.
  Naukowcy o gender (Poznań)
 
W sprawie sprzeciwu wobec wykładu ks. profesora P. Bortkiewicza
Poznań, 7 grudnia 2013
 
LIST OTWARTY
do pracowników nauki – sygnatariuszy „Sprzeciwu wobec wykładu <<Gender – dewastacja człowieka i rodziny>>”
 
 
Szanowni Państwo!
 
Od wielu lat obserwujemy powstawanie i funkcjonowanie gender studies na uczelniach wyższych. Nikt z nas, pracowników naukowych, nie protestował przeciwko ich obecności pośród dyscyplin humanistycznych. Bez sprzeciwu z naszej strony były i są podejmowane prace badawcze posługujące się teorią gender, bez przeszkód powstawały też i powstają jednostki naukowe związane z gender studies. Byliśmy bowiem i nadal i jesteśmy przekonani, że uniwersytet to miejsce nieskrępowanej wymiany myśli.
 
Czyniliśmy tak mimo tego, że wielu z nas do teorii gender odnosi się krytycznie, bowiem jest ona oparta na dyskusyjnych hipotezach. Ze zdumieniem stwierdzamy, że obecność gender studies na uniwersytecie staje się argumentem przekształcającym owe dyskusyjne hipotezy w powszechnie obowiązujące dogmaty. Jednocześnie niepokojące jest, że w imię teorii gender dokonywane są odgórne zmiany prawne wpływające na kształt edukacji i relacji społecznych. Mimo, wydawałoby się, szlachetnych haseł antydyskryminacyjnych, zmiany te prowadzą, w naszej opinii, do rzeczywistej dyskryminacji osób o innych poglądach.
 
Niektórzy z Państwa podejmowali z nami dyskusję, ale aż dotąd nikt nie odbierał nam prawa wolnego głosu i nie próbował oskarżać o sianie nienawiści. Okazuje się jednak, że „walka o postęp” nasila się wraz z postępami postępu. Jego rzecznicy nie żądają już wolności słowa dla siebie – której nikt im dotąd nie odmawiał – ale pragną wyłączności i próbują cenzurować tych, którzy mają odmienne poglądy. Dlatego, w związku z podpisanym przez Państwa oświadczeniem, dziwimy się, że zamiast podjąć otwartą dyskusję, co jest zgodne z duchem uniwersytetu, postanowiliście sprzeciwić się wygłoszeniu wykładu księdza profesora Pawła Bortkiewicza w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w dniu 5.12.2013. Tym samym przychodzi nam ze smutkiem stwierdzić, że głos Państwa potwierdza nasze obawy co do dyskryminacyjnych konsekwencji teorii gender.
 
z poważaniem
 
dr hab. prof. UAM Mariusz Bryl, Instytut Historii Sztuki UAM
dr Piotr Bernatowicz, Instytut Historii Sztuki UAM
dr hab. prof. UAM Stanisław Czekalski, Instytut Historii Sztuki UAM
dr Michał Haake, Instytut Historii Sztuki UAM
dr hab. prof. UAM Jarosław Jarzewicz, Instytut Historii Sztuki UAM
dr Jerzy Kaczmarek, Instytut Socjologii UAM
dr hab. Jacek Kowalski, Instytut Historii Sztuki UAM
 
 
ZAŁĄCZNIK:
treść sprzeciwu wobec wykładu ks. Prof. Pawła Bortkiewicza „Gender – dewastacja człowieka i rodziny”
 
W związku z rozpowszechnianą w ostatnich dniach informacją o wykładzie otwartym ks. prof. dr. hab. Pawła Bortkiewicza pt. Gender – dewastacja człowieka i rodziny, który ma się odbyć 5 grudnia w murach Uniwersytetu Ekonomicznego, pozwalamy sobie wyrazić poważne zaniepokojenie faktem, że tego rodzaju tendencyjne, ideologiczne i propagandowe wystąpienie może zaistnieć w przestrzeni, która z istoty swojej winna służyć wiedzy, prawdzie i równouprawnieniu.

Tytuł zapowiadanej prelekcji zawiera twierdzenia nieprawdziwe, krzywdzące i niebezpieczne. Nieprawdziwe – gdyż kategoria płci kulturowej (gender) należy do podstawowego instrumentarium współczesnej humanistyki i nauk społecznych, nie może więc być traktowana na równi z narzędziami indoktrynacji, a tym bardziej nie można badaczom, którzy się nią posługują, przypisywać sprawstwa patologii rodzinnych. Krzywdzące – gdyż studia genderowe, podobnie jak inne nurty badawcze w obrębie wspomnianych dziedzin, służą poznaniu kulturowych uwarunkowań życia jednostkowego oraz zbiorowego i jeśli uzyskana w ten sposób wiedza wpływa na przemiany w ludzkim uniwersum (jak choćby usuwanie przyczyn i przejawów dyskryminacji), to przecież taki jest właśnie cel naukowych badań nad społeczeństwem. I wreszcie są to twierdzenia niebezpieczne – gdyż formułowane językiem wytwarzającym atmosferę zbiorowej nienawiści. Pod tym względem szerząca się od niedawna w Polsce antygenderowa propaganda nawiązuje do epizodów zorganizowanej nagonki na wyimaginowanego wroga, jakie pamiętamy z przeszłości.

Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, jak każdy obywatel demokratycznego państwa, ma prawo publicznie głosić swoje poglądy. Wszelako używanie do tego przestrzeni uczelnianej wraz z przypisanym jej etosem akademickim trzeba uznać za wysoce niewłaściwe i nie licujące z profesorskim autorytetem.
 
   Skontaktuj się z autorem petycji

w: http://www.petycjeonline.com/w_sprawie_sprzeciwu_wobec_wykadu_ks_profesora_p_bortkiewicza


Sprzeciw wobec wykładu „Gender – dewastacja człowieka i rodziny”

W związku z rozpowszechnianą w ostatnich dniach informacją o wykładzie otwartym ks. prof. dr. hab. Pawła Bortkiewicza pt. Gender – dewastacja człowieka i rodziny, który ma się odbyć 5 grudnia w murach Uniwersytetu Ekonomicznego, pozwalamy sobie wyrazić poważne zaniepokojenie faktem, że tego rodzaju tendencyjne, ideologiczne i propagandowe wystąpienie może zaistnieć w przestrzeni, która z istoty swojej winna służyć wiedzy, prawdzie i równouprawnieniu.


Tytuł zapowiadanej prelekcji zawiera twierdzenia nieprawdziwe, krzywdzące i niebezpieczne. Nieprawdziwe – gdyż kategoria płci kulturowej (gender) należy do podstawowego instrumentarium współczesnej humanistyki i nauk społecznych, nie może więc być traktowana na równi z narzędziami indoktrynacji, a tym bardziej nie można badaczom, którzy się nią posługują, przypisywać sprawstwa patologii rodzinnych. Krzywdzące – gdyż studia genderowe, podobnie jak inne nurty badawcze w obrębie wspomnianych dziedzin, służą poznaniu kulturowych uwarunkowań życia jednostkowego oraz zbiorowego i jeśli uzyskana w ten sposób wiedza wpływa na przemiany w ludzkim uniwersum (jak choćby usuwanie przyczyn i przejawów dyskryminacji), to przecież taki jest właśnie cel naukowych badań nad społeczeństwem. I wreszcie są to twierdzenia niebezpieczne – gdyż formułowane językiem wytwarzającym atmosferę zbiorowej nienawiści. Pod tym względem szerząca się od niedawna w Polsce antygenderowa propaganda nawiązuje do epizodów zorganizowanej nagonki na wyimaginowanego wroga, jakie pamiętamy z przeszłości.


Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, jak każdy obywatel demokratycznego państwa, ma prawo publicznie głosić swoje poglądy. Wszelako używanie do tego przestrzeni uczelnianej wraz z przypisanym jej etosem akademickim trzeba uznać za wysoce niewłaściwe i nie licujące z profesorskim autorytetem.

prof. zw. dr hab. Ewa Kraskowska, UAM

dr. hab. prof. UAM Krzysztof Podemski, Instytut Socjologii UAM

dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UAM

dr hab. prof. WSNHiD Izabela Kowalczyk, Kulturoznawstwo WSNHiD

prof. zw. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk UAM

dr hab. prof. UAM Eva Zamojska

dr hab. Monika Bakke, Instytut Filozofii UAM

dr Monika Frąckowiak - Sochańska, Instytut Socjologii UAM, Interdyscyplinarne Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM

dr Iwona Chmura-Rutkowska, Interdyscyplinarne Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM

dr Maciej Duda, Gender Studies UAM

dr Piotr Forecki, Wydzial Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAM

dr Agnieszka Gajewska, UAM, Interdyscyplinarne Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM

dr Lucyna Marzec, UAM, Interdyscyplinarne Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM

dr Joanna Krajewska, UAM

dr Honorata Jakubowska, Instytut Socjologii UAM

dr Marta Mazurek Interdyscyplinarne Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM


   Skontaktuj się z autorem petycji

http://www.petycjeonline.com/sprzeciw_wobec_wykadu_gender__dewastacja_czowieka_i_rodzinyczytaj też:

 

Ostry sprzeciw naukowców wobec dominacji genderystów: "pragną wyłączności i próbują cenzurować tych, którzy mają odmienne poglądy"

opublikowano: dzisiaj, 13:02

Poznań, 7 grudnia 2013

LIST OTWARTY
do pracowników nauki – sygnatariuszy „Sprzeciwu wobec wykładu <<Gender – dewastacja człowieka i rodziny>>”

W sprawie sprzeciwu wobec wykładu ks. profesora P. Bortkiewicza

 

Szanowni Państwo!

Od wielu lat obserwujemy powstawanie i funkcjonowanie gender studies na uczelniach wyższych. Nikt z nas, pracowników naukowych, nie protestował przeciwko ich obecności pośród dyscyplin humanistycznych. Bez sprzeciwu z naszej strony były i są podejmowane prace badawcze posługujące się teorią gender, bez przeszkód powstawały też i powstają jednostki naukowe związane z gender studies. Byliśmy bowiem i nadal i jesteśmy przekonani, że uniwersytet to miejsce nieskrępowanej wymiany myśli.

Czyniliśmy tak mimo tego, że wielu z nas do teorii gender odnosi się krytycznie, bowiem jest ona oparta na dyskusyjnych hipotezach. Ze zdumieniem stwierdzamy, że obecność gender studies na uniwersytecie staje się argumentem przekształcającym owe dyskusyjne hipotezy w powszechnie obowiązujące dogmaty. Jednocześnie niepokojące jest, że w imię teorii gender dokonywane są odgórne zmiany prawne wpływające na kształt edukacji i relacji społecznych. Mimo, wydawałoby się, szlachetnych haseł antydyskryminacyjnych, zmiany te prowadzą, w naszej opinii, do rzeczywistej dyskryminacji osób o innych poglądach.

Niektórzy z Państwa podejmowali z nami dyskusję, ale aż dotąd nikt nie odbierał nam prawa wolnego głosu i nie próbował oskarżać o sianie nienawiści. Okazuje się jednak, że „walka o postęp” nasila się wraz z postępami postępu. Jego rzecznicy nie żądają już wolności słowa dla siebie – której nikt im dotąd nie odmawiał – ale pragną wyłączności i próbują cenzurować tych, którzy mają odmienne poglądy. Dlatego, w związku z podpisanym przez Państwa oświadczeniem, dziwimy się, że zamiast podjąć otwartą dyskusję, co jest zgodne z duchem uniwersytetu, postanowiliście sprzeciwić się wygłoszeniu wykładu księdza profesora Pawła Bortkiewicza w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w dniu 5.12.2013. Tym samym przychodzi nam ze smutkiem stwierdzić, że głos Państwa potwierdza nasze obawy co do dyskryminacyjnych konsekwencji teorii gender.

z poważaniem

dr hab. prof. UAM Mariusz Bryl, Instytut Historii Sztuki UAM
dr Piotr Bernatowicz, Instytut Historii Sztuki UAM
dr hab. prof. UAM Stanisław Czekalski, Instytut Historii Sztuki UAM
dr Michał Haake, Instytut Historii Sztuki UAM
dr hab. prof. UAM Jarosław Jarzewicz, Instytut Historii Sztuki UAM
dr Jerzy Kaczmarek, Instytut Socjologii UAM
dr hab. Jacek Kowalski, Instytut Historii Sztuki UAM

LIST MOŻNA POPRZEĆ TUTAJ

 

ZAŁĄCZNIK:
treść sprzeciwu wobec wykładu ks. Prof. Pawła Bortkiewicza „Gender – dewastacja człowieka i rodziny”


W związku z rozpowszechnianą w ostatnich dniach informacją o wykładzie otwartym ks. prof. dr. hab. Pawła Bortkiewicza pt. Gender – dewastacja człowieka i rodziny, który ma się odbyć 5 grudnia w murach Uniwersytetu Ekonomicznego, pozwalamy sobie wyrazić poważne zaniepokojenie faktem, że tego rodzaju tendencyjne, ideologiczne i propagandowe wystąpienie może zaistnieć w przestrzeni, która z istoty swojej winna służyć wiedzy, prawdzie i równouprawnieniu.

Tytuł zapowiadanej prelekcji zawiera twierdzenia nieprawdziwe, krzywdzące i niebezpieczne. Nieprawdziwe – gdyż kategoria płci kulturowej (gender) należy do podstawowego instrumentarium współczesnej humanistyki i nauk społecznych, nie może więc być traktowana na równi z narzędziami indoktrynacji, a tym bardziej nie można badaczom, którzy się nią posługują, przypisywać sprawstwa patologii rodzinnych. Krzywdzące – gdyż studia genderowe, podobnie jak inne nurty badawcze w obrębie wspomnianych dziedzin, służą poznaniu kulturowych uwarunkowań życia jednostkowego oraz zbiorowego i jeśli uzyskana w ten sposób wiedza wpływa na przemiany w ludzkim uniwersum (jak choćby usuwanie przyczyn i przejawów dyskryminacji), to przecież taki jest właśnie cel naukowych badań nad społeczeństwem. I wreszcie są to twierdzenia niebezpieczne – gdyż formułowane językiem wytwarzającym atmosferę zbiorowej nienawiści. Pod tym względem szerząca się od niedawna w Polsce antygenderowa propaganda nawiązuje do epizodów zorganizowanej nagonki na wyimaginowanego wroga, jakie pamiętamy z przeszłości.

Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, jak każdy obywatel demokratycznego państwa, ma prawo publicznie głosić swoje poglądy. Wszelako używanie do tego przestrzeni uczelnianej wraz z przypisanym jej etosem akademickim trzeba uznać za wysoce niewłaściwe i nie licujące z profesorskim autorytetem.

 

CZYTAJ TAKŻE: Chcesz być nietykalny? Zostań anarchistą, gejem lub genderystą. Kto stoi za atakiem na ks. Bortkiewicza? Zagadka złotej sukienki chyba rozwiązana

 w: http://wpolityce.pl/artykuly/69099-ostry-sprzeciw-naukowcow-wobec-dominacji-genderystow-pragna-wylacznosci-i-probuja-cenzurowac-tych-ktorzy-maja-odmienne-poglady

 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474312 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja