodki adopcyjne Catholic Care (organizacji z ponad stuletnią tradycją), gdyż nie zgadzając się na oddawanie dzieci parom homoseksualnym – z punktu widzenia nowo ustanowionego prawa – dyskryminowały je. Podobnie w Polsce ideologiczna manipulacja semantyką w języku prawniczym w dalszej perspektywie stworzy grunt pod objęcie faktycznym immunitetem i prawnym uprzywilejowaniem organizacji LGBT, które będą mogły skutecznie zamykać usta wszystkim ludziom i stowarzyszeniom nie zgadzającymi się z ich światopoglądem.

W opinii Akademickich  Klubów Obywatelskich  projekt omawianej ustawy ma wprowadzić w życie społeczne system wartości środowisk feministycznych, genderowych i homoseksualnych oraz doprowadzić do autorytarnej dominacji lewicowej ideologii na skalę, którą znamy z nie tak odległej, lecz – wydawałoby się – nieodwracalnie minionej przeszłości.

Wprowadzenie zmian proponowanych przez SLD i Ruch Palikota jest w swej istocie kolejnym krokiem lewackiej rewolucji kulturowej, której skutkiem będzie objęcie jurysdykcją i totalitarnym nadzorem państwowym kolejnych sfer życia prywatnego obywateli. Ustawa „antydyskryminacyjna” w praktyce doprowadzi więc do rzeczywistej dyskryminacji ogromnej większości polskiego społeczeństwa przez znikomą mniejszość.

Homoseksualiści nie są w Polsce w najmniejszym stopniu dyskryminowani,  cieszą się pełnią praw obywatelskich. Uprzywilejowywanie tej grupy społecznej nie ma najmniejszego uzasadnienia, a wręcz przeciwnie jest bardzo niebezpieczne dla polskiej rodziny i ciągłości trwania naszego narodu.


(U dołu można dodać swój podpis)

AKO – POZNAŃ

 1. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM;  Przewodniczący AKO
 2. ks. dr Adam Adamski Cor – UAM  Poznań
 3. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK Poznań
 4. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, Poznań
 5. dr  Aleksandra Andruszewska – Inst. Wł. Nat., Poznań
 6. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM  Poznań
 7. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – prof., IFM PAN Poznań
 8. dr Róża Antkowiak – UAM Poznań
 9. prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM Poznań
 10. prof. dr hab. Barbara Apolinarska – PAN Poznań
 11. dr Adam Babula – UAM  Poznań
 12. dr Lidia Banowska – UAM Poznań
 13. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM  Poznań
 14. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – PAN  Kraków
 15. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM Poznań
 16. mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska
 17. dr  Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniwersytet  Śląski
 18. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
 19. dr Paweł Binek – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 20. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 21. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM Poznań
 22. dr Krzysztof  Borowczyk – UAM Poznań
 23. dr inż. Krzysztof  Borowiak – Poznań
 24. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań
 25. dr hab. Mariusz Bryl – UAM Poznań
 26. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniwersytet  Zielonogórski
 27. dr Krystyna Celichowska – lekarz, Poznań
 28. doc. dr hab. Bogdan Celichowski – architekt, Poznań
 29. dr Marek Chabior – Stowarzyszenie Eko-Spol, Szczecin
 30. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
 31. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań
 32. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań
 33. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 34. dr Ewa Ciosek – UAM Poznań
 35. dr Małgorzata Czabańska-Rosada – PWSZ Gorzów Wlkp.
 36. dr Elżbieta Czarniewska – UAM Poznań
 37. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
 38. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM Poznań
 39. dr Maria Barbara Czekalska – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 40. prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 41. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
 42. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
 43. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM Poznań
 44. dr Mirosława Dabert – UAM Poznań
 45. mgr Jan Dasiewicz
 46. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM
 47. dr n. med. Maria de Mezer-Dambek – lekarz, Poznań
 48. mgr inż. Maria Dolata – architekt, Poznań
 49. mgr Danuta Anna Domaradzka – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 50. prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM, Poznań
 51. inż. Józef Drausowski – Poznań
 52. prof. dr hab. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 53. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM Poznań
 54. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM Poznań
 55. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm RP, Poznań
 56. mgr Sylwiana Firin-Gramowska – nauczyciel, Poznań
 57. dr  Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań
 58. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Politechnika Rzeszowska
 59. prof. dr  hab. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska
 60. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik
 61. mgr inż. Bogdan Freytag – PKGP Poznań
 62. dr  hab. Jerzy Galina – PAN Poznań
 63. dr Grzegorz Gertig – Uniwersytet  Medyczny, Poznań
 64. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM Poznań
 65. prof. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 66. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań
 67. dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań
 68. dr Jolanta Hajdasz – dziennikarz; nauczyciel akademicki, Poznań
 69. mgr Iwona Horodecka – starszy kustosz; Biblioteka Raczyńskich, Poznań
 70. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM Poznań
 71. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniw. Zielonogórski
 72. prof. dr hab. Jacek Jackowski – Politechnika Poznańska
 73. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM Poznań
 74. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM Poznań
 75. mgr inż. Robert Witold Jankowski – RWJ 2000 & Associates
 76. dr Małgorzata Julianna Jaracz – językoznawca, Bydgoszcz
 77. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM Poznań
 78. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM Poznań
 79. mgr Ewa Jemielity – Uniwersytet Ekonomiczny, radna RM Poznania
 80. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM Poznań
 81. prof. dr hab. Marek Jerzy – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 82. mgr inż. Jolanta Jasińska – biofizyk, nauczyciel, Poznań
 83. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM Poznań
 84. mgr inż. Andrzej Judek – Poznań
 85. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny, Poznań
 86. dr Jerzy Kaczmarek – UAM Poznań
 87. dr Józef Kapusta –  Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
 88. prof. dr hab. Janusz Kapuściński – PWSZ  Kalisz
 89. dr Zofia Karaszkiewicz – Poznań
 90. dr Anna Kasprzyk – UAM  Poznań
 91. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM Poznań
 92. dr Przemysław Kiszkowski – UAM  Poznań
 93. mgr Iwona Klimaszewska – UAM  Poznań
 94. prof. dr hab. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 95. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF  Poznań
 96. prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej – Politechnika Poznańska
 97. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM  Poznań
 98. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM  Poznań
 99. prof. zw. em. dr hab. inż.  Alojzy Kowalkowski
 100. dr hab. Jacek Kowalski – UAM  Poznań
 101. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 102. dr hab. Henryka Kramarz – prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 103. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM  Poznań
 104. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniwersytet  Warszawski
 105. dr Henryk Krzyżanowski – UAM  Poznań
 106. prof. dr hab. Grzegorz Kubski – Uniwersytet  Zielonogórski
 107. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – IH PAN, Warszawa; WSNH, Poznań
 108. dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań
 109. prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – IFM  PAN, Poznań
 110. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski – Politechnika Poznańska
 111. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM Poznań
 112. inż. Julian Kulczyński – rolnik
 113. mgr Ewa Kuleczka – Drausowska – pedagog, Poznań
 114. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz, Poznań
 115. dr Katarzyna Kulińska – PAN Poznań
 116. dr hab. Tadeusz Kuliński – prof. nadzw. IChB PAN, Poznań
 117. dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska
 118. prof. dr hab. Jacek Kurzępa – APS, Warszawa; SWPS, Wrocław
 119. dr Przemysław Lehmann – PAN Poznań
 120. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM  Poznań
 121. dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska
 122. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM Poznań
 123. mgr Jolanta Lisiak – architekt, Poznań
 124. mgr Rafał  Lisiak – architekt, Poznań
 125. prof. dr hab. inż. Władysław Łańczak – Politechnika Poznańska
 126. dr Eryk Łon – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 127. mgr Małgorzata Łośko – UAM  Poznań
 128. mgr Jolanta Łuczak – polonistka (Austria)
 129. mgr Ryszard Łuczak – polonista (Austria)
 130. dr Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska
 131. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM Poznań
 132. dr Małgorzata Maciukiewicz – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 133. mgr Agata Macniak – Poznań
 134. ks. kan. lic. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
 135. ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież
 136. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM  Poznań
 137. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM  Poznań
 138. mgr Sylwia Małecka – pedagog, Poznań
 139. mgr Szymon Małecki – pedagog, polonista, Poznań
 140. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 141. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN  Poznań
 142. mgr Jan Martini – artysta muzyk, Poznań
 143. mgr Helena Materny – nauczyciel, Poznań
 144. mgr Ryszard Materny – Poznań
 145. mgr  Maria Matysiak – UAM  Poznań
 146. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca, Poznań
 147. prof. dr hab. Karol Mausch – UAM Poznań
 148. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Politechnika Gdańska
 149. dr hab. Jerzy Michalik – UAM Poznań
 150. prof. dr hab. inż. Jacek B. Michalski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 151. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet  Wrocławski
 152. dr Bożena Mikołajczak – UAM Poznań
 153. prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska
 154. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 155. mgr Paulina Molska – WTC Poznań
 156. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk, Poznań
 157. dr Jan Mosiński – przew. ZR NSZZ Solidarność, Kalisz
 158. mgr Grażyna Musiał – MN Poznań
 159. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM  Poznań
 160. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 161. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, Poznań
 162. mgr Stanisław Nastaj – Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 163. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ  Kraków
 164. mgr Wilhelmina Nowak – Poznań
 165. dr hab. Andrzej Nowakowski – prof., Uniwersytet Rzeszowski
 166. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM  Poznań
 167. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM  Poznań
 168. Włodzimiera Pajewska – UAM  Poznań
 169. inż. Ryszard Paprzycki – Poznań
 170. prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 171. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 172. dr Andrzej Pawuła – UAM  Poznań
 173. prof. dr hab. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 174. dr Barbara Peplińska – UAM Poznań
 175. dr Ryszard Piasek – reżyser
 176. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Rogalin
 177. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM  Poznań
 178. dr Ryszard Piotrowicz – UAM  Poznań
 179. dr hab. Jacek Piszczek – IOR  PIB  Toruń – Poznań
 180. prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński
 181. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM Poznań
 182. mgr Maria Przybylska – UAM  Poznań
 183. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM  Poznań
 184. prof. dr hab. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska
 185. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM  Poznań
 186. dr Jacek Radomski – UAM  Poznań
 187. dr hab. Lucyna Rempulska – Politechnika Poznańska
 188. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, Poznań
 189. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN Poznań
 190. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM Poznań
 191. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM Poznań
 192. dr Lech Różański – PTPN, Poznań
 193. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
 194. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN Poznań
 195. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM Poznań
 196. prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 197. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, Poznań
 198. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM Poznań
 199. dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska
 200. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 201. mgr Janusz Smólski – Poznań
 202. dr Robert Sobków – LMB Consulting
 203. prof. dr hab. Marek Sozański – Politechnika Poznańska
 204. mgr Zygmunt Sporny – UAM Poznań
 205. dr Teresa Stanek – UAM  Poznań
 206. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM Poznań
 207. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań
 208. mgr Piotr Stawicki – radca prawny, Poznań
 209. mgr Gabriela Stępczak – pedagog, Poznań
 210. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM Poznań
 211. dr inż. Krzysztof Szturzbecher – Politechnika Poznańska
 212. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM  Poznań
 213. prof. dr hab. Zofia Szczotka – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 214. prof. dr hab. Jacek Sztaudynger – Uniwersytet  Łódzki
 215. dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska
 216. mgr inż. Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska
 217. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, Poznań
 218. prof. dr hab. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 219. dr Mirosław Szulczyński – UAM  Poznań
 220. dr Mirosław Szumiło – UMCS,  Lublin
 221. mgr Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz, Poznań
 222. dr Wojciech Szwed – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 223. dr Hanna Szweycer – fizyk, Poznań
 224. prof. dr hab. Michał Szweycer – Politechnika Poznańska
 225. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM Poznań
 226. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM  Poznań
 227. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM  Poznań
 228. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL,  Lublin
 229. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN Poznań
 230. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań
 231. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 232. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM  Poznań
 233. mgr Grzegorz Tomczak – reżyser
 234. prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 235. mgr Jacek Tuchołka – Poznań
 236. mgr Henryk Walendowski – Poznań
 237. dr hab. Ryszard Walkowiak – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 238. prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 239. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet  Warszawski
 240. dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska
 241. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 242. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, Kraków
 243. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.
 244. prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 245. prof. dr hab. Janina Wiszniewska – Państwowy Instytut Geologii, Warszawa
 246. dr hab. Maria Wołuń-Cholewa – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 247. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniwersytet  Warszawski
 248. dr Bartłomiej Wróblewski – WSPS  Poznań
 249. mgr Andrzej Wybrański – pedagog,  Poznań
 250. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN Poznań
 251. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań
 252. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM  Poznań
 253. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, Poznań
 254. dr Franciszek Zerbe – lekarz, Poznań
 255. dr Jerzy Zerbe – UAM  Poznań
 256. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat, Poznań
 257. dr Andrzej Zielonacki – adwokat, Poznań
 258. dr Bronisława Zielonka – Uniwersytet  Gdański
 259. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, Poznań
 260. Jerzy Żarnowski – emeryt HCP, Poznań

AKO – KRAKÓW

 1. dr inż. Andrzej Augustynek, AGH Kraków
 2. dr Teresa Bałuk-Ulewiczowa, UJ  Kraków
 3. prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański, AGH  Kraków
 4. prof. Włodzimierz Bernacki, UJ Kraków,  poseł na Sejm RP
 5. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak – AKO Kraków
 6.  prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Borkowski, UJ, Akademia Ignatianum, Kraków
 7. dr Mirosław Boruta, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 8. prof. dr Zbigniew Chłap, Kraków
 9. prof. dr hab. Maria Dzielska – UJ Kraków
 10. prof. dr hab. Janina Milewska-Duda, AGH  Kraków
 11. prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda,  AGH  Kraków
 12. dr hab. Wit Forys, prof. UJ, Kraków
 13. dr Jan Franczyk, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 14. Jan Władysław Fróg – przewodniczący KU NSZZ Solidarność, UP Kraków
 15. mgr Irena Gąsior, Kraków
 16. prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, PK Kraków
 17. dr hab. Marta Lempart-Geratowska, ASP  Kraków
 18. dr hab. inż. Bronisław Barchański, AGH  Kraków
 19. dr hab. Ryszard Golański,  Kraków
 20. prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki, UJ  Kraków
 21. prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor, UJ Kraków
 22. dr hab. Zofia Kaszowska, ASP  Kraków
 23. prof. dr hab. inż Andrzej Korbel, członek PAU, Kraków
 24. dr hab. inż. Adam Korytowski, prof. AGH  Kraków
 25. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz,  Kraków
 26. prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta, AGH  Kraków
 27. prof. dr hab. Ryszard Legutko, UJ  Kraków
 28. prof. dr hab. Edward Malec, UJ  Kraków
 29. prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, Monachium
 30. dr hab. inż. Marek Miśkowicz, AGH  Kraków
 31. prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska, prof. zw. PK  Kraków
 32. dr Elżbieta Morawiec, AKO – Kraków
 33. dr hab. Adam Nodzeński, prof. AGH  Kraków
 34. dr inż. Janusz Opiła, Kraków
 35. mgr inż. Andrzej Ossowski, AGH  Kraków
 36. dr hab. med. Józefa Panek, Kraków
 37. prof. dr hab. inż. Krzysztof Pieła, AGH  Kraków
 38. dr med. Andrzej Przybyszowski, AKO – Kraków
 39. dr inż. Maria Sapor, Kraków
 40. mgr Jolanta Sekutowicz,  ASP  Kraków
 41. prof. dr hab. Stanisław Sędziwy, UJ  Kraków
 42. dr inż Feliks Stalony-Dobrzański, AGH, Kraków
 43. prof. dr hab. Krystyna Stamirowska, UJ, Kraków
 44. prof. dr hab. Ryszard Terlecki, Akademia Ignatianum, poseł na Sejm RP
 45. dr Marek Mariusz Tytko, UJ, Kraków
 46. dr hab. Anna Walczuk, UJ Kraków
 47. dr hab. Anna Waśko, UJ  Kraków

 AKO – WARSZAWA

 1. prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ancyparowicz
 2. prof. dr hab. n. med Krzysztof Bielecki
 3. prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś
 4. dr Paweł Bromski
 5. dr Leszek Buller
 6. prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki
 7. dr hab. Wojciech Fabianowski
 8. prof. dr hab. Piotr Fiedor
 9. mgr Kazimierz Gerlach
 10. dr Jerzy Goliszewski
 11. dr Artur Górski
 12. prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz
 13. dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska
 14. mgr Irena Iwasińska – Budzyk
 15. prof. dr hab. Tadeusz Kaczorek
 16. dr Jerzy Kazimierczak
 17. prof. dr hab. Tadeusz Klimski
 18. dr hab. Marek Kloss
 19. dr hab. Tadeusz Kołodziej
 20. prof. dr hab. Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz
 21. prof. dr hab. Józef Krzyżewski
 22. dr hab. inż. Grażyna Łypacewicz
 23. prof. dr hab. Andrzej Makowski
 24. prof. dr hab. Janusz Odziemkowski
 25. dr inż. Grażyna Ożarek
 26. dr Krzysztof Papis
 27. dr hab. Krystyna Pawłowicz
 28. dr Aldona Piwko
 29. dr med. Józef Polak
 30. dr Jan Rempała
 31. dr Anna Sędzińska
 32. dr hab. Janusz Sobieszczański
 33. dr hab. Maciej Stasiak
 34. mgr inż. Agnieszka Stelmaszczyk-Kusz
 35. dr Lech Szyndler
 36. prof. dr hab. Artur Hugo Świergiel
 37. inż. Andrzej Tadeusiak
 38. prof. dr hab. Janina Wiszniewska
 39. prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki
 40. dr Rafał Zapłata
 41. dr Oliwia Zegrodzka – Stendel
 42. prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski
 43. prof. dr hab. Jerzy Żyżyński

INNE  OŚRODKI  AKADEMICKIE

 1. dr Danuta Leszczyńska, Politechnika Wrocławska
 2. mgr inż. Jadwiga Leszczyńska-Kazuro, Wrocław
 3. prof. dr hab. dr h. c. Wacław Leszczyński, Wrocław
 4. prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski – Politechnika Łódzka
 5. mgr inż. Krystyna Świętochowska, informatyk, Wrocław
 6. Ryszard Wiernik, Politechnika Wrocławska
 7. dr hab. Tomasz Zięba prof. nadzw. UP, Wrocław

w: http://ako.poznan.pl/3184/


 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474293 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja