.
  POKiN przeciw ideologii gender.
 

POKiN przeciw ideologii gender. "Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec prób wprowadzania w Polsce neomarksistowskiej ideologii, która atakuje rodzinę, naród, patriotyzm i religię"

19.12.2013

 

Pani Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu RP

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie z niepokojem obserwuje próby wprowadzania w Polsce neomarksistowskiej ideologii genderowej, która atakuje rodzinę, naród, patriotyzm, religię i występuje przeciwko chrześcijańskim podstawom kultury europejskiej. Środowiska kombatanckie i niepodległościowe wierne są hasłu „Bóg, Honor, Ojczyzna”, które wprowadzono w czasie II wojny światowej na sztandary Polskich Sil Zbrojnych na Zachodzie, Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych.

Dlatego wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec projektu Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (druk sejmowy nr 1051), które w rzeczywistości zamiast równego traktowania wprowadzą promocję i uprzywilejowaną pozycję społeczną środowiskom homoseksualnym w Polsce oraz przyczynią się  do dyskryminacji normalnych rodzin opartych na małżeństwie między mężczyzną i kobietą.

W przypadku uchwalenia tej ustawy zostanie wprowadzona dyktatura mniejszości seksualnych, które będą cenzurować przekazy medialne, jak również przy wykorzystaniu publicznych pieniędzy i organów państwa będą tropić i zwalczać swoich przeciwników oraz promować swoje dewiacje. Osoba lub instytucja oskarżona o brak tolerancji będzie musiała udowodnić swoją niewinność, co jest sprzeczne z normami prawa europejskiego, od którego odeszli tylko hitlerowcy i komuniści.

Projekt tej ustawy nie tylko narusza art. 18 Konstytucji RP gwarantujący szczególną ochronę prawną rodzinie, ale również drastycznie ogranicza wolność słowa zagwarantowaną w art. 54 Konstytucji i wolność gospodarczą stanowiącą podstawę ustroju Państwa zgodnie z art. 20 Konstytucji.

Dlatego apelujemy do Sejmu RP, organizacji politycznych i związkowych, a także do całego społeczeństwa o podjęcie wszelkich działań dostępnych na gruncie prawa, aby ten projekt został odrzucony, bo jest kolejnym przejawem polityki antyrodzinnej prowadzonej przez koalicję rządzącą PO – PSL.

Sekretarz Porozumienia                               Przewodniczący Porozumienia
Edward Wilhelm Jankowski                           Stanisław Pazurkiewicz

 

CZYTAJ TAKŻE: "Ktokolwiek odważy się negatywnie ocenić dewiację, zostanie ukarany". "wSieci" o bardzo groźnym projekcie ustawy


w: http://wpolityce.pl/dzienniki/dziennik-jerzego-bukowskiego/69857-pokin-przeciw-ideologii-gender-wyrazamy-stanowczy-sprzeciw-wobec-prob-wprowadzania-w-polsce-neomarksistowskiej-ideologii-ktora-atakuje-rodzine-narod-patriotyzm-i-religie

 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 475517 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja