.
  sprawozdanie Lunacek
 
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie unijnego harmonogramu działań przeciwko homofobii i
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i toŜsamość płciową
(2013/2183(INI))http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-521.599%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FPL
POPRAWKI
1 - 45
Projektsprawozdania
UlrikeLunacek
(PE521.599v0100)
Unijnyplanprzeciwdziałania
homofobiiidyskryminacjizewzględuna
orientacjęseksualnąitoŜsamośćpłciową
(2013/2183(INI)

w: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-524.494+01+DOC+PDF+V0//PL&language=PL

 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474309 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja