ONZ krytykuje Kościół za niewłaściwe postępowanie ws. księży pedofilów Fot. Christoph Wagener / wikimedia.org
Komitet ONZ ds. Praw Dziecka oznajmił w środę, że Stolica Apostolska powinna przekazać dokumenty dotyczące przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci, by sprawcy przestępstw, jak i osoby, które starały się ukrywać ich czyny, mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Komitet zaznaczył przy tym, że jest bardzo zaniepokojony tym, iż Stolica Apostolska nie podjęła odpowiednio wcześnie kroków zmierzających do efektywnego chronienia dzieci.

ONZ szczególnie razi praktyka przenoszenia księży pedofilów z parafii do parafii, która naraża na niebezpieczeństwo kolejne dzieci. Przenoszeni przestępcy często nie są bowiem skutecznie pozbawiani kontaktów z dziećmi.

W styczniu przedstawiciele Stolicy Apostolskiej odpowiadali publicznie na pytania ONZ dotyczące wykorzystywania dzieci przez księży. W grudniu Watykan odpowiedział odmownie na wniosek ONZ o przekazanie dokumentów dotyczących nadużyć seksualnych, podkreślając, że tego typu dane przekazywane są wyłącznie władzom innych państw.


źródło: BBC

w: http://natemat.pl/91007,onz-apeluje-o-usuniecie-ksiezy-pedofilow-i-krytykuje-kosciol

Bp Pieronek dla Fronda.pl: Niech najpierw ONZ usunie ze swoich szeregów wszystkich pedofilów

Dlaczego żądanie ONZ zawarte w raporcie nie dotyczy wszystkich grup społecznych?

Komitet ONZ do spraw Praw Dziecka żądanie wystosował w siedzibie Komitetu w Genewie. Wcześniej przedstawione zostały wnioski po relacji złożonej w styczniu przez przedstawicieli Stolicy Apostolskiej na temat podjętych w Kościele metod walki z pedofilią.

Pytany przez Fronda.pl o sprawę abp Tadeusz Pieronek określi ją jako przedziwną. – Niech najpierw ONZ usunie ze swoich szeregów wszystkich pedofili – zaapelował hierarcha.

Najnowsze żądanie komitetu ONZ do Sprawa Praw Dziecka dotyczy jedynie osób związanych z Kościołem. Innych środowisk ono nie dotyczy.

Ab

5.02.2014, 12:42

w: http://www.fronda.pl/a/bp-pieronek-dla-frondapl-niech-najpierw-onz-usunie-ze-swoich-szeregow-wszystkich-pedofilow,34208.html

Ks. Isakowicz-Zaleski dla Fronda.pl: Apel ONZ to hipokryzja!

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że Kościół katolicki od czasu pontyfikatu Jana Pawła II bardzo kategorycznie zwalcza pedofilię. Już w 2002 roku Ojciec Święty wezwał wszystkich kardynałów amerykańskich do Watykanu. Akurat byłem wtedy w Rzymie, więc mogłem usłyszeć na własne uszy, jak Jan Paweł jednoznacznie powiedział, że przypadków pedofilii wśród duchownych (dotyczy ona około 1 proc. księży) nie wolno zamiatać pod dywan. Jego kontynuatorem był Benedykt XVI, który również radykalnie występował przeciwko pedofilii. Tak samo postępuje papież Franciszek. Pomimo pewnych błędów (a te zdarzają się przecież wszędzie) Kościół zrobił bardzo dużo, by walczyć z pedofilią. Oczywiście, różnie to wygląda w praktyce w różnych częściach Kościoła, niemniej Watykan ma w tej sprawie jednoznaczne stanowisko. 

Apel skierowany tylko do Kościoła jest według mnie hipokryzją, bo trzeba go kierować do wszystkich środowisk. Dla przykładu, do głowy przychodzi mi w tej chwili sprawa reżysera Romana Polańskiego. Podobny apel Komitet ONZ do spraw Praw Dziecka powinien skierować do wszystkich środowisk artystycznych, filmowych, aby wydalały ze swoich szeregów pedofilów. Moim zdaniem, jest tu więcej propagandy niż realnego działania, by cokolwiek w tej sprawie rozwiązać. 

Oczywiście, pedofilia jest czymś złym, Kościół katolicki jednoznacznie ją potępia, a także pociąga do odpowiedzialności duchownych, którzy się jej dopuszczają i ich przełożonych, którzy w nieopaczny sposób dali się wciągnąć w zamiatanie sprawy pod dywan. W tej dziedzinie jest jeszcze wiele do zrobienia, niemniej nie można zarzucać Kościołowi, że nic nie robi i jest jedyną instytucją, która stara się zaniechać podjęcia koniecznych działań. 
 
Not. MBW
5.02.2014, 13:40

w: http://www.fronda.pl/a/ks-isakowicz-zaleski-dla-frondapl-apel-onz-to-hipokryzja,34209.html

ONZ poucza Watykan w sprawie aborcji, homoseksualizmu oraz pedofilii. Stolica Apostolska odrzuca wtrącanie się w nauczanie Kościoła i zapewnia o walce z pedofilami

 

 

5.2.2014

Komitet Narodów Zjednoczonych ds. Praw Dziecka w Genewie oskarżył Stolicę Apostolską o stosowanie zasad, które umożliwiły duchownym molestowanie dzieci i wezwał ją do udostępnienia dokumentacji dotyczącej przestępców oraz osób, które ukrywały przestępstwa.

W dokumencie poddano krytyce stanowisko Kościoła wobec homoseksualizmu, antykoncepcji i aborcji, domagając się zarazem rewizji jego polityki, by zapewnić prawa dzieci i dostęp do opieki zdrowotnej.

Odnosząc się do nadużyć seksualnych,

Komitet wyraził poważne zaniepokojenie, tym że Stolica Apostolska nie podała rozmiarów przestępstw, nie podjęła niezbędnych środków w celu wyeliminowania przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci oraz na rzecz ochrony dzieci i podjęła polityki i praktyki, które doprowadził do kontynuacji nadużyć i bezkarności, sprawców

- stwierdza raport.

Zaapelowano, by komisja, której utworzenie zapowiedział w grudniu ub. roku papież Franciszek przeprowadziła niezależne dochodzenie w sprawie wszystkich przypadków nadużyć, jakich dopuścili się duchowni oraz sposobu reakcji na nie hierarchii. Wezwano też Stolicę Apostolską do wprowadzenia jasnych zasad dotyczących obowiązkowego zgłaszania nadużyć policji.

Stolica Apostolska ubolewa, że w niektórych punktach uwag końcowych Komitetu Narodów Zjednoczonych ds. Praw Dziecka w Genewie można dostrzec próby ingerencji w nauczanie Kościoła katolickiego na temat godności osoby ludzkiej i korzystania z wolności religijnej - czytamy w komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

Odpowiadając na to stanowisko watykańskie Biuro Prasowe zapowiedziało, że Stolica Apostolska dokładnie przeanalizuje uwagi Komitetu Narodów Zjednoczonych ds. Praw Dziecka, zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego, uwzględniając również debatę publiczną, jaka miała miejsce 16 stycznia b.r.

Jednocześnie Stolica Apostolska podkreśla swoje zaangażowanie w obronę i ochronę praw dziecka, zgodnie z zasadami krzewionymi przez Konwencję Praw Dziecka i wartościami moralnymi i religijnymi zawartymi w nauce katolickiej.

Slaw/ KAI

w: http://wpolityce.pl/wydarzenia/73461-onz-zaatakowal-watykan-za-glos-wobec-aborcji-homoseksualizmu-i-antykoncepcji-zazadal-wyrzucenia-ze-stanu-kaplanskiego-nie-tylko-skazanych-za-pedofilie-ale-tez-podejrzanych